Кара-Балта шаарынын мэриясынын 2020-жылдын 23 январындагы №6-б   «Кыргыз республикасында 2014-2020-жылдарда мамлекеттик илди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн Улуттук Программасын» аткаруу боюнча иш-чараларды бекитүү жөнүндө» буюрмасы

http://kara-balta.kg/wp-content/uploads/2020/01/Распоряжение-мэрии-6-б-от-26-января-2020-года_0001.jpg

Кара-Балта шаарында мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча 2020-жылдын иш-чаралардын мерчеми

http://kara-balta.kg/wp-content/uploads/2020/01/Распоряжение-мэрии-6-б-от-26-января-2020-года_0001.jpg

http://kara-balta.kg/wp-content/uploads/2020/01/Распоряжение-мэрии-6-б-от-26-января-2020-года_0003.jpg

http://kara-balta.kg/wp-content/uploads/2020/01/Распоряжение-мэрии-6-б-от-26-января-2020-года_0004.jpg

http://kara-balta.kg/wp-content/uploads/2020/01/Распоряжение-мэрии-6-б-от-26-января-2020-года_0005.jpg

http://kara-balta.kg/wp-content/uploads/2020/01/Распоряжение-мэрии-6-б-от-26-января-2020-года_0006.jpg

http://kara-balta.kg/wp-content/uploads/2020/01/Распоряжение-мэрии-6-б-от-26-января-2020-года_0007.jpg