МААЛЫМКАТ-НЕГИЗДЕМЕ Кара-Балта шаардык Кенештин 2023- ж бюджет долбооруна.

Кыргыз Республикасынын Бюджет Кодексине ылайык Кара-Балта шаарынын 2023-жылдын бюджетти долбоору даярдалган жана  2024-2025 жж болжоолу.

Кара-Балта шаарынын тургундары 48744 адам статистиканын расмий маалыматына ылайык. Шаардын муниципалдык менчикте манилүү шаардыктарга объектилер мектептер, бала бакчалар, маданият жана спорт объектилери, административтик мекемелер, шаар ичинде жолдор, тротуарлар, скверлер, коммуникациялар жана башка муниципалдык объектилер кирет.

Шаардык бюджет социалдык-экономикалык өнүүгү базасынын маалыматынын негизинде түзүлгөн жана түзүлдү.

Бюджетти түзүүдө төмөнкү мыйзамдар колдонулду:

 1. Кыргыз Республикасынын Бюджет Кодекси;
 2. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 2023-жылдын 17-январындагы №3 “2023-жылга республикалык бюджет жана 2024-2025-жылдарга пландаштыруу мезгили жөнүндө”;
 3. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 2021-жылдын 20-октябрдагы № 123 «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө»;
 4. Кыргыз Республикасынын дагы башка ченемдик укуктук актыларында жана Кара-Балта шаардык Кенешинин токтому менен.

КИРЕШЕЛЕР

Кара-Балта шаарынын бюджетинин киреше бөлүгүн божомолдоодо шаардын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн орто мөөнөттүү болжолунун негизинде жүргүзүлдү.

Кара-Балта шаарынын 2023-жылдын киреше бөлүмүнүн долбоору —  285967,0 миң сомду түзөт, анын ичинен: каражат бюджетти – 269887,0 миң сом, атайын шаардын каражаты – 16080,0 миң сом.

2024 — жылдын киреше жана чыгаша бөлүмүнүн болжолу 354970,0 миң сомду түзөт, анын ичинен: каражат бюджетти – 338890,0 миң сом, атайын шаардын каражаты – 16080,0 миң сом.

2025 — жылдын киреше жана чыгаша бөлүмүнүн болжолу 367479,0 миң сомду түзөт, анын ичинен: каражат бюджетти – 351399,0 миң сом, атайын шаардын каражаты – 16080,0 миң сом.

 ЧЫГАШАЛАР

2023-жылдын долбоорунда шаар бюджетинин чыгаша бөлүгү  269887,0 миӊ сом (бюджети), атайын каражаттар – 16080,0 миң сом. Шаардын бюджети төрт бөлүктөн турат: Мамтейлөө, Билим берүү, ТКЧ жана Маданият. Чыгашалардын көбүнчө бөлүгү бул ТКЧга жумшалат – 144278,8 миӊ сом (53,5 %), Билим берүүгө –  50481,6 миӊ сом – (18,7 %), маданият жана спорт –  46216,9 миӊ сом (17,1 %), мамтейлөө – 28909,7 миӊ сом (10,7 %).

 

Кара – Балта шаарынын  2022 – жылга

бюджетинин аткарылышы жөнүндө, 2023-жылга шаардын бюджетин бекитүү жана Кара-Балта шаарынын 2024-2025 – ж.ж.

бюджетинин болжолу жөнүндө

«2023-жылга республикалык бюджет жана 2024-2025-жылдарга болжолу жөнүндө», «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексин жетекчиликке алуу менен Кара-Балта шаардык кеңеши.Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин негизинде Кара – Балта шаарынын шаардык кеңеши:

 ТОКТОМ  КЫЛАТ:

 1. Кара-Балта шаарынын 2022-жылга бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчет No 1 жана No 2 тиркемелерге ылайык бекитилсин.
 2. Кара – Балта шаарынын мэриясы тарабынан көрсөтүлгөн 2023 – жылынын бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүн – 285967,0 миң сом өлчөмүндө бекитилсин, №3 тиркеме ылайык анын ичинен:

— каражат бюджетти – 269887,0 миң сом;

— атайын шаардын каражаты – 16080,0 миң сом,.

 1. Кара – Балта шаарынын 2024-2025 – жылдарга бюджетинин негизги параметрлеринин божомолу бекитилсин:
 • 2024-жылга 354970,0 миң сом суммасында, жана 2025-жылга 367479,0 миң сом кирешелер жана чыгашалар боюнча божомолу, №4 жана №5 тиркемеге ылайык;
 • 2024-2025-жылдарга бекитилген шаардык бюджеттин болжолдуу параметрлери ар бир конкреттүү мезгилде кабыл алынганда такталууга тийиш.

 

 1. Кара-Балта шаарынын мэриясына жөнгө салынуучу кирешелерден жана жергиликтүү салыктардан шаардын бюджетине чегерүүлөрдүн нормативи бекитилсин:

— салык агенти төлөгөн киреше салыгы — 100%;

— жер казынасын пайдалангандыгы үчүн салык (роялти) — 50%;

— патенттин негизиндеги салык 100% өлчөмүндө.

Ал эми шаардын ичинде иш алып барган чарба жүргүзүүчү субъекттерден алынган 100% белгиленген салыктар өлчөмүндө (таштанды жыйноо акысы, үй, бакча жана бакча жерлерине мүлк салыгы, айыл чарба багытындагы эмес жер салыгы, турак жана турак эмес имараттарга же жайларга мүлк салыгы); кыймылдуу мүлккө салык), ошондой эле шаардын муниципалдык мүлкүн башкаруудан түшкөн кирешелер.

 1. № 6 жана № 7 тиркемелерине ылайык шаардын бюджетинин жана атайын эсеп боюнча бюджетинин 2023 – жылга чыгаша бөлүгү бекитилсин.
 2. Шаардык бюджеттин 2022 – жылына чыгаша бөлүгүн каржылоо накталай келип түшкөн киреше бөлүгүнүн чегинде жүргүзүлүүсү белгиленсин, эң биринчи кезекте корголгон эсеп-чоттор (эмгек акы, стипендия, социалдык фондго төгүмдөр, тамак – аш жана коммуналдык чыгымдар).
 3. Бюджеттик мекемелерде бош орундардын түзүлүшүнө алардын штаттык санынын өзгөрүшүнө алып келген ченемдик укуктук актылардын кабыл алынышына байланыштуу корголгон беренелер үчүн каралган суммаларды кыскартууга жол берилет.
 4. Каражаттарды сарптоо жана чыгымдардын беренелерин максаттуу пайдалануу үчүн жоопкерчилик бюджеттик мекемелердин жана муниципалдык жетекчилерине жүктөлсүн.
 5. Кара-Балта шаарынын мэри Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 109-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык жана оперативдүү зарылчылыкка байланыштуу каражаттарды чыгашалардын экономикалык классификациясынын беренелеринин ортосундагы бөлүмдөрдүн чегинде кайра бөлүштүрүүгө укуктуу. бюджеттик каражаттардын жалпы ассигнованиелери (болжолдуу дайындоолорду статьялар жана элементтер боюнча бөлүмгө жылдыруу үчүн).
 6. 2022-жылы жетишсиз каржыланган чыгашалар 2023-жылы каралган тиешелүү бюджеттерден ассигнованиелердин чегинде компенсациялана тургандыгы белгиленсин.
 7. Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлеринин жана тылдын эмгекчилерине Кара-Балта шаардык кеңешине 328,0 миң сом өлчөмүндө жардам көрсөтүү жактырылсын.
 8. Шаардык бюджеттен бир күнгө тамак – аш нормативи бекитилсин:
 • Мектепке чейин мекемелерге – 40 сом;
 • А.С. Макаренко атындагы №10 мектеп – гимназиясына – 105 сом.
 1. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 1-августундагы No 266 «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына эмгек акы төлөөнүн шарттары жөнүндө» Жарлыгынын 4-пунктуна ылайык үстөк акылар өлчөмүндө белгиленсин. Кара-Балта шаардык кеңешинин аппаратына, Кара шаарынын мэриясына мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын кызматкерлеринин күнүнө ар бир кварталдын аягында бир эмгек акы төлөө фондусу жана бир эмгек акы фондунун өлчөмүндө пособие -Балта, Кара-Балта шаардык кеңешинин аппаратынын, Кара-Балта шаарынын мэриясынын аппаратынын кызматкерлерине эмгек акы төлөөдө мотивациялык мүнөздөгү ай сайын беш миң сом өлчөмүндө үстөк акы белгиленсин.
 2. Шаардын мэринин резервдик фонду 1500,0 миң сом өлчөмүндө бекитилсин жана 10.09.2015-жылдын №4 Кара-Балта шаарынын Токтому менен бекитилген “Кара-Балта шаар мэринин резервдик фонд боюнча жобосу менен жыл ичинде акча каражаты бөлүп берүүгө шаар мэрине уруксат берилсин.
 3. 2023ж. биринчи январга бюджеттик каражаттардын эркин калдыгы 84143,0 миң сом суммасында №8- тиркемеге ылайык жөнөтүлсүн.
 4. 2023ж. биринчи январга атайын эсептер боюнча эркин калган 6247,4 миң сомду №9 — тиркемеге ылайык колдонулсун.
 5. Маданият, спорт жана муниципалдык менчик башкармалыгын (мындан ары – МС жана ММБ) оптималдаштырууга жана түзүүгө байланыштуу тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрдүн бюджетинде январь жана февраль айлары үчүн бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн суммасын, ошондой эле жумуштан бошотулган кызматкерлерге жана МС жана ММБге ишке кабыл алынган кызматкерлерге компенсацияларды жана бошотуу жөлөкпулдарын төлөө катары.
 6. №10 тиркемеге ылайык МС жана ММБнын штаттык саны 159,5 бирдик өлчөмүндө бекитилсин, анын ичинде: жетекчи жана финансы-экономика сектору – 8 бирдик, муниципалдык менчик башкармалыгы – 12 бирдик, “Манас” МКК – 58 бирдик, МФК – 51 бирдик, Ленин атындагы ШМС — 30,5 бирдик.
 7. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 1-августундагы № 266 «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын эмгегине акы төлөөнүн шарттары жөнүндө» Жарлыгынын 4-пунктуна жана токтомдун 4-пунктуна ылайык белгиленсин. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 1-августундагы № 433 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын тейлөөдө иштеген кызматкерлерге эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” УКМСИнин жетекчисине жана кызматкерлерине каржы-экономика секторунун, 20,0 миң сом өлчөмүндө ай сайын түрткү берүүчү сыйлыктар.
 8. Маданият, спорт жана муниципалдык менчик башкармалыгында шаарды көрктөндүрүү, шаардык инфраструктураны учурдагы жана капиталдык оңдоого каралган иштердин тизмеси жана акча каражаттарынын көлөмү № 11 тиркемеге ылайык бекитилсин.
 9. Маданият, спорт жана муниципалдык менчик башкармалыгын курамына кирген «Манас» МКК жана В.И.Ленин  атындагы ШМСтин атайын фонддор боюнча кызматтарды көрсөтүүдөн түшкөн кирешелер алар үчүн белгиленсин жана  60% өлчөмүндө кызматкерлердин эмгегине акы төлөөгө, 40%ы бул мекемелерди тейлөөгө жөнөтүлсүн.
 10. «Универсал» муниципалдык ишканасынын штаттык бирдигинин жана кызматтык маянасынын өзгөрүшү №12 тиркемеге ылайык бекитилсин.
 11. Муниципалдык менчик башкармалыгы тарабынан шаарды көрктөндүрүү, шаардын инфраструктурасын учурдагы жана капиталдык оңдоо үчүн бөлүнгөн иштердин тизмесин жана каражаттын көлөмүн, №13 тиркемеге ылайык бекитилсин.
 12. МС жана ММБгына, “Универсал” муниципалдык ишканасына товарларды сатып алууну, иштерди аткарууну, капиталдык оңдоодо жана тейлөөнү, андан тышкары менчике сатып аларда жана тамак-аш азыктарды сатып алууда Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып алуу” мыйзамынын талабына ылайык уюштурулуп аткарылсын.
 13. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин «Билим берүү системасындагы мугалимдердин жана кызматкерлердин айрым категорияларынын эмгек акысын төлөө шарттары жөнүндө» 2022-жылдын 30-мартындагы №181 токтомуна ылайык «Алтын короз» балдар мекемесинин алдындагы ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү балдар үчүн күндүзгү мекеменин кызматкерлерине эмгек акы белгиленсин.
 14. Жергиликтүү маанидеги айрым маселелерди келишимдик негизде ишке ашыруу үчүн кварталдык комитеттердин төрагаларына айына 3000 сом өлчөмүндө акы төлөө белгиленсин.
 15. Кара-Балта шаарынын мэриясы муниципалдык социалдык тапшырыкка 1000,0 миң сом бөлүнсүн.
 16. Суунун агып кетишинен улам болгон өзгөчө кырдаалдарды эффективдүү жоюу максатында Кара-Балта шаарынын мэриясынын клапан бекитүүчү агрегаттарын орнотуу үчүн «Кара-Балта суу канал» МИге 3000,0 миң сом өлчөмүндө субсидия бөлүнсүн.
 17. Бюджеттик уюмдарга жана мекемелерге казыналык системаны айланып өтүп, атайын каражаттарды пайдаланууга тыюу салынсын. Эгерде бул тартип бузулса, атайын каражаттардын 100%ы тиешелүү бюджеттин кирешесине чыгарылат.
 18. Кара-Балта шаарынын бюджетинен бюджеттик мекемелер жана муниципалдык ишканалар тарабынан өз максатынан тышкары пайдаланылган каражаттар тиешелүү бюджеттерге өндүрүлүп алынууга жатат.
 19. Бул токтом катталсын жана Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине Кыргыз Республикасынын Ченемдик укуктук актыларынын реестрине киргизүү үчүн жөнөтүлсүн.
 20. Ушул токтомду аткаруу ишин Кара-Балта шаардык кеңешинин төрөгасына Дуйшеналиев М.К. жана Кара–Балта шаарынын мэрине Джекшенов М.Р. жүктөлсүн.

Таркатылсын: т/к., мэрияга, иш кагазына.

Шаардык  кеңешинин төрагасы                                             М.Дуйшеналиев

  № 1 — Тиркеме

Шаардык кенешинин токтомуна

 

ОТЧЕТ

Кара-Балта шаарынын мэриясынын 2022-жылдын 12 айындагы бюджетинин аткарылышы жөнүндө

 2022-жылдын 12-айыдын жыйынтыгы боюнча шаардык бюджеттке республикалык бюджеттен алынган трансферттерди эсепке алуу менен төлөмдөр 322406,5 миң сомду түздү, 307256,3 миң сом планга карата, такталган план боюнча 104,9 пайыз,  пландык көрсөткүчү 15150,2 миң сомго көбүрөк түшкөн, бирок былтыркы жылдын ушул  мезгилине салыштырганда  83637,4 миң сомго көбүрөк   түшкөн.

Салыктык түшүүлөрдүн көлөмү 284183,5 миң сомду түзсө, план 273601,7 миң сомду (103,9%) түздү. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 70954,9 миң сомго көп түшкөн.

Салык эмес түшүүлөрдүн көлөмү 27689,8 миң сомду түзсө, план 24450,0 миң сомду (113,3%) түздү. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2975,8 миң сомго көп түшкөн.

Салыктын түрлөрү боюнча пландык көрсөткүчтөрдү ишке ашыруу төмөнкү белгилер менен аныкталды:

 

2023-жылдын январь айына   карата  Кара-Балта шаарынын  бюджеттинин
                   киреше бөлүмүнүн аткарылышы
(миң.сом)
Кирешелердин аталышы 12-айдын пландын аткарылышы Өсүү темпи
    2021-ж.                2022 -ж.   % (+,-)
фактысы такталган     план фактысы
1 2 3 4 5 6 7 8
  Жалпы киреше жана алынган расмий транферттер 238 769,1 307 256,3 322 406,5 104,9 15 150,2 135,0
  Киреше+активдер жана милдеттенмелер 238 234,7 298 161,7 313 311,9 105,1 15 150,2 131,5
  Киреше + атайын эсеп 237 942,6 298 051,7 311 873,3 104,6 13 821,6 131,1
1 Кирешелер 225 699,7 280 471,7 293 024,0 104,5 12 552,3 129,8
11 Салыктык кирешелер 213 228,6 273 601,7 284 183,5 103,9 10 581,8 133,3
111 Кирешеге жана пайдага салык 211 938,3 272 496,7 282 994,6 103,9 10 497,9 133,5
1111 Кирешеге жана пайдага салык 143 114,5 195 192,0 197 776,6 101,3 2 584,6 138,2
11111 Кыргыз Республикасынын резиденттери-жеке жактардан алынуучу киреше салыгы 143 114,5 195 192,0 197 776,6 101,3 2 584,6 138,2
11111100 Салык агенти төлөөчү киреше салыгы 142 608,1 195 192,0 198 565,3 101,7 3 373,3 139,2
11111200 Бирдиктүү салык декларациясы боюнча киреше салыгы 506,4 0,0 -788,7 0,0 -788,7 -155,7
1112 Атайын режимдер боюнча салыктар 32 159,4 40 078,6 45 680,1 114,0 5 601,5 142,0
11121 Бирдиктүү салык боюнча түшүүлөр 6 140,5 18 150,0 20 888,9 115,1 2 738,9 340,2
11121100 Чакан ишкердик субьекттери үчүн бирдиктүү салык 6 140,5 18 150,0 20 888,9 115,1 2 738,9 340,2
11122 Патенттин негизинде салык 26 018,9 21 928,6 24 791,2 113,1 2 862,6 95,3
11122100  Милдеттүү патенттин негизинде салык 3 764,5 261,7 125,6 48,0 -136,1 3,3
11122200 Ыктыярдуу патенттин негизинде салык 22 254,4 10 500,0 5 794,6 55,2 -4 705,4 26,0
11122300 Патенттин негизинде салык 0,0 11 166,9 18 871,0 169,0 7 704,1 0,0
113 Менчикке салык 36 664,4 37 226,1 39 537,9 106,2 2 311,8 107,8
1131 Мүлккө салык 18 528,1 20 778,7 20 240,9 97,4 -537,8 109,2
11311 Кыймылсыз мүлккө салык 9 463,5 10 128,7 10 822,7 106,9 694,0 114,4
11311100 Турак жайга же жайга мүлк салыгы 249,9 152,0 334,6 220,1 182,6 133,9
11311200 Турак эмес имаратка же жайга мүлк салыгы 8 811,9 9 525,0 10 286,7 108,0 761,7 116,7
11311300 3-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык 401,7 451,7 201,4 44,6 -250,3 50,1
11312 Кыймылдуу мүлккө салык 9 064,6 10 650,0 9 418,2 88,4 -1 231,8 103,9
113121 Транспорттук каражаттарга салык 9 064,6 10 650,0 9 418,2 88,4 -1 231,8 103,9
11312110 Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына салык 1 958,4 3 100,0 1 898,9 61,3 -1 201,1 97,0
11312120 Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык 7 106,2 7 550,0 7 519,3 99,6 -30,7 105,8
1132 Жер салыгы 18 136,3 16 447,4 19 297,0 117,3 2 849,6 106,4
11321 Жер салыгы 18 136,3 16 447,4 19 297,0 117,3 2 849,6 106,4
11321100 Кошуна, короо-сарай жана багбанчылык жерлерге салык 3 900,6 3 700,0 4 038,6 109,2 338,6 103,5
11321200 Айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн жер салыгы. 75,0 0,0 -291,1 0,0 -291,1 -388,1
11321300 Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытындагы эмес жерлерге салык 14 160,7 12 747,4 15 549,5 122,0 2 802,1 109,8
114 Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар 1 290,6 1 105,0 1 188,9 107,6 83,9 92,1
1146 Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы  салыктар 0,0 1 105,0 1 188,9 107,6 83,9 92,1
11462 Роялти 1 290,6 1 105,0 1 188,9 107,6 83,9 92,1
114623 Металл эмес минералдар 233,8 352,0 214,9 61,1 -137,1 91,9
11462320 Курулуш куму 137,4 302,0 122,2 40,5 -179,8 88,9
11462390 Жогорууда классификацияланбаган  дагы башка металлдар 96,4 50,0 92,7 185,4 42,7 0,0
114624 Жер астындагы суулар 1 056,8 753,0 974,0 129,3 221,0 92,2
11462440 Ичүүчү жана техникалык суулар 1 056,8 653,0 974,0 149,2 321,0 92,2
11462490 Дагы башка жер астындагы суулар 0,0 100,0 0,0 0,0 -100,0 0,0
116 Дагы башка салыктар жана жайымдар -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1161 Дагы башка салыктар жана жайымдар -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11611200 Дагы башка салыктар жана жайымдар -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Алынган расмий трансферттер 534,4 9 094,6 9 094,6 100,0 0,0 0,0
13321 Өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар 534,4 9 094,6 9 094,6 100,0 0,0 0,0
13321200 Максаттык трансферттер 534,4 9 094,6 9 094,6 100,0 0,0 0,0
14 Салык эмес кирешелер 12 471,1 6 870,0 8 840,5 128,7 1 970,5 70,9
1415 Ижара акысы 6 683,1 6 105,0 7 261,2 118,9 1 156,2 108,7
14151 Пайдалануу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду иштеткендиги үчүн акы 42,3 105,0 51,6 49,1 -53,4 122,0
14151200 Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн акы 42,3 105,0 51,6 49,1 -53,4 122,0
14152 Жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн акы 6 640,8 6 000,0 7 209,6 120,2 1 209,6 108,6
14152100 Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы 6 640,8 6 000,0 7 209,6 120,2 1 209,6 108,6
14152100 Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы 6 640,8 6 000,0 7 209,6 120,2 1 209,6 108,6
142 Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн кирешелер 1 150,5 765,0 1 545,3 202,0 780,3 134,3
1421 Мүлк ижарасы үчүн акы 398,5 450,0 644,6 143,2 194,6 161,8
14211200 Муниципалдык менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижара акысы 398,5 450,0 644,6 143,2 194,6 161,8
1422 Административдик жыйымдар жана төлөмдөр 752,0 315,0 900,7 285,9 585,7 119,8
14224 Жыйымдар 752,0 315,0 900,7 285,9 585,7 119,8
14224200 Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйым 322,0 315,0 330,7 105,0 15,7 102,7
14224400 Этил спирти, ичимдикти иштеп чыгаруу боюнча жыйымдары 430,0 0,0 570,0 0,0 570,0 0,0
1423 Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр 12 242,9 17 580,0 18 849,3 107,2 1 269,3 154,0
14232300 Окуучулардын окуу-өндүрүштүк ишинен түшүүлөр, жатаканаларда, мейманканаларда жашоо акысы 48,9 90,0 40,5 45,0 -49,5 82,8
14232400 Мектепке чейинки жана мектеп мекемелерине кошумча кызмат көрсөтүү үчүн акы 10 508,9 13 650,0 13 791,4 101,0 141,4 131,2
14232800 Маданият мекемелеринин залдарын жана имараттарын,ошондой эле жабдууларын жана шаймандарын берүү үчүн акы 80,9 740,0 184,5 24,9 -555,5 228,1
14232900 Классификацияланбаган билим берүү жана маданият кызмат көрсөтүүлөрү үчүн акы 890,6 1 500,0 1 500,0 100,0 0,0 168,4
14234900 Каттоо,маалымдамаларды, күбөлүктөрдү жана башкаларды берүү боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөргө акы 29,9 100,0 459,9 459,9 359,9 1 538,1
14238900 Кызмат көрсөтүүнүн башка классификацияланбаган түрлөрү үчүн акы 352,6 1 500,0 2 335,8 0,0 835,8 662,5
14239100 Ишенимдүү төлөмдөр 331,1 0,0 537,2 0,0 537,2 0,0
14411 Учурдагы жардам 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14411100 Учурдагы жардам 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
145 Дагы башка салыктык  эмес кирешелер 4 636,9 0,0 34,0 0,0 34,0 0,7
14511100 Мамлекеттин пайдасына айлантылган кирешелер 4 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14511200 Дагы башка салыктык  эмес кирешелер 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0
14511400 Жергиликтүү манидеги инфраструктураларды өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр 36,9 0,0 33,8 0,0 33,8 91,6
3 Активдер жана милдеттенмелер 292,1 110,0 1 438,6 1307,8 1 328,6 492,5
31 Финансылык эмес активдер 292,1 110,0 1 438,6 1307,8 1 328,6 492,5
31412 Айыл чарбасына жараксыз жерлер 292,1 110,0 1 438,6 1307,8 1 328,6 492,5
314121 Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуу 292,1 110,0 1 438,6 1307,8 1 328,6 492,5
31112190 Башка имараттарды сатуу 0,0 0 0 0 0 0
 

 

Салыктык түшүүлөр боюнча план 103,9% га аткарылды (план- 273601,7 миң сом, иш жүзүндөгү — 284183,56 миң сом), 10581,8 миң сомго көбүрөк түшкөн.

Салык агенти төлөөчү киреше салыгы план 101,7 % аткарылды (план- 195192,0 миң сом, иш жүзүндөгү-198565,3 миң сом).

Чакан ишкердик субъекттери үчүн бирдиктүү салык    115,1 % план аткарылган 2738,9 миң сомго көбүрөк түшкөн, (план — 18150,0 миң сом, иш жүзүндөгү — 20888,9 миң сом).

Милдеттүү патенттин негизинде  салык 48,0% планга аткарылган. Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 22-декабрындагы Салык кодексине ылайык, салыктын бул түрү жоюлган.

Ыктыярдуу патенттин  негизинде  салык  55,2  % түздү, 4705,4 миң сомго аз түшкөн, (план- 10500,0 миң сом, иш жүзүндөгү-5794,6 миң сом).

Ал эми патенттин негизиндеги салык боюнча такталган план 169,0%га аткарылып, 7704,1 миң сомго көп түшкөн (план – 11166,9 миң сом, иш жүзүндөгү -18871,0 миң сом)

Кыймылсыз мүлккө салык 106,9 % планга аткарылган, 694,0 миң сомго көбүрөк түшкөн, (план — 10128,7 миң сом, иш жүзүндөгү 10822,7 миң сом).

Транспорттук каражаттарга  салык 88,4% планга аткарылган, 1231,8 миң сомго аз түшкөн, (план – 10650,0 миң сом, иш жүзүндөгү – 9418,2 миң сом).

Кошумча, чарбалык жана короодогу жерлерге салык план – 3700,0 миң сом, иш жүзүндөгү – 4038,6 миң сом (109,2 %), б.а. 338,6  миң сомго көп түшкөн.

Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытындагы эмес жерлерге салык

  122,0% планга аткарылган, 2802,1 миң сомго көп түшкөн (план- 12747,4 миң сом, иш жүзүндөгү – 15549,5 миң сом).

 Роялти  107,6% планга аткарылган, 83,9 миң сомго көп түшкөн (план- 1105,0 миң сом, иш жүзүндөгү — 1188,9 миң сом).

Максаттык трансферттер 9094,6 миң сом түздү.

Атайын каражаттарды кошпогондо, салыктык эмес кирешелер боюнча 8840,5 миң сомду түзсө, план 6870,0 миң сомду (128,7%) түздү,  бюджеттке 1970,5 миң сомго кобүрөк тушкөн:

Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн — 51,6  миң сом түштү (план — 105,0 миң сом, факты – 51,6 миң сом)

 Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы 120,2 % түздү, 6000,0 миң сом              планга карата, 7209,6 миң сом түшкөн, 1209,6 миң сомго көп түшкөн.

Муниципалдык менчикте турган жайлардын, имараттардын  жана курулмалардын  ижара акысы  143,2 % планга аткарылды, 450,0 миң сом планга карата шаардык бюджеттке 644,6 миң сом түштү б.а. 194,6 миң сомго көбүрөк  түшкөн.

Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн  жыйым 105,0 % планга аткарылган, 315,0 миң сом планга карата жалпы суммасы 330,7 миң сомду түздү, 15,7 миң сомго көбүрөк түшкөн.

Этил спиртин жана алкоголдук продукцияны өндүрүү жана жүгүртүү боюнча ишти жүзөгө ашыруу үчүн төлөм 570,0 миң сомду түздү.

Атайын каражаттар боюнча  107,2 % планга аткарылган, 17580,0 миң сом планга карата жалпы суммасы 18849,3  миң сом түштү б.а. 1269,3 миң сомго көбүрөк түшкөн.

Башка салыктык эмес кирешелер 0,2 миң сомду түздү.

Жергиликтүү манидеги инфраструктураларды өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр  33,8 миң сомду түздү.

Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуу 110,0 миң сом планга карата, 1438,6  миң   сом түштү, б.а. 1328,6 миң сомго көбүрөк түштү.

         Финансы- экономикалык бөлүмүнүн

башчысы                                                                                      Шералиева К.Дж.

                                                                     Тиркеме №2

                                                                        шаардык Кеңештин токтомуна

Шаардык бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы

      «Мамлекеттик Кызматтар» Бөлүмү

          12-жылдын 2022 айында шаардык мэриянын аппаратын жана шаардык Кеңештин аппаратын күтүүгө суммада каржылоо багытталган: 24051,6 миӊ. сом.

(миӊ.сом.)

Мамлекеттик Кызматтар — бюджет
  Көрсөткүчтөр    элементтердин коддору                  Жыл сметасы боюнча бекитилген   Отчеттук жылдын сметасы боюнча такталды  Кассалык чыгымдар     Четтөө +/-
  Чыгымдар        
Айлык акы 2111 15711,9 17323,0 14679,0 2644,0
     Соцфонд

муктаждыктарга төгүмдөр/чегерүүлөр

2121 2455,7 2723,9 2240,6 483,3
Жол чыгымдары 2211 95,0 271,0 242,3 28,7
Телефондук жана факсимилдик байланыш кызматтары 2212 379,8 332,2 264,8 67,4
Транспорт ижарасы 2213 8,0 8,0 8,0 0,0
Транспорт кызматтары 2214 722,1 675,1 467,9 207,3
Башка кызматтар 2215 807,8 1025,4 622,9 402,5
Мүлктү утурумдук ремонттоого чыгымдар 2221 100,0 50,0 0,0
Буюмдарды жана материалдарды сатып алуу 2222 418,3 421,9 370,4 51,6
Коммуналдык кызматтар  2231 1817,2 1817,2 1785,4 31,8
Сууга төлөм 22311100 17,2 27,2 26,4 0,8
Жылуулук энергиясы үчүн төлөм 22311300 1800,0 1790,0 1759,0 31,0
Субсидии 2512 500,0 500,0 0,0
КР ЖӨБ органдарынын ассоциацияларына, бирликтерине төгүмдөр 26211300 45,0 45,0 45,0 0,0
Калкка социалдык жардам боюнча жөлөкпулдар 2721 782,1 1524,8 1188,2 336,7
Калкка социалдык төлөмдөр 27211500 798,4
Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка жеңилдиктер 27213100 252,0
Коомдук жумуштарды уюштурууга кеткен чыгымдар 27214200 137,8
Резервдик фонддор 2824 1500,0 1500,0 1478,9 21,1
Учурдагы чыгымдардын жыйынтыгы 24842,9 28217,5 23893,2 4324,3
АКТИВДЕР ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР
Негизги фонддор 311 407,3 160,7 158,3 2,4
Сатып алуу 311 407,3 160,7 158,3 2,4
Сатуу 311
Компьютердик жабдууларды сатып алуу 31123230 132,6
Башка эмеректерди жана жабдууларды сатып алуу 31123290 25,8
Финансылык эмес активдердин жыйынтыгы 407,3 160,7 158,4 2,3
Сатып алуу 407,3 160,7 158,4
Баардык чыгымдар 25 250,2 28 378,2 24 051,6 4326,6

2022-жылдын 12 айдын ичинде төмөнкүлөр бөлүнгөн -1478,9 миӊ сом.

Кара-Балта шаарынын калкынын аз камсыз болгон жана социалдык жактан аярлуу катмарына бир жолку материалдык жардам көрсөтүүлүдө анын ичинен:

-820.2 миң.сом Кара-Балта шаарынын тургундарынын арыздары боюнча афгандыктардын жесирлерине материалдык жардам, аз камсыз болгондорго бир жолку социалдык жардам көрсөтүлдү

— 658.7 миң сом демөөрчүлүк жардам төмөнкүлөргө берилди:, 8 Март майрамына карата, ЧАЭСТИ ардагерлерине, Март майрамынын урматына, 7 апрель революциясына катышуучуларына, Энелер күнүнө, окуучулардын арасындагы сынактын жеңүүчүлөрүнө, балдар үйүнө балдарды коргоо күнүнө карата, медициналык кызматкерлердин күнүнө ж. б

                                                    ТЖКЧ бөлүмү

2022 –ж. 12 айда «Универсал» МИна 52 201,0 миӊ. сом.бөлүнгөн, анын ичинен:

 

УНИВЕРСАЛ  МИ — бюджет
  Көрсөткүчтөр    элементтердин коддору                  Жыл сметасы боюнча бекитилген   смета боюнча такталды  Кассалык чыгымдар     Четтөө +/-
Чыгаша
Айлык акы 2111 20 951,0 20 219,0 20 219,0 0,0
     Соцфонд муктаждыктарга төгүмдөр/чегерүүлөр 2121 3 614,0 3 488,0 3 488,0 0,0
Жол чыгымдары 2211 30,0 30,0 16,0 14,0
Телефондук жана факсимилдик байланыш кызматтары 2212 27,9 27,9 19,2 8,7
Транспорт кызматтары 2214 7 400,0 6 990,7 6 777,7 213,0
Башка кызматтар 2215 870,0 1 379,3 1 260,4 118,9
Буюмдарды жана материалдарды сатып алуу 2222 17 915,9 9 412,5 8 965,1 447,4
Буюм мүлкүнүн предметтерин тигүү жана оңдоо 2223 300,0 300,0 300,0 0,0
Коммуналдык кызматтар  2231 150,0 687,0 399,5 287,5
Сууга төлөө 22311100 254,6
Электр энергиясы үчүн төлөм 22311200 144,9
Учурдагы чыгымдардын жыйынтыгы 51 258,8 42 534,4 41 444,9 1089,5
АКТИВДЕР ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР
Негизги фонддор 311 5 600 35 373,5 10 222,5 25151,0
сатып алуу 311 5 600 35 373,5 10 222,5 25151,0
Башка транспорт каражаттарын сатып алуу 31121290 9 605,5
Башка механизмдерди жана механизмдерди капиталдык оңдоо 31123230 543,0
Эмерек жана жабдууларды сатып алуу 31123290 74
башка негизги фонддор 3113 1 026,0 926,0 414,9
Финансылык эмес активдердин жыйынтыгы 6 626,0 36 299,5 10 637,4 25662,1
Баардык чыгаша 57 884,8 78 833,9 52 082,3 26751,6
МП УНИВЕРСАЛ-атайын каражаттар
Эсептин аталышы    элементтердин коддору                  Жыл сметасы боюнча бекитилген   Отчеттук жылдын сметасы боюнча такталды  Кассалык чыгымдар Чектөө +/-
Жылдын башындагы баланс 360,3 360,3
Поступления текущего года — Всего 70,0 70,0 2 338,6
Бардык кирешелер 70,0 70,0 2338,6
Телефондук байланыш 2212
Башка кызматтар 2215 70,0 430,3 118,7 311,6
Баардык чыгаша 70,0 430,3 118,7 311,6
Баланс каражаттары 0,0 2580,2

 

 

             ММК Кара-Балта шаарынын мэриясынын алдындагы мүлккө

2022-ж. 12 айда  ММК бөлүмүнө —62 268,1 миӊ. сом. бөлүнгөн, анын ичинен:

 

ММК Кара-Балта шаарынын мэриясынын алдындагы мүлккө — бюджети
  Көрсөткүчтөр    элементтердин коддору                  Жыл сметасы боюнча бекитилген   Отчеттук жылдын сметасы боюнча такталды  Кассалык чыгымдар Чектөө +/-
Чыгаша
Айлык акы 2111 8 650,5 8 401,1 6 833,9 1567,2
     Соцфонд

муктаждыктарга төгүмдөр/чегерүүлөр

2121 1 342,9 1 299,9 992,4 307,5
Жол чыгымдары 2211 90,0 90,0 48,4 41,6
Телефон байланышы 2212 0,0
Транспорт кызматтары 2214 302,8 272,8 90,1 182,7
Башка кызматтар 2215 5 650,0 4 180,8 3 743,5 437,3
Медикаменттерди жана буюмдарды сатып алуу 2217 250,0 150,0 150,0
Тамак-аш азыктарын сатып алуу 2218 100,0 0,0
Мүлктү утурумдук ремонттоого чыгымдар 2221 3 700,0 15 096,1 10 794,5 4301,6
Буюмдарды жана материалдарды сатып алуу 2222 250,0 250,0 176,2 73,8
Ведомстводон тышкары күзөт кызматтарын сатып алуу 2225 1 500,0 1 500,0 816,0 684,0
Учурдагы чыгымдардын жыйынтыгы 21 836,2 31 240,7 23 495,0 7745,7
АКТИВДЕР ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР
Негизги фонддор 311 21 246,5 52 017,2 32 507,5 19509,7
Сатып алуу 311 21 246,5 52 017,2 33 946,1 18071,1
Сатуу 311 1 438,6
Башка имараттарды капиталдык оңдоо 31112390 12 540,6
Башка курулмаларды капиталдык оңдоо 31113390 97,6
Башка курулмаларды сатып алуу жана куруу 31113290 11 280,8
Жолдорду капиталдык оңдоо 31113320 10 027,1
машиналар жана жабдуулар 3112 4 646,8 7 300,6 6 174,6 1 126,0
Башка механизмдерди капиталдык оңдоо 31122390 2 459,3
Башка эмеректерди жана жабдууларды сатып алуу 31123290 3 715,3
Сатып алуу 3141 110 110 1438,6
Сатуу 3141 110 110 1 438,6
Айыл эмес жерлерди сатуу 31412110 110,0 110,0 1 438,6
Финансылык эмес активдердин жыйынтыгы 26003,3 59 427,8 38 682,1 20635,7
Сатыпа алуу 21 246,5 52 017,2 40 120,7
Продажа 110 110 1 438,6
Бардык чыгымдар 47 839,5 90 668,5 62 177,1 28381,4
ММК мүлккө-атайын каражаттар
Эсептин аталышы    элементтердин коддору                  Жыл сметасы боюнча бекитилген   Отчеттук жылдын сметасы боюнча такталды  Кассалык чыгымдар Чектөө +/-
Жылдын башындагы калдык 121,3 121,3
Үстүдөгү жылдын түшүүлөрү-бардыгы 100,0 100,0 457,1
Бардык кирешелер 100,0 100,0 457,1
Чыгаша
Телефон байланышы 2212 75,0 70,0 5,0
Байланыштын башка кызмат көрсөтүүлөрү 2212290 75 70,0 5,0
Башка кызматтар 2215 100,0 100,0 21,0 79,0
Буюмдарды жана материалдарды сатып алуу 2222 46,3 46,3
Бардык чыгымдар 100,0 221,3 91,0 130,3
Жылдын аягындагы калдык 487,3
 

Маданият бөлүмү

 

СК «Манас»

2022-жылдын 12-айынында Кара-Балта шаардык мэриясынын бюджетинен каржылоо 30481,6 миң. сомго жүргүзүлдү:

 

СК МАНАС — бюджет
көрсөткүчтөр    элементтердин коддору                  Жыл сметасы боюнча бекитилген   Отчеттук жылдын сметасы боюнча такталды  Кассалык чыгымдар Чектөө +/-
Чыгаша
Айлык акы 2111 8 875,5 12 416,8 12 416,8 0,0
           Соцфонд

муктаждыктарга төгүмдөр/чегерүүлөр

2121 1 531,0 2 142,9 2 116,0 26,9
Жол чыгымдары 2211 3 025,6 3 275,6 3 275,6 0,0
Телефон байланышы 2212 9,9 9,9 9,9 0,0
Башка кызматтар 2215 979,5 979,5 938,6 40,9
медикаменттерди сатып алуу 2217 5,0 5,0 5,0 0,0
Башка буюмдарды жана материалдарды сатып алуу 2222 1 000,0 1 000,0 983,0 17,0
кийим сатып алуу, тигүү жана оңдоо 2223 500,0 500,0 494,1 5,9
коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр 2231 5 871,6 6 607,8 6 607,8 0,0
Суу акысы 22311100 1 497,5 746,7 746,7 0,0
Жылуулук энергиясы үчүн төлөм 22311300 4 374,1 5 861,1 5 861,1 0,0
Учурдагы чыгымдардын жыйынтыгы 21 798,1 26 937,5 26 846,9 90,6
АКТИВДЕР ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР
Негизги фонддор 311 2 627,3 2 687,3 2 348,5 338,8
сатып алуу 311 2 627,3 2 687,3 2 348,5 338,8
Өндүрүш объекттерин сатып алуу жана куруу 31113210 1 748,8
Башка курулмаларды капиталдык оңдоо 31113290 2 627,3 2 687,3 599,7 2087,6
Финансылык эмес активдердин жыйынтыгы 2 627,3 2 687,3 2 348,5 338,8
Сатып алуу 2 348,5
Бардык чыгымдар 24 425,4 29 624,8 29 195,4 429,4
СК МАНАС – атайын каражаттар
Эсептин аталышы    элементтердин коддору                  Жыл сметасы боюнча бекитилген жылдын сметасы боюнча такталды Кассалык чыгымдар Чектөө +/-
Жылдын башындагы калдык 55,4 55,3
Үстүдөгү жылдын түшүүлөрү-бардыгы 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Бардык кирешелер 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Чыгымдар
Айлык акы 2111 900,0 900,0 759,8 140,2
           Соцфонд

муктаждыктарга төгүмдөр/чегерүүлөр

2121 155,3 155,3 131,1 24,2
Жол чыгымдары 2211 10,0 10,0 10,0
Телефон байланышы 2212 12,0 12,0 7,7 4,3
Бензин дизель жана башка отун 2214 30,4 30,4 30,4 0,0
Башка кызматтар 2215 83,9 83,9 82,9 1,0
медикаменттерди сатып алуу 2217 5,0 5,0 5,0 0,0
Башка буюмдарды жана материалдарды сатып алуу 2222 150,0 150,0 132,9 17,1
Приобретение, пошив и ремонт обмундирования 2223 153,4 208,8 136,5 72,3
Бардык чыгымдар 1 500,0 1 555,4 1 286,2 269,2
Жылдын аягындагы калдык 269,1

 

Манас СК республикадагы жападан жалгыз спорттук комплекс болуп саналат, анда10 га аянтында бардык санитардык-гигиеналык шарттары бар,  18 спорттук объекттер тыгыз жайгашкан. Спорттун 25 түрүндө  бардыгы 1272 бала машыгат.

Манас» МКсынын жетекчилиги «Инсандын руханий-адептик өнүгүүсү жана дене тарбиясы» мамлекеттик программасын ишке ашырып, отчеттук мезгилде 39 спорттук иш-чара өткөрүп, катышып, ага 1119 Кара-Балта шаарынын тургундары катышты.

                            “Кара-Балта”муниципалдык футболдук командасы

      2022-жылдын 12-айынын  8543,6 миң сом каржыланды, анын ичинде:

 

МФК — бюджет
Көрсөткүчтөр    элементтердин коддору                  Жыл сметасы боюнча бекитилген   Отчеттук жылдын сметасы боюнча такталды  Кассалык чыгымдар Чектөө +/-
Чыгымдар
Айлык акы 2111 1 626,6 2 180,1 2 179,8 0,3
           Соцфонд

муктаждыктарга төгүмдөр/чегерүүлөр

2121 280,6 376,1 373,9 2,2
Жол чыгымдары 2211 848,5 1 348,5 1 348,5
Телефон байланышы 2212 10,0 10,0 10,0
Имараттарды жана жайларды ижарага алуу 2213 50,0
Бензин дизель жана башка отун 2214 100,0 150,0 148,3 1,7
Башка кызматтар 2215 1 140,0 1 540,0 1 540,0
медикаменттерди сатып алуу 2217 30,0 30,0 29,6 0,4
Тамак-аш азыктарын сатып алуу 2218 182,0 182,0 182,0
Башка буюмдарды жана материалдарды сатып алуу 2222 25,0 25,0 25,0
Формаларды сатып алуу, тигүү жана оңдоо 2223 115,3 115,3 114,5 0,8
Стипендия 2821 2 592,0 2 592,0 2 592,0 100,0
Бардык чыгымдар 7 000,0 8 549,0 8 543,6 105,4
МФК  — атайын каражаттар
Көрсөткүчтөр    элементтердин коддору                  Жыл сметасы боюнча бекитилген   Отчеттук жылдын сметасы боюнча такталды  Кассалык чыгымдар Фактыларык чыгымдар
Жыл башындагы калдык
Киреше- Бардыгы 100,0 100,0
Бардык киреше 100,0 100,0
Чыгымдар
Айлык акы 2 111,0 85,3 85,3
           Соцфонд

муктаждыктарга төгүмдөр/чегерүүлөр

2 121,0 14,7 14,7
Учурдагы чыгымдар 100,0 100,0
Жалпы чыгымдар 100,0 100,0
 Жылдын аягындагы калдык                 —                    —                   —      

                                        

                                          «Ленин» атындагы сарайы

2022-жылдын 12-айында Кара-Балта шаардык бюджеттен 9810,4 миң сом каржыланды, анын ичинде:

ЛЕНИН  атындагы сарайы — бюджет
Көрсөткүчтөр    элементтердин коддору                  Жыл сметасы боюнча бекитилген   жылдын сметасы боюнча такталды  Кассалык чыгымдар Чектөө +/-
Чыгымдар
Айлык акы 2 111 3 281,4 5 584,1 5 577,6 6,5
           Соцфонд

муктаждыктарга төгүмдөр/чегерүүлөр

2 121 566,1 963,0 948,5 14,5
Жол чыгымдары 2 211 14,0 14,0 13,6 0,4
Телефон байланышы 2 212 20,0 20,0 14,0 6,0
Унаа ижарасы 2 213 46,0 56,0 56,0 0,0
Бензин дизель жана башка отун 2 214 50,0 50,0 50,0 0,0
Башка кызматтар 2 215 350,0 430,0 373,9 56,1
медикаменттерди сатып алуу 2 217 10,0 10,0 10,0
Тейлөө чыгымдары 2 221 30,0 30,0 22,6 7,5
Буюмдарды жана материалдарды башка сатып алуу 2 222 320,0 320,0 305,9 14,1
Формаларды сатып алуу, тигүү жана оңдоо 2 223 600,0 600,0 578,9 21,1
Коммуналдык кызматтар 2 231 1 218,7 1 282,0 1 282,0
Суу акысы 22311100 60,0 68,0 68,0
Жылуулук энергиясы үчүн төлөм 22311300 1 158,7 1 214,0 1 214,0
учурдагы чыгымдар 6 506,2 9 359,1 9 232,8 126,3
АКТИВДЕР ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР
Негизги каражаттар 311 450,0 450,0 443,3 98,5
Сатып алуу 311 450,0 450,0 443,3
Сатуу 311
БАРДЫГЫ финансылык эмес активдер 450,0 450,0 443,3 98,5
Сатып алуу 450,0 450,0 443,3
Бардык чыгымдар 6 956,2 9 809,1 9 676,1 133,0
 ЛЕНИН атындагы шаардык сарайы – атайын каражаттар
Каттоо эсебинин аты    элементтердин коддору                  Жыл сметасы боюнча бекитилген жылдын сметасы боюнча такталды Кассалык чыгымдар Чектөө +/-
Жыл башындагы калдык 24,7 24,7
Үстүбүздөгү жылдын түшүүлөрү — Бардыгы 350,0 350,0 184,5
Бардык киреше 350,0 350,0 184,5
ЧЫГЫМДАР
Айлык акы 2 111,0 201,6 222,7 114,5 108,2
           Соцфонд

муктаждыктарга төгүмдөр/чегерүүлөр

2 121,0 34,8 38,4 19,8 18,6
Коммуналдык кызматтар 2 231,0 113,6 113,6 113,6
Бардык чыгымдар 350,0 374,7 134,3 240,4
Жылдын аягындагы калдык 74,9

2022-жылдын 12 айында ГДК им. В.И.Ленин атындагы, 289 маданий иш-чара өткөрүлдү, аларга 69784 көрүүчү катышты.

Иш планга ылайык, бардык иш-чаралар өткөрүлдү, бир гана Мамлекеттик тил күнү (23-сентябрь), Кара-Балта шаарынын күнү — Баткен облусунда болгон кайгылуу окуяларга байланыштуу жылдырылды..

Бардык иш-чаралар жогорку профессионалдык деңгээлде, бардык санитардык нормаларды сактоо менен, учурдагы эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу өткөрүлдү.

Тиркеме № 3

                                                                                            Шаардык кенешинин токтомуна

2023-жылга бюджеттин киреше бөлүгүнүн бекитилген планы

жана кварталдык бөлүштүрүлүшү  (миң сом)

 

  КИРЕШЕ Кара-Балта шаары
1 2 3 4 5 6 7
    Болжолдоо I квартал II квартал III квартал IV квартал
  Киреше+активдер жана милдеттенмелер 285 967,0 70 225,0 70 776,2 77 848,2 67 117,6
1 Кирешелер 285 857,0 70 197,5 70 748,7 77 820,7 67 090,1
11 Салыктык кирешелер 263 001,0 64 695,8 65 134,5 72 172,0 60 998,7
111 Кирешеге жана пайдага салык 261 889,0 64 495,6 64 834,3 71 866,3 60 692,8
11111 Кыргыз Республикасынын резиденттери-жеке жактардан алынуучу киреше салыгы 197 150,0 47 858,0 49 043,0 49 787,5 50 461,5
11111100 Салык агенти төлөөчү киреше салыгы 197 150,0 47 858,0 49 043,0 49 787,5 50 461,5
1112 Атайын режимдер боюнча салыктар 25 070,0 6 016,8 6 267,5 6 768,9 6 016,8
11122 Патенттин негизинде салык 25 070,0 6 016,8 6 267,5 6 768,9 6 016,8
11122300  Патенттин негизинде салык 25 070,0 6 016,8 6 267,5 6 768,9 6 016,8
113 Менчикке салык 39 669,0 10 620,8 9 523,8 15 309,9 4 214,5
1131 Мүлккө салык 21 251,0 5 023,8 4 919,3 9 595,5 1 712,4
11311 Кыймылсыз мүлккө салык 11 151,0 3 710,8 2 899,3 2 828,5 1 712,4
11311100 Ишкердик иши үчүн пайдаланылбаган кыймылсыз мүлккө салык 240,0 76,8 62,4 100,8
11311200 2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык 10 911,0 3 634,0  2 836,9 2 727,7 1 712,4
11312 Кыймылдуу мүлккө салык 10 100,0 1 313,0 2 020,0 6 767,0  
113121 Транспорттук каражаттарга салык 10 100,0 1 313,0 2 020,0 6 767,0  
11312110 Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына салык 2 820,0 366,6 564,0 1 889,4
 11312120 Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык 7 280,0 946,4 1 456,0 4 877,6
1132 Жер салыгы 18 418,0 5 597,0 4 604,5 5 714,4 2 502,1
11321100 Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы 3 700,0 740,1 925,0 2 034,9
11321300 Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы 14 718,0 4 856,9 3 679,5 3 679,5 2 502,1
114 Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар 1 112,0 200,2 300,2 305,7 305,9
1146 Жер казынасын пайдалангандык үчүн салык 1 112,0 200,2 300,2 305,7 305,9
11462 Роялти 1 112,0 200,2 300,2 305,7 305,9
114623 Металл эмес пайдалуу кендер 352,0 63,4 95,0 96,7 96,9
11462320 Курулуш куму 302,0 54,4 81,5 83,0 83,1
11462390 Жогорууда классификацияланбаган  дагы башка металлдар 50,0 9,0 13,5 13,7 13,8
114624 Жер алдындагы суулар 760,0 136,8 205,2 209,0 209,0
11462440 Ичүүчү жана техникалык суулар 660,0 118,8 178,2 181,5 181,5
11462490 Дагы башка жер астындагы суулар 100,0 18,0 27,0 27,5 27,5
14 Салык эмес кирешелер 22 856,0 5 501,7 5 614,2 5 648,7 6 091,4
1415 Ижара акысы 6 105,0 1 090,7 1 524,2 1 526,2 1 963,9
14151 Пайдалануу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду иштеткендиги үчүн акы 105,0 17,8 24,2 26,2 36,8
14151200 Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн акы 105,0 17,8 24,2 26,2 36,8
14152 Жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн акы 6 000,0 1 072,9 1 500,0 1 500,0 1 927,1
Жер ижара акысы 6 000,0 1 072,9 1 500,0 1 500,0 1 927,1
14152100 Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы 6 000,0 1 072,9 1 500,0 1 500,0 1 927,1
142 Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн кирешелер

 

16 751,0 4 411,0 4 090,0 4 122,5 4 127,5
1421 Ижара акысы 350,0 70,0 70,0 102,5 107,5
14211 Мүлк ижарасы үчүн акы 350,0 70,0 70,0 102,5 107,5
14211200 Муниципалдык менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижара акысы 350,0 70,0 70,0 102,5 107,5
1422 Жыйымдар жана төлөмдөр 321,0 321,0      
14224 Жыйымдар 321,0 321,0      
14224200 Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйым 321,0 321,0
1423 Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр 16 080,0 4 020,0 4 020,0 4 020,0 4 020,0
14232 Билим берүү жана маданий кызмат көрсөтүүлөр 15 980,0 3 995,0 3 995,0 3 995,0 3 995,0
14232300 Окуучулардын окуу-өндүрүштүк ишинен түшүүлөр, жатаканаларда, мейманканаларда жашоо акысы

 

90,0 22,5 22,5 22,5 22,5
14232400 Мектепке чейинки жана мектеп мекемелерине кошумча кызмат көрсөтүү үчүн акы 13 650,0 3 412,5 3 412,5 3 412,5 3 412,5
14232800 Маданият мекемелеринин залдарын жана имараттарын,ошондой эле жабдууларын жана шаймандарын берүү үчүн акы 740,0 185,0 185,0 185,0 185,0
14232900 Классификацияланбаган билим берүү жана маданият кызмат көрсөтүүлөрү үчүн акы 1 500,0 375,0 375,0 375,0 375,0
14234 Каттоо,маалымдамаларды, күбөлүктөрдү жана башкадокументтерди берүү кызматтары 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0
14234900 Каттоо,маалымдамаларды, күбөлүктөрдү жана башкаларды берүү боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөргө акы 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0
3 Активдер жана милдеттенмелер 110,0 27,5 27,5 27,5 27,5
31 Финансылык эмес активдер 110,0 27,5 27,5 27,5 27,5
31412 Айыл чарбасына жараксыз жерлер 110,0 27,5 27,5 27,5 27,5
314121 Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуу 110,0 27,5 27,5 27,5 27,5

 

Кара-Балта шаардык кенешинин төрагасы                                                        М.Дуйшеналиев

 

                                                                                                                       

Тиркеме № 4

                                                                                            Шаардык кенешинин токтомуна

2023-2025-жылдарга бюджеттин  кирешесинин болжолунун долбоору

  

  КИРЕШЕ

 

   
  Кирешенин аталышы  2023-ж. долбоору 2024-ж. болжолдоо 2025-ж. болжолдоо
1 2 3 4 5
  Киреше+активдер жана милдеттенмелер 285967,0 354970,0 367479,0
1 Кирешелер 285857,0 354860,0 367369,0
11 Салыктык кирешелер 263001,0 332004,0 344513,0
111 Кирешеге жана пайдага салык 261889,0 330892,0 344513,0
11111100 Салык агенти төлөөчү киреше салыгы 197150,0 266153,0 278662,0
1112 Атайын режимдер боюнча салыктар 25070,0 25070,0 25070,0
11122 Патенттин негизинде салык 25070,0 25070,0 25070,0
11123200 Патенттин негизинде салык 25070,0 25070,0 25070,0
113 Менчикке салык 39669,0 39669,0 39669,0
1131 Мүлккө салык 21251,0 21251,0 21251,0
11311 Кыймылсыз мүлккө салык 11151,0 11151,0 11151,0
11311100 Ишкердик иши үчүн пайдаланылбаган кыймылсыз мүлккө салык 240,0 240,0 240,0
11311200 2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык 10911,0 10911,0 10911,0
11312 Кыймылдуу мүлккө салык 10100,0 10100,0 10100,0
113121 Транспорттук каражаттарга салык 10100,0 10100,0 10100,0
11312100 Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына салык 2820,0 2820,0 2820,0
11312200 Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык 7280,0 7280,0 7280,0
1132 Жер салыгы 18418,0 18418,0 18418,0
11321 Жер салыгы 18418,0 18418,0 18418,0
11321100 Мүлккө салык короо жанындагы жана жер участокторун пайдалануу үчүн жерлерге 3700,0 3700,0 3700,0
11321300 Мүлккө салык калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн 14718,0 14718,0 14718,0
114 Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар 1112,0 1112,0 1112,0
1146 Жер казынасын пайдалангандык үчүн салык 1112,0 1112,0 1112,0
14462 Роялти 1112,0 1112,0 1112,0
14 Салык эмес кирешелер 22856,0 22856,0 22856,0
1415 Ижара акысы 6105,0 6105,0 6105,0
14151 Пайдалануу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду иштеткендиги үчүн акы 105,0 105,0 105,0
14151200 Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн акы 105,0 105,0 105,0
14152 Жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн акы 6000,0 6000,0 6000,0
14152100 Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы 6000,0 6000,0 6000,0
142 Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн кирешелер

 

16751,0  

16751,0

 

16751,0

14211 Мүлк ижарасы үчүн акы 350,0 350,0 350,0
14211200 Муниципалдык менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижара акысы 350,0 350,0 350,0
1422 Жыйымдар жана төлөмдөр 315,0 315,0 315,0
14224 Жыйымдар 315,0 315,0 315,0
14224200 Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйым 321,0 321,0 321,0
1423 Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр 16080,0 16080,0 16080,0
3 Активдер жана милдеттенмелер 110,0 110,0 110,0
31 Финансылык эмес активдер 110,0 110,0 110,0
31412 Айыл чарбасына жараксыз жерлер 110,0 110,0 110,0
314121 Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуу 110,0 110,0 110,0

 

Кара-Балта шаардык кенешинин төрагасы                                           М.Дуйшеналиев

 

№5 — Тиркеме
Шаардык кенешинин токтомуна
2024 – 2025 жж чыгаша бөлүгүнүн божомол долбоору
(миң сом)
№ п/п 2024-ж божомолу 2025-ж божомолу
Кара-Балта шаары
Кара-Балта шаар боюнча бардыгы       354 970,0     367 479,0
701 Мамлекеттик кызмат — анын ичинде:          41 123,2        41 123,2
Резервдик фонд            2 000,0          2 000,0
706 Турак-жай жана коммуналдык кызмат — анын ичинде:        216 797,5      216 797,5
* Капиталдык салуулар        102 012,5      102 012,5
708 Маданият жана спорт          45 716,9        51 690,6
709 Билим берүү          51 332,4        57 867,7
Шаардык  кеңешинин төрагасы                                               М.Дуйшеналиев

№ 6 — Тиркеме

Шаардык кенешинин токтомуна

2023 ж. _______________ № ___

 

 

Шаардык бюджеттин 2023-жылынын чыгаша бөлүгү.

 

Бөлүмдөрдүн аталышы Өлчөмү

(миң сом)

Мэрия 19208,1
Кенеш 4505,2
“Универсал” муниципалдык ишканасы 67128,7
Макаренко мектеп гимназиясы 9225,8
ММБөлүмүнө 1850,3
“Ленин” атындагы маданият сарайы 1804,8
“Манас” спорт топтому 6050,4
“Кара-Балта” муниципалдык футбол клубу 1568,3
Билим берүү финансы материалдык камсыдоо боюнча шаардык бөлүм 17190,5
Оптимизациядан кийин:
УКСМС 141354,6
анын ичинде:
Финансы жана экономикалык сектор 5196,1
  75299,8
“Ленин” атындагы маданият сарайы 8642,4
“Манас” спорт топтому 18865,8
“Кара-Балта” муниципалдык футбол клубу 9285,2
Билим берүү (ДДУ, мектеп) 24065,3
   
Бардыгы: 269887,0

 

 

Шаардык  кеңешинин төрагасы                                               М.Дуйшеналиев

 

 

                                                                                                                          № 7 — Тиркеме

Шаардык кенешинин токтомуна

Шаардык бюджетинин атайын эсеп боюнча

2023 – жылынын чыгаша бөлүгү.

 

Бөлүмдөрдүн аталышы Өлчөмү (миң сом)
“Универсал” муниципалдык ишканасы 70,0
Макаренко мектеп гимназиясы 105,0
“Ленин” атындагы маданият сарайы 28,2
“Манас” спорт топтому 340,0
Билим берүү финансы материалдык камсыдоо боюнча шаардык бөлүм 4235,2
Оптимизациядан кийин:
УКСМС жалпы: 11301,6
анын ичинде
“Ленин” атындагы маданият сарайы 321,8
“Манас” спорт топтому 1160,0
ММБөлүмүнө 210,0
Билим берүү (ДДУ, мектеп) 9609,8
Бардыгы: 16080,0

 

 

Шаардык  кеңешинин төрагасы                                       М.Дуйшеналиев

 

 

  № 8 — Тиркеме

Шаардык кенешинин токтомуна

 

Бюджет боюнча смета

(01.01.2023 – жылдын эркин калдык)

 

Бөлүмдөрдүн аталышы Берененин аталышы Берене Өлчөмү (миң сом)
Мэрия

 

Эмгек акы 2111 4645,3
Социалдык фонд 2121 801,1
Субсидиялар 2512 3000,0
ЖӨБ биримдигине салымдар 2621 97,5
Улуу ата-мекендик согуштун ардагерлер советине көмөк көрсөтүү үчүн 2721 328,0
Муниципалдык социалдык заказ 2721 1000,0
ВИЧ/СПИДге  чалдыккан энелерден төрөлгөн балдар бир жашка чыкканга чейин  эненин сүтүн алмаштыруучулары 2721 50,0
Жакырларга көмүр сатып алууга жардам берүү 2721 500,0
Ардактуу граждандарга материалдык жардам керсетуу 2721 360,0
Мэрия Бардыгы:     10781,9
Кеңеш Эмгек акы 2111 1271,0
Социалдык фонд 2121 160,4
Кеңеш баардыгы     1431,4
“Универсал” ЖИ Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды  алуу 2222 300,0
машиналар жана жабдуулар 3112 24872,8
башка негизги фонддор 3113 1916,1
“Универсал” ЖИ баардыгы 27088,9
ММБ Башка кызматтарды жана товарларды сатып алуу 2215

 

358,6
Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 2221

 

3644,8
Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды  алуу 2222 144,4
Имараттар жана курулуштар 3111 36141,7
Машиналар жана жабдуулар 3112 4551,3
Бардыгы ММБ:     44840,8
Бардыгы:   84143,0

 

 

Шаардык  кеңешинин төрагасы                                                       М.Дуйшеналиев         

 

 

 

 

     № 9 — Тиркеме

Шаардык кенешинин токтомуна

Атайын эсеп боюнча сметасы

(01.01.2023 – жылдын эркин калдык)

 

Бөлүмдөрдүн аталышы Берененин аталышы Берене Өлчөмү (миң сом)
“Универсал” ЖИ Машиналар жана жабдуулар 3112 2580,2
Макаренко мектеп гимназиясы Башка кызматтарды жана товарларды сатып алуу   Буюмдарды жана материалдарды алуу                        Баардыгы: 2215 2222 8,8       54,0         62,8
МС жана ММ башкармалыгы баардыгы: 3604,3
ММБ Байланыш кызматын көрсөтүү                                          Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр                                     Башка кызмат көрсөтүүлөрдү алуу

Буюмдарды жана материалдарды алуу                           Баардыгы:

2212 2214        2215

2222

75,0          100,0             112,3             200,0       487,3
БМ чейин мекемелери Тамак-аш азыктарын алуу 2218 2772,9
“Манас” спорт комплекси Буюмдарды жана материалдарды алуу 2222 269,2
В.И.Ленин атындагы маданият сарайы Эмгек акы

Социалдык фонд

Кызматтарды жана товарларды сатып алуу Коммуналдык кызматтар

Баардыгы:

2111

2121   2222   2231

31,6         5,5         20, 0      17,8

74,9

Бардыгы:   6247,4

 

Шаардык  кеңешинин төрагасы                                                         М.Дуйшеналиев         

№13 Тиркеме
Шаардык Кеңештин токтомуна
«Универсал» муниципалдык ишканасынын
2023-жылга карата чыгымдарынын долбоору
миң сом
Аталышы Статья Сумма Кошумча тʏшʏнʏк
1 Кызматкерлердин эмгек акысы 2111 38 777,0 Штаттык тизимге ылайык
2 Социалдык фондго чегерүүлөр 2121 6 689,1 17,25% социалдык фондко чегерʏʏлɵр
Бардыгы: 45 466,1
 221 Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу
2211Кызматтык кыдырууларга чыгашалар
3 Өлкө ичиндеги иш-сапарынын чыгымдары 22111100 30,0
Бардыгы: 30,0
2212 Байланыш кызматын көрсөтүү
4 Телефондук кызмат көрсөтүү жана факсимилдик байланыш 22122100 25 Телефонго жазылуу, интернет
Бардыгы: 25,0
2214 Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр
5 Бензин, дизель жана башка күйүүчү майлар 22141100 5 000,0
6 Майлагыч материалдары 22141100 400,0
7 Запастык бөлүктөрдү алуу 22141200 1 017,0
Бардыгы: 6 417,0
2215 Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу
8 Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү 22154200 200,0 Баннерлер
9 Маалыматтык технологиялар кызматтары 22154400 60,0 Компьютердик тейлөө
10 Маалыматтык-коммуникациялык кызматтарды көрсөтүү үчүн төлөм 22154300 60,0 1С программасын тейлөө
11 Башка кызматтарды төлөөгө байланышкан башка чыгымдар 22154900 148,0 Тууганы жок адамдарды көмүү (кредитордук карыз 48,00 миң)
12 Башка кызматтарды төлөөгө байланышкан башка чыгымдар 22154900 500,0 Сугат суусу үчүн (РУВХ, скважина 8 мектеп, стелл, Пушкин)
13 Башка кызматтарды төлөөгө байланышкан башка чыгымдар 22154900 200,0 Иттерди атып, стерилдештирүү
14 Башка кызматтарды төлөөгө байланышкан башка чыгымдар 22154900 500,0 Майрамдарга даярданууда
15 Башка кызматтарды төлөөгө байланышкан башка чыгымдар 22154900 30,0 CCTV
16 Башка кызматтарды төлөөгө байланышкан башка чыгымдар 22154900 1 100,0 Башка чыгашалар (техникалык кароо, суу эсептегичтерин текшерүү, ЭЦКны узартуу, маалыматтык материалдарды жайгаштыруу.) (ЧС-1000,0т.с.)
Бардыгы: 2 798,0
2222 Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу
17 Техникалык туз 22221200 314 Туз 54,14 тн 5800 сомдон
18 Кум 22221200 276,0 Кум 587,23 тн 470 сомдон
19 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу 22221200 901,9 Чарбалык товарлар (инвентарлар) (тендер боюнча кредитордук карыз 128,85 миң сом)
20 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу 22221200 4 000,0 Электр товарлары (кабель, LED лампалар)
21 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу 22221200 100,0 Канцелярдык  товарлары
22 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу 22221200 3 500,0 Сугат тармактарын жана каналдын заставаларын калыбына келтируу учун материалдар.
23 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу 22221200 80,0 Жекен, Алтын каналдарынын заставаларын калпына келтүүрүгө арналган материалдар.
24 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу 22221200 48,0 Унаа жуучу жайды орнотуу үчүн материалдар
25 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу 22221200 300,0 Көчө урналары үчүн материалдар
26 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу 22221200 400,0 Кара-Балтадагы аялдамалардын пайдасы жана жарыктандыруу
27 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу 22221200 1 000,0 Жайыл-Батыра, 8-Март, Труда көчөлөрүнүн эки тарабындагы жол жээгиндеги тосмолор.
28 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу 22221200 331,7 Скважинаны оңдоо
29 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу 22221200 500,0 стеланын, Жайыл баатырдын эстелигинин аймагын оңдоо жана көрктөндүрүү
Бардыгы: 11 751,6
2223 Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо
30 Кийим-кече жана башка формаларды жана атайын формаларды сатып алуу, тигүү жана оңдоо 22231100 100,0 Атайын кийим
Бардыгы: 100,0
                                                         2224 Көмур жана башка отундарды алуу
31 Таш көмүрдү алуу 22241100 50,0 Көмүр (10,0 тн.)
Бардыгы: 50,0
2231 Коммуналдык кызматтар
32 Сууга акы 22311100 330,0 Муздак суу (гараж)(кред.кар.30,0 миң сом)
33 Электр энергиясына акы 22311200 161,0 Э/энергия (кредиттик максат 11 миң, сом)
Бардыгы: 491,0
Бардыгы: 67 128,7
                                                        2023-жылдын башындагы калдыктарга байланыштуу
Аталышы Статья Сумма Кошумча тʏшʏнʏк
                                                                                              2222 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу
34 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу 22221200 300,0 Стеланын, Жайыл баатырдын эстелигинин аймагын оңдоо жана көрктөндүрүү
Бардыгы: 300,0
                                                        31123 Эмерек, оргтехника жана шаймандар
35 Машиналар жана жабдуулар 31121290 14 289,8 техникага кред.карыз
36 Башка эмеректерди жана жабдууларды сатып алуу 31121290 1 000,0 ТБО үчүн таштанды контейнерлери 100 даана * 10000 даана
37 Башка эмеректерди жана жабдууларды сатып алуу 31121290 340,0 5 функциялуу ЖПСти монтаждоо 15 техникалык бирдик *19,0т.c ай сайын телефондорго абоненттик төлөм айына 300 сом
38 Башка эмеректерди жана жабдууларды сатып алуу 31121290 500,0 Пилорама тилкеси электр
39 Башка эмеректерди жана жабдууларды сатып алуу 31121290 700,0 токарлык станок
40 Башка эмеректерди жана жабдууларды сатып алуу 31121290 350,0 Жыгач усталык жабдуулар
41 Башка эмеректерди жана жабдууларды сатып алуу 31121290 180,0 Ширетүүчү машина 2 шт.
42 Лизинг (жабдыктарды сатып алуу үчүн) 31121290 7 513,0 Таштанды ташуучу унаа 4 даана — 68,0 миң сом
Бардыгы: 24 872,8
3113 Башка негизги фонддор
43 Өсүмдүктөрдү сатып алуу 31131220 1 916,1 Жер семирткичтер, көчөттөр, гүлдөр (кредиттик карыз 511,12 миң сом)
Бардыгы: 1 916,1
Жыл башындагы калдыктардын жалпы суммасы: 27 088,9
Бардыгы: 94 217,6

 

 

№10 Тиркеме
Шаардык Кеңештин токтомуна
 Штаттык тизме
каржы экономикалык сектор
 2023 ж.
№   п/п кызмат орундардын аталышы бирдик шаттык сандар базалык чен эселенген коэффициент кызматтык айлык акы Иштеген жылдары үчүн үстөк акы Мотивациялык мүнөздөгү төлөө Баардыгы ( МФЗП) эмгек өргүү ден соолугун чыңдоого жөлөкпул 13 айлык акы Соцфондсуз жылдык эмгек акы фонду Жылдык эмгек акы фонду  2023 -жылга карата
эмгек акы Соцфонддон чегерүүлөр 17,25% Баардыгы
1 Башкармасынын башчысы 1 7 040,0 3,3 23 232,00 5 808,00 20 000,00 49 040,00 49 702,70 58 080,00 38 021,89 685 244,59 685 244,59 108 185,89 793 430,49
2 Башкы бухгалтери 1 7 040,0 2,64 18 585,60 4 646,40 20 000,00 43 232,00 21 976,22 46 464,00 28 935,35 572 927,57 572 927,57 90 814,97 663 742,53
3 Материалдык бухгалтер 1 7 040,0 2,300 16 192,00 2 428,80 20 000,00 38 620,80 17 614,27 37 241,60 23 192,12 502 876,79 502 876,79 80 322,07 583 198,86
4 Эсептөөчү бухгалтер 2 7 040,0 2,300 32 384,00 8 096,00 40 000,00 80 480,00 38 291,89 80 960,00 50 417,66 1 054 949,55 1 054 949,55 168 013,20 1 222 962,75
5 Кадрлар боюнча инспектор 1 7 040,0 1,700 11 968,00 2 992,00 20 000,00 34 960,00 14 151,35 29 920,00 18 632,61 447 263,96 447 263,96 71 991,83 519 255,80
6 Мамлекеттик сатып алуулар боюнча адис 2 7 040,0 2,300 32 384,00 8 096,00 40 000,00 80 480,00 38 291,89 80 960,00 50 417,66 1 054 949,55 1 054 949,55 168 013,20 1 222 962,75
Бардыгы: 8 134 745,60 32 067,20 160 000,00 326 812,80 180 028,32 333 625,60 209 617,29 4 318 212,02 4 318 212,02 687 341,16 5 005 553,18

 

 

 №12 Тиркеме
Шаардык Кеңештин токтомуна
№_____ 2023-ж.»____»__________
Кара-Балта шаарынын мэриясынын алдындагы «Универсал» МИ 2023-жылга карата штаттык тизими
Жумуш наамдары Штаттык бирдик-н саны Кызмат акы Дем алыш жана майрам кундеру, жумуш убактысы учун кошумча акы  МФЗП Баардыгы Эмгек өргүүсүнө чыкканда материалдык жардам Жыл жыйынтыгы боюнча сыйлык Социалдык фондусуз жылдык эмгек акы 2021-жылга жылдык эмгек акы
суммасы Айлык акы Социалдык фондго чегерүү 17,25% Бардыгы
АДМИНИСТРАЦИЯ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Директор 1 35 000,0 35 000,0 35 000,0 35 000,0 35 000,0 525 000,0 525 000,0 90 562,5 615 562,5
2 Башкы инженер 1 26 000,0 26 000,0 26 000,0 26 000,0 26 000,0 390 000,0 390 000,0 67 275,0 457 275,0
3 Башкы бухгалтер 1 28 000,0 0,0 28 000,0 28 000,0 28 000,0 392 000,0 392 000,0 67 620,0 459 620,0
4 Материалдык бухгалтер 1 26 000,0 0,0 26 000,0 26 000,0 26 000,0 364 000,0 364 000,0 62 790,0 426 790,0
5  ТБ боюнча инженер 1 18 500,0 0,0 18 500,0 18 500,0 18 500,0 259 000,0 259 000,0 44 677,5 303 677,5
6 Кадрлар бөлүм-н инспектору 1 22 000,0 0,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 308 000,0 308 000,0 53 130,0 361 130,0
7 Иш жүргүзүүчү 1 18 500,0 0,0 18 500,0 18 500,0 18 500,0 259 000,0 259 000,0 44 677,5 303 677,5
8  ПТО  боюнча адис 1 20 000,0 0,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 280 000,0 280 000,0 48 300,0 328 300,0
9 Юрист 1 20 000,0 0,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 280 000,0 280 000,0 48 300,0 328 300,0
10 Кампа башчысы 1 20 000,0 0,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 280 000,0 280 000,0 48 300,0 328 300,0
11 Сатып алуу боюнча адис 1 20 000,0 0,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 280 000,0 280 000,0 48 300,0 328 300,0
БААРДЫГЫ: 11 254 000,0 61 000,0 254 000,0 254 000,0 254 000,0 3 617 000,0 3 617 000,0 623 932,5 4 240 932,5
                                          АБОНЕНТ БӨЛҮМҮ
1 Контролер 5 16 000,0 0,0 80 000,0 80 000,0 80 000,0 1 120 000,0 1 120 000,0 193 200,0 1 313 200,0
БААРДЫГЫ 5 16 000,0 0,0 80 000,0 80 000,0 80 000,0 1 120 000,0 1 120 000,0 193 200,0 1 313 200,0
Жарыктандыруу  сектору
1 Цехтин башкаруучу 1 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 330 000,0 330 000,0 56 925,0 386 925,0
2 Электрик 6 19 000,0 114 000,0 114 000,0 114 000,0 114 000,0 1 710 000,0 1 710 000,0 294 975,0 2 004 975,0
БААРДЫГЫ 7 41 000,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 2 040 000,0 2 040 000,0 351 900,0 2 391 900,0
           Жакшыртуу сектору
1 Цехтин башкаруучу 1 22 000,0 22 000,0 22000,00 22 000,0 22 000,0 330 000,0 330 000,0 56 925,0 386 925,0
2 Бригадир 4 18 500,0 74 000,0 74000,00 74 000,0 74 000,0 1 110 000,0 1 110 000,0 191 475,0 1 301 475,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Жакшыртуучу жумушчу 50 18 000,0 900 000,0 900 000,0 900 000,0 900 000,0 13 500 000,0 13 500 000,0 2 328 750,0 15 828 750,0
2 Аймактык санитардык кызматкер жана ээси жок мал атып жаткан кызматкер 1 10000,00 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 140 000,0 140 000,0 24 150,0 164 150,0
БААРДЫГЫ 56 68 500,0 996 000,0 1 006 000,0 1 006 000,0 1 006 000,0 15 080 000,0 15 080 000,0 2 601 300,0 17 681 300,0
Жашылдандыруу жана курулуш сектору
1 Цехтин башкаруучу 1 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 330 000,0 330 000,0 56 925,0 386 925,0
2 Жашылдандыруу жана куруучу 36 18 000,0 648 000,0 648 000,0 648 000,0 648 000,0 9 720 000,0 9 720 000,0 1 676 700,0 11 396 700,0
БААРДЫГЫ: 37 40 000,0 670 000,0 670 000,0 670 000,0 670 000,0 10 050 000,0 10 050 000,0 1 733 625,0 11 783 625,0
                 ТРАНСПОРТ СЕКТОРУ
1 Башкы Механик 1 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 330 000,0 330 000,0 56 925,0 386 925,0
2 Тракторист 3 18 000,0 54 000,0 54 000,0 54 000,0 54 000,0 810 000,0 810 000,0 139 725,0 949 725,0
4 Бульдозеристи 1 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 300 000,0 300 000,0 51 750,0 351 750,0
5 Айдоочуу 11 18 000,0 198 000,0 198 000,0 198 000,0 198 000,0 2 970 000,0 2 970 000,0 512 325,0 3 482 325,0
6 газ электр ширетуучу 4 20 000,0 80 000,0 80 000,0 80 000,0 80 000,0 1 200 000,0 1 200 000,0 207 000,0 1 407 000,0
БААРДЫГЫ: 20 98000,00 374000,00 374000,00 374000,00 374000,00 5610000,00 5610000,00 967725,00 6577725,00
                                Кенже тейлөө кызматкерлери
1 кеңсе тазалоочу 1 10 000,0 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 140 000,0 140 000,0 24 150,0 164 150,0
2 Гараждын күзөтчү 3 10 000,0 0,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 420 000,0 420 000,0 72 450,0 492 450,0
3 Полигондун  күзөтчү 3 10 000,0 0,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 420 000,0 420 000,0 72 450,0 492 450,0
4 Көрүстөндүн жумушчусу (күзөтчү) 2 10 000,0 0,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 280 000,0 280 000,0 48 300,0 328 300,0
БААРДЫГЫ: 9 40 000,0 0,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 1 260 000,0 1 260 000,0 217 350,0 1 477 350,0
Жалпы: 145 557 500,0 2 237 000,0 2 610 000,0 2 610 000,0 2 610 000,0 38 777 000,0 38 777 000,0 6 689 032,5 45 466 032,5
         ЧАРБАЛЫК ЭСЕП:
Жакшыртуу сектору
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Жакшыртуучу жумушчу 52 18 000,0 936 000,0 936 000,0 936 000,0 936 000,0 14 040 000,0 14 040 000,0 2 421 900,0 16 461 900,0
БААРДЫГЫ: 50 18 000,0 936 000,0 936 000,0 936 000,0 936 000,0 14 040 000,0 14 040 000,0 2 421 900,0 16 461 900,0
1 Ветеринар 1 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 225 000,0 225 000,0 38 812,5 263 812,5
БААРДЫГЫ: 1 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 225 000,0 225 000,0 38 812,5 263 812,5
                               Кенже тейлөө кызматкерлери
1 Полигондун  күзөтчү 2 9 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 270 000,0 270 000,0 46 575,0 316 575,0
БААРДЫГЫ: 2 9 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 270 000,0 270 000,0 46 575,0 316 575,0
                 ТРАНСПОРТ ЦЕХТИН СЕКТОРУ
1 Айдоочуу 8 18 000,0 144 000,0 144 000,0 144 000,0 144 000,0 2 160 000,0 2 160 000,0 372 600,0 2 532 600,0
БААРДЫГЫ: 8 18 000,0 144 000,0 144 000,0 144 000,0 144 000,0 2 160 000,0 2 160 000,0 372 600,0 2 532 600,0
Жалпы: 61 51 000,0 1 095 000,0 1 095 000,0 1 095 000,0 1 095 000,0 16 425 000,0 16 425 000,0 2 833 312,5 19 574 887,5
Кеңейтүүнүн эсебинен андан ары көбөйтүү пландаштырылууда (өзүн өзү колдогон)
1 Эсептешүү бухгалтери 1 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 375 000,0 375 000,0 64 687,5 439 687,5
1 Иш жүргүзүүчү 1 17 000,0 17 000,0 17 000,0 17 000,0 17 000,0 255 000,0 255 000,0 43 987,5 298 987,5
1 Контролеру 5 16 000,0 80 000,0 80 000,0 80 000,0 80 000,0 1 200 000,0 1 200 000,0 207 000,0 1 407 000,0
БААРДЫГЫ: 58 000,0 122 000,0 122 000,0 122 000,0 122 000,0 1 830 000,0 1 830 000,0 315 675,0 2 145 675,0

 

Тиркеме№11
шаардык кенеш токтомуна
2023-жылга карата   ММБнын боюнча чыгымдардын  
бөлүштүрүлүшү  
мин. сом
элемент коддору Иштердин аталышы Суммасы
1 2111 Айлык акы 3 556,4
2 2121 Социалдык фондго төгүмдөр 538,9
2211 Жол чыгымдары 50,0
2215 Башка товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу 13 153,6
22151400 Компьютерди тейлөө кызматтары жана утурумдук оңдоо 50,0
22154300 Муниципалдык жерлерди жана объекттерди эсепке алуу жана ижара акысын төлөө программасын иштеп чыгуу 1 000,0
1С Бухгалтерия программасын коштоо 96,0
22154900 Башка чыгымдар (жер участокторун тариздөө, сметалык жана техкөзөмөл кызматтары, архитектура, долбоордук иштер, топосүрөткө тартуу, жерди баалоо ж. б.) 2 789,6
Ген.план (Кара-Балта шаарынын топографиясы) 9 000,0
Муниципалдык объекттерди камсыздандыруу 218,0
2221 Мүлктү утурумдук ремонттоого чыгымдар 20 950,0
22211200 Мектеп жана мектепке чейинки мекемелердин, муниципалдык объекттердин имараттарын жана жайларын оңдоо (авариялык иштер) 2 750,0
Светофорлорду тейлөө 700,0
Жол-көпүрө чарбасы 2 000,0
КДС оңдоо (коллектордук-дренаждык тармак) 1 000,0
Чуңкурларды оңдоо 2 000,0
Күрөш залын оңдоо 2 250,0
Бокс залын оңдоо 2 250,0
Муниципалдык объекттерди оңдоо (жылуулук эсептегичтерин орнотууну эске алуу менен) 8 000,0
2225 Күзөт кызматтарын сатып алуу 1 000,0
22251100 Муниципалдык объекттерди кайтаруу 1 000,0
2231 Коммуналдык кызматтар 1 820,3
22311100 Суу акысы 20,3
22311300 Жылуулук энергиясы үчүн төлөм 1 800,0
3111 Имараттар жана курулмалар 34 230,6
31113290 Төмөнкү паркты реконструкциялоо 22 730,6
ЦОН 8 000,0
Балдар оюн аянтчалары (Эски балдар оюн аянтчаларын оңдоо-калыбына келтирүү иштери), анын ичинде: 600,0 миң сом — ЧОФР долбоору боюнча жергиликтүү бюджеттен 30% кошо каржылоо жана төмөнкү зонанын балдар аянтчасы — 900,0 миң сом. 1 500,0
Коопсуз шаар 2 000,0
БААРДЫГЫ: 75 299,8
2023-жылдын башындагы калдыктардын эсебинен
Берене Аталышы суммасы
1 2215 Башка товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу 358,6
кредитордук карыздар 2022-ж. техкөзөмөл кызматы 44,1
Жарыя  (ИП Кузекеев) Жайыл пресс 2022 г. 11,7
Таштандылар  (ОАО КККП 2022 г.) 139,0
Жер участокторун түзүү (Архитектура) 2022 г. 100,0
Жарыя (ОсОО «Весть») 2022 г. 3,4
Башка чыгымдар 60,4
2 2221  мүлктү утурумдук ремонттоого чыгымдар 3 644,8
кредитордук карыздар  2022-ж. оюп жолдору(гравирование) 1 641,7
 №3 орто мектеби (ОсОО «МостАвтоДорСтрой») 2021 год 1 948,8
светофорлорду тейлөө  (ОсОО «Технобазис») 2022-ж. 49,5
Авариялык иштер(МП «КВК») 2022-ж. 4,8
3 2222 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды сатып алуу 144,4
Чарбалык товарлар 100,0
Канцелярдык  товарлар 39,6
кредитордук карыздар ЖИ Ахметовага З. 2021-2022-жж. 4,8
4 3111 Имараттар жана курулмалар 36 141,7
кредитордук карыздар Ленин атындагы шаардык маданият үйү металл чатырын алмаштыруу 1 806,9
Ленин атындагы маданият үйүнүн  чыгыш тарабынан паркты көрктөндүрүү 1 549,8
Кара-Балта шаардын аймагында отургучтарды орнотуу  (ОсОО «Торг КейДжи») 515,6
Жолдорду капитал.оңдоо 30 000,0
Төмөнкү паркты реконструкциялоо 2 269,4
5 3112 Машиналар жана жабдуулар 4 551,3
Жабдууларды, эмеректерди сатып алуу (бала-бакчалар., мектептерге) 2 500,0
Планшеттерди жана камераларды сатып алуу 2 000,0
кредитордук карыздар Жабдууларды сатып алуу ( «Дельфин» бала-бакчасы) 51,3
ЖЫЙЫНТЫГЫ: 44 840,8
БААРДЫГЫ    ОМС: 120 140,6

 

 

  ММБнын боюнча чыгымдардын бөлүштүрүлүшү   (январь, февраль)
2023жыл.
мин. сом
элемент коддору Иштердин аталышы Суммасы
1 2111 Айлык акы 1 345,4
2 2121 Социалдык фондго төгүмдөр 44,5
3 2215 Башка товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу 150,0
22154900 Башка чыгымдар (жер участокторун тариздөө, сметалык жана техкөзөмөл кызматтары, архитектура, долбоордук иштер, топосүрөткө тартуу, жерди баалоо ж. б.) 150,0
4 2221  мүлктү утурумдук ремонттоого чыгымдар 250,0
22211200 Мектеп жана мектепке чейинки мекемелердин, муниципалдык объекттердин имараттарын жана жайларын оңдоо (авариялык иштер) 250,0
5 2222 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды сатып алуу 60,4
Канцелярдык жана чарбалык товарды алуу 60,4
БААРДЫГЫ: 1 850,3
Кара-Балта шаардык кенешинин төрагасы                                            М.Дуйшеналиев