2017-жылдын 26-октябырында Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгына ылайык  7-8 ноябрь “Тарых жана ата-бабаларыбызды эскерүү күнү”. Бул  күн өзүнө 1916-жылдын көтөрүлүшүн,  1937-1938-жылдардын репрессия жана октярь революциясын бириктирди.
Кыргызстандын өнүгүү жана көз карандысыздык жолунда көптөгөн өзгөрүүлөр болду, көптөгөн сыноолордон  элибиз башынан өткөрүп, жашоодо туруктуу болуп бекемделди. 7-8-ноябрь – бул биздин ата-бабаларыбызга эркин жана көз карандысыз мамлекетте жашоого мүмкүнчүлүк берген адамдарга таазим кылган эскерүү күнү. 1916-жылдын кайгылуу окуяларынын убагында курман болгондордун эстелиги ал күндөрдү эске салып, биздин эгемендүүлүгүбүздү, эркиндигибизди, малекеттүүлүгүбүздү билдирет.
Ата-бабалардын тарыхын жана аларды эскерүүнүн күндөрү, адеп-ахлакка тартиптөө маанисине ээ. Өз тарыхын жакшы билүү — бул алдыга койгон максаттарга жетүү  жана так иштөөгө мүмкүнчүлүк берет.
Биз мамлекетүүлүгүбүздү көздүн карегиндей сактап эркиндигибизди коргошубуз керек.
Урматтуу мекендештер!                                                                                                                                                          Ар дайым асманыбыз ачык жана  жерибизде тынчтык жана бакубатчылык болсун! Эч ким — эч нерсе унутулбайт!

********************************************

     7-8-ноября отмечается день истории и  памяти предков!
В соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики от 26 октября 2017 года, 7-8 ноября объявлены  «Днем истории и памяти предков». Этот праздник объединил в себе сразу три исторические даты: восстание 1916 года, Великую Октябрьскую революцию и репрессии 1937-1938 годов.
На пути развития и независимости Кыргызстана было много изменений, происходили события после которых наш народ становился все крепче. 7-8-ноября — это памятная дата, в день которого мы отдаем дань памяти предкам  – тем людям, благодаря которым у нас есть возможность жить в свободном и независимом государстве.
Дни истории и памяти предков имеют глубокое нравственное значение. Народ Кыргызстана свято чтит память предков и всех, кто создавал основу сегодняшнего благополучия. Только осознавая историю и учитывая ее уроки можно правильно развиваться дальше. Сегодня Кыргызстан является устремленным в будущее независимым государством, отстаивающим свои национальные интересы, решающим задачи успешного развития и повышения благосостояния граждан. Мы обязаны как зеницу ока беречь свою государственность и свою свободу.
Уважаемые соотечественники!                                                                                                                                               Желаю открытого и мирного неба над головой, благополучия каждой семьей!

С уважением, мэр города Кара-Балта Мирлан Джекшенов.