Жаңылык

Бюджеттик угууларды өткөрүү жөнүндө кулактандыруу

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 127-беренесин коомдук бюджеттик угууларды өткөрүү менен байланышкан ачык-айкындуулукту, бюджет түзүү боюнча жарандардын катышуу үчүн шарттарды түзүү, коомдук пикирди изилдөө жана сунуштарды кабыл алуу ишке ашыруу үчүн Кара-Балта шаарынын мэриясы2019-жылга жергиликтүү бюджеттин жана 2020-2021жж үчүн болжолдонгон долбоору

Толугурак