Биздин байланыш маалыматы

lorem Дареги:

724411 Кара-Балта шаары Т. Кожомбердиева, 14 көчөсү

lorem Байланыш маалыматы:

Тел.: (+996 3133) 3-19-15 — Кара-Балта шаарынын кабылдамасы
Факс:(+996 3133) 3-19-18 — Кара-Балта шаарынын факсы

lorem Ишеним телефону:

Тел.: (+996 3133) 3-24-98

Сиздин маалымат коргоодо болот! Силердин электрондук почтонун дареги жарыяланбайт. Андан тышкары башка маалыматтар бөлөк адамдарга жашырынат.
Милдеттүү четаянтчалар белгиленген