2019-2023 жылдарга Кара-Балта шаарынын өнүгүү программасынын иш чаралар планы  
 
п.п.
Милдеттер Иш чаралар/ аракеттер Күтүлгөн натыйжалар (индикаторлор) Аткаруу мөөнөттөрү Жооптуу аткаруучулар  
  1 2 3 4 5 8  
  1.                         “Бишкек” ЭЭЧын өнүктүрүү (СЭЗ “Бишкек”)
   «Бишкек» ЭЭЧжагымдуушарттардытүзүү
  1.1.                  

 

Кара-Балта  темир жол боюнча талаш тартыштарды чечүү -Кара-Бала участкасындагы СЭЗ «Бишкек» өзүнө тартып туруучу шарттарды түзүү

 

— каражат  заттарды ташууга шарттарды түзү 2020-ж. Кара-Балта шаардык мэриясы,

 

СЭЗ «Бишкек» дирекциясы

 
  1.2.                   СЭЗ (ЭЭЧга)  иши үчүн инвесторлорду тартуу жана жаӊы  ишканаларды ачуу, иштебей тургандарды кайра иштетүү — инвестициялык форумдарды өткөрүү

-инвесторлорлорго жардам көрсөтүүгө тышкы консультанттарды тартуу

Кара-Балта шаарынын мэриясы менен КР соода-өнөр жай палатасы   өнөктөштүк мамилелерди орнотуу;

—  жергиликтүү бюджеттин  инвестициялык форумдарга катышууга   каражаттарды бөлүү берүү

— потенциалдык инвесторлар менен келишимдерди түзүү

— потенциалдуу инвесторлордун тизмеги иштелип чыгуусу

—  инвестициялык форум өткөрүлүшү

-СЭЗ «Бишкек» (ЭЭЧнын)инвестициялык долбоорлору иштелип чыгуусу жана макулдашуусу Кара-Балта мэриясы менен

—  тартылган инвестициялардын көлөмү  5 млн. $  чейин

—  жумуш орундары 50 кишиден кем эмес болуусу

2019-2023-жж. Кара-Балта шаардык мэриясы,

 

СЭЗ «Бишкек» дирекциясы

 

Ишкерлердин Ассоциациялары

 
  2.                         Чакан жана орто бизнес
                  Ишке ашыруу үчүн бизнес чөйрөсүнө шарттарды түзүү жана коргоо
  2.1.                   мэрия менен ишкерлердин өз ара аракеттенүүсүнүн бекемдөөсү, анын ичинде ишкерлер Ассоциациясынын өнүгүсү —      Мэриянын сайтында  ишкердикти өнүктүрүү боюнча маалыматтарды жарыялоо

—      ишкерлер Ассоциациясынын өкүлдөрүнүн шаардык кенештин сессияларга сөзсүз катушуу

 

1)                         Кара-Балта шаарынын мэриясынын ишкерлер менен  өз ара аракеттенүү тартиби жөнүндө кабыл алынган жоболору

2)                         чакан жана орто ишкерлерди өнүктүрүү жөнүндө маалыматы мэрия web-сайтында www.kara-balta.kg берилүүсү

2019-ж Кара-Балта шаардык мэриясы,

 

Ишкерлердин Ассоциациялары

 

 

 
  2.2.                   Бишкек-Тараз трассанын жанынды  Кара-Балта шаарындагы борбордук базарлардын («Жайыл» менен «Эркин») жанында тротуарларды  өз калыбына келтирүү жана реконструкциялоо —      ПСД (проекто-сметная документация) долбоорлорун иштеп чыгуу

—      Тротуарларды брусчатка менен салып куруу

—      бизнес жана ЖӨБО ортосунда милдеттерлерин жөнүндө макулдашуунун   түзүү

—      НУА(нормативдүү укуктуу актылары)ЖӨБО кабыл алуусу

Инвстициялардын долбоорлоруна  жана ПДСке иштеп чыгуу бююнча 200мин сомго чейин чыгаруу

25 пайыздан кем эмес  ишкерлердин кирешесинин өсүшү

Кызматташуу боюнча меморандум түзуү

Соода-сатык боюнча шарттарын өйдөлөтүп түзүү

2020-2022-жж Кара-Балта шаардык мэриясы,

 

Ишкерлердин Ассоциациялары

 

 

 
  2.3. Жагымдуу бизнес чөйрөнүү түзүү — Жергиликтүү Ченемдик укуктук актыларын  ишкерлике  жакшыртуу үчүн  жүргүзүү:(1) дифференциялык зоналдын коэффициенты, (2) салык льготалары, (3) коммуналдык кызмат базарына пайдалаганга мүмкүнчүлүк берүү, (4)  муниципалдык менчиктин ижарага берүүсүнүн жаңы ыкмалары 4 кем эмес ишкерлике жакшыртуучу ЧУА кабыл алуусу 2020ж. Кара-Балта шаар мэриясы

 

Шаардык кеңеш

 
  2.4. Өнүмдөр туризимин өнүктүрүүсү — кафе, ресторандарларында  10 улуттук диаспоролардын  салттуу тамактарды  жазаганын билүү боюнча  сунуш киргизүү,

— жайларды калыбына келтирүү үчүн коомдук тамактануу иштеп жаткан ишканалар менен сүйлөшүүлөр

-Бизнес бирикмелер жана улуттук жана этникалык диаспоралардын регионалдык жыйыны, «Шериктештиктин » өлкө боюнча туристтик компаниялар менен бизнес мамилелерин түзүү, Кара-Балта, туристтик маршруттар менен түндүк-түштүк иштетүү үчүн, жана башкалар.

 

кафе, ресторандарына  10 улуттук диаспоролардын  салттуу тамактарды менюгө киргизүү сунуш берүү,

чектеш жерлерди көрктөндүрүү, чебер ашпозчулар тартуу калыбына өркүндөтүү ишке киргизүүсү ж.б.

Кара-Балта шаарын туристтик түндүк-түштүк маршруттарга киргизүү үчүн туристтик компаниялар менен бизнес мамилелерин түзүү

 

2019-2021-жж Кара-Балта шаар мэриясы

 

 

 

Бизнес бирикмелер аймактык, улуттук-этностук диаспорлорунун «Шериктештиктин»

 
  2.5 чакан жана орто бизнеске жардам берүү “Кара-Балта” гарантиялык фондусу банктар тарабынан берилген кредиттер жана ссудалар боюнча кепилдиктерди камсыз кылып  иш жүргүзүү Жыл сайын  3,7млн.сомго банктар тарабынан берилген кредиттер жана ссудалар боюнча кепилдиктерди камсыз кылуу 2019-2023ж.ж. Гарантия берүчүү фонд «Кара-Балта»  
  3.                         Аялуу катмарына колдоо көрсөтүү
  3.1.                   «Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы аткарылышы -жергиликтүү бюджетте  жыл сайын 300- 400мин сомго кем эмес бекитүү

— жыл сайын социалдык заказдын конкурсун өткөзүүсүн уюштуруу

— социалдык талон (ваучер) системаын киргизүү

1)                         Жыл сайын социалдык заказ жөнүндө 3 доолборго кем эмес ишке ашыруу

Жыл сайын 50 кем эмес ваучер 100 мин сомго чейин берилиши

2019-2023ж.ж. Кара-Балта мэриясы  
  4.                         Шаарды куруу жана жашылдандыруу
  4.1.                   Жакшыртуу боюнча жарандардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилигин жогорулатуу — жакшыртуу боюнча долбоорду түзүү кабыл алуу

— шаардык Кенештин жыйналышында карап чыгып жана бекитүү

1)                         жергиликтүү ЧУА жакшыртуу эрежелери кабыл алуу

2) Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана кызмат көрсөтүүчүлөрдүн ортосундагы келишимди  эрежелер боюнча карап чыгуу

2019-ж Кара-Балта мэриясы

 

Шаардык кеңеш

 
  4.2.                   шаардык мейкиндиктерди иштеп чыгуу —       4 кем эмес шаардын сейилдерди долбоорлоо жана куруу

—       шаар паркынды улуттук диаспоралардын кызыкчылыгын эсепке алып  пландаштыруу жана дизайн иштерин жүргузүү

шаардык сейил бактарына жана паркага куруу боюнча 15 млн сом  кем эмес каражаттарды бөлүү 2019-2023 жж Кара-Балта мэриясы

АК “Шериктештик”

 
  4.3.                   Курулуш жана спорттук аянтчаларды ондолоп куруу —                             конкурс-дизайн – балдар анчасынын долбоорлорун

—                             шаардык коомчулуктарын тартуу

—                             курулуш иштер

1)                         10 кем эмес балдардын оюн аянтчаларын куруу

15 млн кем эмес өздөштүрүштү

2019-2023 ж.ж.    
  4.4.                   2030-жылга чейинки Кара-Балта шаарынын Генералдык планын кабыл алуу үчүн чаралар.

.

—          шаардык коомдук угууларды өткөрүүгө;

—          шаардык кенештин отурумунда  2030-жылга чейин Кара-Балта шаарынын Генералдык планын бекитүү;

—           инженердик жабдуулардын схемасын заказ кылуу;

—          шаардык чектерин  долбоордун түзөө;

—          2030-жылга чейинки Кара-Балта шаарынын Генералдык  бекитилген пландын негизинде  Кара-Балта шаарынын ичинде куруунун жана жер  пайдалануу эрежелерин бекитүү.

 

1)       2030-жылга чейинки Кара-Балта шаарынын Генералдык планын кабыл алуу.

2)      Генералдык планын кабыл алуу  үчүн 10,0 млн сом кем эмес каражаттарынын бюджеттен бөлүү

3)

2019-2020ж.ж. Кара-Балта мэриясы

ОМС;

 
  4.5.                   Шаар жолдорун акырындап калыбына келтирүү —                             ПСД жаратуу

—                             Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө республикалык бюджеттен капиталдык салымдарды сурамын жөнөтүү, андан тышкары дем берүүчү грантарын

Калыбына төмөнкүү көчөлөрдүү келтирүү ылдый зона: Совет, Дзержин, Восток, Коржов, Береговая, Темиряз, Чернишев. Ломоносов, Ленинград, Труда, Содовая, Узбек, Учительская жана Лермонтов.

Өйдөнкүү зона: Киров, Свердлов, Чайкин, Маяковский, П-Тольятти, Октябрь, Шопоков, Джамбул, Горький, Калинин, Карл – Маркс, Спорттук  жана Бородочев

2019-2023 ж.ж. Кара-Балта мэриясы, ОМС  
  4.6.                   Турак жай курулушунун өнүгүшү -55га муниципалдык жерди курулуш үчүн өткөрүп берүү

-комплекстүү көп кабаттуу үйлүрдү курууга инвестициялык конкурстарды даярдоо

-МЖМ нын принциптери менен социалдык жаңы курулуш  инфраструктураларын уюштуруу

500дөн ашык шаардыктар жашоо шартын жакшыртышат

Турак жай курулуштары боюнча инвестиция 3 млн. долл. кем эмес  түзөт

2019-2023ж.ж. Кара-Балта мэриясы, ОМС  
  4.7.                   Көчөлөргө жарык берүүнү жакшыртуу Интерноционал, Кыргызстанга 50 жыл, Кыргыз көчөлөрүндөгү  жаңы столбаларын РЭС түйүндөрүнө  туташтыруу;

-этабы менен төмөнкү көчөлөрдөгү көйгөйлөрдү чечүү: Луговой, Фрунзе,  Некрасова, Комсомол, Вокзальный, Куйбышев, Шопоков, Восток,  Почтовый, Агрономический,  8 Март,  Горький,  Калиниский, П.Тольятти,  Спортивный,  Бородачева,   Маяковский, К.Маркса, Тельмана,

)- РЭС түйүндөрүнө

жаңы столбалары туташтырылган

2)төмөнкү жана жогорку зоналардагы көчөлөргө жарык берүү планы  кабыл алынып, ишке ашырылып жатат

 

2019-2023ж.ж. Кара-Балта ш. Мэриясы, ОМС,

Жайыл РЭТ

 
  4.8.                   — Кара-Балта шаарында таштандык полигонун түзүү

 

 

 

 

 

—           “жана полигон ТБО куруу учун 21га жер участогун муниципалдык  менчикке берүү” деген 22.07.2009ж. №465 Кыргыз Республиканын Өкмөт Жарлыкка өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү сурамын жөнөтүү

 

—         өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилип калса жер участогуна смета түзүү, тегерете кашааларды орнотуу, тараза кою, охрананы тургузуу ж.б.

 

2019-2023ж.ж.

 

 

 

 

 

 

Кара-Балта ш. Мэриясы, ОМС

 

 

 

 

 
    5. Маданиятты өнүктүрүү
        Максаты: Кара-Балта ш. Шаардык маданиятты уөнүктүрүүнү уюштуруу жана өнүктүрүү
  5.1. “Как в кино!!!”дегендей жаштар дын мектебин түзүү Студия-мектебин түзүү үчүн жай бөлүштүрүп берүү

500 000сомго жабдуулар сатылып алынган

-чыгармачыл топтун жаштар арасында кароолорду

-сынактарды өткөрүшүнө көмөктөш болуу.

Студия-мектебинеин иштешине, чыгармачыл топко  10дой киши тартылган

500 000сомго жабдуулар сатылып алынган

 

2020-2021ж.ж. Кара-Балта ш. Мэриясы, маданий үйү  
  5.2. “Ынтымак сейил багы” аталышындагы шаардык сейил бакты реконструкциялоо —  Инвестициялык долбоорун даярдоо жана ПСД реконструкцияланганга иш жүргүзүү

 

жергиликтүү бюджеттен 3млн акча каражаты ишке киргизилген.

2)Сейил бак колдонууга берилген

2020-2022ж.ж Кара-Балта ш. мэриясы, ОМС,  ЖЧК “Содружество”  
  6.                          Мектепте билим берүүнү өнүктүрүү
                Максаты- окуп билим алуу үчүн ыңгайлуу шартты түзүү
  6.1. Мектепте жана мектепке чейинки мекемелеринде оңдоо-курулуш иштерин жүргүзүү инфроструктурасы

Катуу күйүүчү отун менен иштеген буу казандарын куруу (№3ОМ,  «Аленький цветочек»,  «Керемет-Бөбөк», «Эртайхан» бала-бакчалары);

“Дельфин “ бала бакчаны капыталдык ондоо;

№7 ОМ ондоо

№8 ОМ жылытуу системасылардын капиталдык ондоо;

№ 1ОМ канализациялык септикти куруу;

№ 1ОМ аймагында башталгыч мектепти куруу;

Шаардын төмөнкү зонага бир бала бакча куруу

 

—          долбоордук-сметалык документтерин даярдоо;

—          алдын-ала үлгүлөрүн иштеп чыгуу;

—          инфраструктуранын курулушун жана оңдоо иштерин жургузү

 

66млн.сомго дейре бөлүнгөн жана өздөштүрүлгөн, ошонун ичинен республикалык бюджети – 40,0млн.сом 2019-2023ж.ж Кара-Балта ш. мэриясы,  
  6.2 окуучулардын билим сапатын жогорулатуу, техникалык-экономикалык колледжинин материалдык-техникалык базасын бекемдөө Техникалык-экономикалык  колледжинин сүттү кайра иштетүү боюнча окуу-өндүрүш цехинин курулушу

 

Чет мамлекеттик  инвестициялары GIZ 6,0млн.сом 2019ж Техникалык-экономикалык  колледжи, GIZ  
  7. Спортту өнүктүрүү
      Максаты- спортту муниципалдык-жеке шериктештик негизинде туруктуу өнүктүрүү
  7.1. Клубдук спортту уюштуруу жана өнүктүрүү

 

 

—      муниципалдык-жеке шериктештик принцибинин  негизинде “Кара-Балта” спорттук клубун түзүү жөнүндөгү жобону иштеп чыгуу жана кабыл алуу Кара-Балта” спорт клубун Уставын бекитүү

Чарбалык иштер боюнча жаӊы принциптерди киргизүү

2019-2021-ж.ж Кара-Балта ш. мэриясы, Манас спорткомплекси  
  7.2. Кышкы  бассейнди капиталдык ремонтто Кыргыз Республикасынын Мамкурулуштун ПДС негизинде СК «Манас»  жабылган кышкы  бассейнин капиталдык ремонтуна республикалык бюджеттен каражаттарды  бөлүп берүүгө сурап сунуш берүү; Шаардык жарадарга кыш мезгилинде ден-соолугун чындоого толук мүмкүнчүлүк бере алат 2019-2021-ж.ж Кара-Балта ш. мэриясы, ОМС,

Шаардык Кенеште каралууда

 
  7.3 Опилкалык талаасы СК “Манас”    аймагында  акырындык менен калыбына келтирүү жана анын ордуна стадиондун курулушу СК Манастын айланасындагы  футбол талаасын реконструкциялоо  үчүн  инвесторлорды издөө

 

физкультура жана спортту өнүктүрүү,жаш курак чагындагы   балдардын футбол клубун  ийгиликтүү  өнүктүрүү 2019-2023ж.ж. КУ «Федерация футбола КР», Мэриясы,

СК Манас»

 
  8.                         Калкты ичүүчү суу менен камсыз кылуу кырдаалы  тууралуу  
  8.1. Кара-Балта шаарында ичүүчү суу менен камсыз кылуу системасынын курулушу жана реаблитацияланышы

 

калкты ичүүчү суу менен камсыз кылуу кырдаалы  тууралуу   ЕБРРменен келишими боюнча элдин ой пикирлерин эсепке алуу

 

 

1)      тургундардын 100% ичүүчү суу менен жакшыртылган абалда камсыз болушкан

2)       5,0 млн.евро суммасында инвестиция тартылган

 

2019-2023-ж.ж. Кара-Балта ш. мэриясы,

 

ЕБРР,

 
  8.2. Ичүүчү суу менен камсыз болуучу жана  жана саркынды сууларына баалардын коюлушу боюнча жаңы эрежелерди киргизүү

 

   ЕБРРдын насыя төлөмүнүн эсебин эске алуу менен -сууга субсидирлөө тарифтик системасын киргизүү

-сууну колдонууну  ченөө эсепчисин орнотуу боюнча жергеиликтүү УЧА кабыл алуу

-сууга төм жүргүзүүнүн жаңы технологиялары

-сууга өз убагында төлөмүн жүргүзбөгөндөргө айыптарды салуу боюнча административдик комиссия иштерин активдештирүү

 

1)                         Өз убагында  ЕБРРдын насыя төлөмүнүн жүргүзүү

2)                         Сууга  90%дан кем эмес акы төлөмүн жыйноо

 

 

2019-2023-ж.ж. Кара-Балта ш. мэриясы,

Шаардык Кенеш, МИ “Кара-Балта Сууканалы”

 
  8.3. Канализация системасын өнүктүрүү

 

-Кара-Балта ш.”төмөнкү зонасына” канализация системасын кошуу Суу бөлүп берүү тейлөө көрсөтүдө шаардын тургундарын 100% камтуу 2022-2023-ж.ж. Кара-Балта ш. мэриясы,

Шаардык Кенеш, МИ “Кара-Балта Сууканалы

 

 

 

 

План действий по реализации Программы развития города Кара-Балта на период 2019-2023г.г.

 

 

 


п.п.

Задачи Меры/Действия Ожидаемые результаты (индикаторы) Срок

реализации

Ответственные исполнители
1 2 3 4 5 6
  1. Развитие СЭЗ
Цель: Создание привлекательных условий на Кара-Балтинском участке СЭЗ «Бишкек»
1.1. Решение спорных вопросов по  линии железной дороги к станции Кара-Балта  Создание привлекательных условий на участке Кара-Балта СЭЗ «Бишкек» Создание условий для транспортировки товаров (сырья)  до станции Кара-Балта; 2020 г.  Дирекция СЭЗ «Бишкек»

Мэрия г. Кара-Балта

1.2.  Привлечение инвесторов для работы в СЭЗ и открытия новых и запуск простаивающих предприятий — проведение инвестиционного форума;

— в случае необходимости, привлечение внешних консультантов для помощи инвесторам

— установление партнерских отношений мэрии г. Кара-Балта с Торгово-промышленной палатой КР;

— выделение средств из местного бюджета для участия в инвестиционных форумах;

 

·        разработать перечень  потенциальных инвесторов;

·      проведение инвестиционного форума;

·      разработать и согласовать инвестиционный проект  с СЭЗ и мэрией г. Кара-Балта;

·      Объем привлеченных инвестиций не менее 5 млн. $;

·      Создать не менее 50 рабочих мест;

 

2019 – 2023 гг. Мэрия г. Кара-Балта

Ассоциация предпринимателей

Дирекция СЭЗ «Бишкек»

2.      Развитие малого и среднего бизнеса
Цель: Создание условий для реализации и защиты инициатив бизнеса
2.1.  Укрепление взаимодействия мэрии с предпринимателями, вт.ч. развитие Ассоциации предпринимателей  — участие представителей предпринимателей, в т.ч. Ассоциации в сессиях  Кенеша г. Кара-Балта;

— публикация информации по развитию предпринимательства на сайте мэрии;

1)      принять Положение о порядке взаимодействия мэрии г. Кара-Балта с предпринимателями;

2)      создать раздел  по развитию предпринимательства на сайте мэрии

 2019 г. Мэрия г. Кара-Балта

Ассоциация предпринимателей

2.2. Реконструкция тротуаров и муниципальной земли на территории города   Кара-Балта  вдоль республиканской трассы Бишкек-Тараз. —          разработка ПСД;

строительство тротуаров с укладкой брусчатки.

— заключение соглашения об обязательствах бизнеса и ОМСУ

—          — принятие местного НПА об упорядочении торговли

—          Выделение и освоение не менее 200,0 тыс.сом на разработку ПСД;

—          Рост доходов предпринимателей не менее 25%;.

—          Меморандум о сотрудничестве;

—          Улучшение условий для торговли;

 

2020-2022гг Мэрия г. Кара-Балта;

ОМС на имущество;

Ассоциация предпринимателей

2.3. Создание привлекательной бизнес — среды — принятие местных НПА для улучшения ведения бизнеса: (1) дифференциация зонального коэффициента, (2) налоговые льготы, (3) доступ к рынку коммунальных услуг, (4) новые подходы по передаче в аренду муниципальной собственности Принятие не менее 4 новых НПА, улучшающих бизнес – среду; 2020г. Мэрия г. Кара-Балта

Городской кенеш

2.4. Развитие продуктового туризма — предложить кафе, ресторанам освоить традиционные блюда 10 национальных диаспор г. Кара-Балта;

— проведение переговоров с действующими предприятиями в сфере торговли и услуг для реконструкции помещений, благоустройству прилегающих территорий и т.п.;

—  Ассоциации предпринимателей и Региональному Совету национально-этнических диаспор «Содружество»  установить деловые отношения с туристическими фирмами по всей стране для включения Кара-Балты в туристические маршруты север-юг и др.

1)      Включение в меню кафе, ресторанов  традиционные блюда 10 национальных диаспор г. Кара-Балта;

2)      привлечения квалифицированных поваров, благоустройство прилегающих территорий и т.п.;

3)      установить деловые отношения с туристическими фирмами по всей стране для включения Кара-Балты в туристические маршруты север-юг и др. гг.

 

2019-2021г.г. Мэрия г. Кара-Балта

Ассоциации предпринимателей Региональный Совет национально-этнических диаспор «Содружество»

Поддержка малого и среднего бизнеса Предоставление  гарантий(поручительств) Гарантийным фондом «Кара-Балта» предпринимателям получающих кредиты и ссуды в банках Ежегодное предоставление гарантий на  3,7млн.сом 2019-2023г.г. Гарантийный фонд «Кара-Балта»
  1. Поддержка уязвимых групп населения

 

Цель: создание условий для реализации инициатив в поддержку уязвимым группам населения.
3.1. Реализация положений Закона КР «О социальном заказе» — утверждение в местном бюджете ежегодно не менее 300-400тыс. сом на социальный заказ

— ежегодное проведение конкурса по реализации социального заказа

— внедрение системы социальных ваучеров

1)      Ежегодно реализовать  не менее 3 Проектов по социальному заказу;

2)      Ежегодно выделять не менее 50 ваучеров на сумму до

100тыс. сом;

2019-2023г.г. Мэрия г. Кара-Балта,
4.      Градостроительство и благоустройство.
Цель: Создание комфортных условий для проживания горожан.
4.1. Повышение ответственности   органа МСУ по вопросам благоустройства —          разработка  Положения по благоустройству;

—          утверждение на заседании городского кенеша.

1)      Принять местный НПА по правилам благоустройства;

2)      Пересмотреть договора между ОМСУ и поставщиками услуг на основании правил благоустройства;

 

2019г. Мэрия г. Кара-Балта, ОМС на имущество;

Городской Кенеш

4.2. Развитие общественных городских пространств —          проектирование и строительство не менее 4 городских скверов;

—          проектирование и дизайн городского парка с учетом интересов национальных диаспор;

Освоить на строительство городских скверов и парка не менее 15,0 млн. сом; 2019-2023г.г. Мэрия г. Кара-Балта; ОМС на имущество;

ОО «Содружество»

4.3. Строительство и реконструкция детских площадок —          конкурс дизайн – проектов детских площадок;

—          вовлечение городского сообщества;

—          строительные работы;

Построить  не менее 10 детских площадок;

Освоить не менее 15,0 млн. сом;

2019-2023г.г. Мэрия г. Кара-Балта; ОМС на имущество;
4.4. Принятие Генерального  плана города Кара-Балта на период до 2030 года. —          провести общественные слушания;

—          утвердить Генеральный план города Кара-Балта на период до 2030 года на заседании городского кенеша;

—          заказать схему инженерного оборудования;

—           заказать проект городской черты;

—          утвердить Правила застройки и землепользования города Кара-Балта на основании утвержденного Генерального плана города Кара-Балта на период до 2030 года.

1)      Принятие Генерального плана города Кара-Балта на период до 2030 года.

2)      Выделить  на принятие Генерального плана  города Кара-Балта денежных средств городского бюджета не менее 10,0 млн. сом или добиться выделения средств из республиканского бюджета

 

2019-2020г.г. Мэрия города Кара-Балта;

ОМС на имущество;

4.5. Поэтапная реконструкция внутригородских дорог в городе Кара-Балта. —          разработка ПСД;

—          запрос в Правительство КР по финансированию за счет капитальных вложений  из республиканского бюджета, а также стимулирующих грантов и местного бюджета;

1)      Отремонтировать следующие улицы нижней зоны: Советская, Дзержинская, Восточная, Коржова, Береговая, Тимирязева, Чернышевского, Ломоносова, Ленинградская, Труда, Садовая, Узбекская, Учительская и Лермонтова.

2)      Улицы верхней зоны: Кирова, Свердлова, Чайкина, Маяковская, П.Тольятти, Октябрьская, Шопокова, Джамбула, Горького, Калининская, Карала Маркса, Спортивная, Бородачева.

 

2019-2023гг. Мэрия г. Кара-Балта, ОМС на имущество,
4.6. Развитие жилищного строительства —          передача под застройку 55 га муниципальных земель;

—          подготовка инвестиционного конкурса под комплексную застройку многоэтажными домами;

—          создание социальной инфраструктуры новостроек на принципах МЧП;

1)      Улучшить жилищные условия  не менее 500 горожан;

2)      Инвестиции в жилищное строительство составят не менее 3,0 млн. $;

 

2019-2023г.г. Мэрия г. Кара-Балта; ОМС на имущество;
4.7 Улучшение освещения улиц города Кара-Балта.

 

—          подключить новые столбы к сетям РЭС на улицах: Киргизская, Интернациональная, 50 лет Киргизии;

—          поэтапно решить проблемы с освещением на улицах:  Луговая, Фрунзенская, Некрасова, Комсомольская, Вокзальная, Куйбышева, Шопокова, Восточная, Почтовая, Агрономическая,  Советская, Кошевого, Ильича, 8 Марта (нижняя зона), Горького, Калининская, П. Тольятти, Спортивная, Бородачева, Маяковского, К.Маркса, Тельмана (верхняя зона).

1)      подключить  новые столбы к сетям Жайылского РЭС на улицах: Интернациональная, 50 лет Киргизии, Киргизская;

2)      принять  и реализовать план освещения  на улицах  нижней и верхней зоны.

 

2019 -2023гг. Мэрия г. Кара-Балта; ОМС на имущество;

Жайылский РЭС

4.8. — Создание полигона ТБО  г.Кара-Балта

 

 

 

 

 

 

 

 

— запрос в Правительство КР по внесению изменений и дополнений в ППКР №465 от 22.07.2009г. « и предоставление в муниципальную собственность земельный участок площадью 21 га под строительство полигона ТБО — После внесения изменений и дополнений составление сметы, установка заграждения, весов, взятие под охрану и др.

 

 

2019-2023гг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мэрия г. Кара-Балта; ОМС на имуще6ство;

 

 

 

 

 

 

5.      Развитие культуры

 

Цель – формирование и развитие городской культуры в г. Кара-Балта

 

5.1. Создание молодежной школы – студии «Как в кино!!!» — выделение помещения для создания школы-студии

— выделение из местного бюджета до 500 000 сомов для закупки оборудования

— содействие в проведении конкурса среди молодежных творческих групп

— проведение республиканского конкурса молодежного кино

1)      Закупить оборудование на сумму до 500 000 сом;

2)      Вовлечь в работу школы – студии не менее 10 творческих групп;

3)      Выпустить не менее 5 короткометражных сюжетов;

 

2020-2021г.г. Мэрия г. Кара-Балта

Дом культуры

5.2. Реконструкция городского парка под «Парк дружбы» —          подготовка инвестиционного Проекта и ПСД на реконструкцию парка; 1)      Освоить  3,0 млн. сом из городского бюджета;

2)      Принять парк в эксплуатацию;

 

2020-2022г.г. Мэрия г. Кара-Балта; ОМС на имущество;

ОО «Содружество»

6.      Развитие школьного образования
Цель – создание комфортных условий для обучения

 

6.1. Проведение ремонтно – строительных работ школьной и дошкольной инфраструктуры

Строительство котельных для твердого топлива (сш№3, д/с «Аленький цветочек», д/с «Керемет-Бөбөк», д/с «Эртайхан») Ремонт д/с «Дельфин»

Ремонт СШ№7

Капитальный ремонт системы отопления СШ №8

Строительство канализационного септика для  СШ № 1

Строительство начальной школы на территории СШ №

1 Строительство детского сада в нижней части города

 

—          подготовка ПСД;

—          подготовка эскизных проектов;

—          проведение ремонтно-строительных работ инфраструктуры;

выделить и освоить до 66,0 млн. сом, в том числе из республиканского бюджета 40,0млн.сом; 2019-2023г.г. Мэрия г. Кара-Балта; ОМС на имущество; ГОФМОО;
Улучшение качества образования учащихся, укрепление материально-технической базы  Технико-экономического колледжа Строительство учебно-производственного цеха по переработке молока Иностранные инвестиции 6,0млн.сом 2019г. Технико-экономический колледж, GIZ
7.      Развитие спорта
Цель – устойчивое развитие спорта на основе муниципально – частного партнерства
7.1. Создание и развитие клубного спорта — разработка и принятие положения о создании спортивного клуба «Кара-Балта» на принципах муниципально – частного партнерства

 

1)      Утвердить Устав спортивного клуба «Кара-Балта»;

2)      Внедрить новые принципы хозяйственной деятельности;

 

2019 – 2021г.г. Мэрия г. Кара-Балта, СК Манас
7.2. Ремонт зимнего крытого плавательного  бассейна СК «Манас» —          выделение из республиканского бюджета на капитальный ремонт крытого плавательного бассейна СК «Манас», на основании ПСД Госстроя Кыргызской Республики; Улучшение здоровья горожан в зимнее время 2019 -2021г.г. ОМС на имущество; СК «Манас»;

 

7.3. Поэтапное реконструкция и строительство стадиона на территории опилочного поля  СК «Манас» —          привлечение инвесторов Развитие физкультуры и спорта в г.Кара-Балта ,  прогрессивное развитие молодежного футбольного клуба 2019-2023г.г. ОО «Федерация футбола КР», Мэрия,

СК Манас»

8.      Устойчивая организация коммунальных услуг
Цель – создание экономических условий для устойчивой работы поставщиков услуг и предоставление качественных услуг населению.

 

8.1. Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения в городе Кара-Балта — учет мнения населения о ситуации с   питьевым водоснабжением при переговорах с ЕБРР. 1)      100% жителей получат улучшенный доступ к чистой питьевой воде;

2)      Привлечь инвестиции на сумму – 5,9 млн. евро;

 

2019-2023г.г. ЕБРР

Мэрия г. Кара-Балта

 

8.2. Внедрение новых правил ценообразования для питьевого водоснабжения и канализации — внедрение системы субсидирования тарифов на воду, с учетом выплаты кредита ЕБРР

— принятие местного НПА по установке счетчиков – водомеров

— новые технологии по оплате за воду

— активизация работы административной комиссии по штрафам за несвоевременную оплату за воду

1)      Своевременно выплатить кредиты ЕБРР;

2)      Сбор за оплату воды не менее 90%;

 

2019 – 2023 г.г. Городской кенеш

Мэрия г. Кара-Балта

МП «Водоканал»

8.3. Развитие системы канализации — подключение к системе канализации «нижнюю зону» г. Кара-Балта 100% охватить жителей города услугами водоотведения. 2022-2023г.г. Мэрия г. Кара-Балта

МП «Водоканал»