🔰 1992-жылдын 3-мартында Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин токтому менен мамлекеттик символу катары — Кыргыз Республикасынын туусу бекитилген.
🔰Жогорку Кенештин 2016-жылдын 29-июнундагы токтому менен улуттук баш кийимдин маанисин сактоо жана сыйлоо, улуттук салты колдоо жана кыргыз маданиятына болгон сыймыктануу сезимдерин ойготуу максатында «5-март Ак калпак күнү» болуп бекитилген.
Кара-Балта шаарынын В.И Ленин атындагы маданият үйүнүн аянтында шаардын мектептеринин окуучулары, шаар башчысынын катышуусу менен Ак калпак күнү жана Кыргыз мамлекеттик туусунун бекитилген күнүнө карата салтанаттуу иш-чара өттү.
Шаар мэри Данияр Шакирбаев куттуктоо сөздөрүн айтып, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдорун унутпай, дүйнө жүзүнө даңазалоого чакырды.
《Ак кар баскан Ала Тоонун чокуларын чагылдырган улуттук баш кийимибиз Кыргыз жигиттерине айбат, сүр берип, айкөлдүгүн көргөзүп эң негизгиси Ак калпагы менен бийик экенин даңазалап келет. Баарыбызда эле ушундай сезим пайда болсо керек, ак калпак кийген мырзаларды көргөндө көкүрөктө мекенчил сезим күчөп, Кыргыз болуп жаралганыбызга сыймык артабыз.
“Манас” эпосунда: Ак асаба кызыл туу, Айгайлаган ызы-чуу, Көк асаба кызыл туу, Көк жаңырган улуу чуу”-деген саптар, Кыргыз элинде Мамлекеттин символу байыртадан бар экенин далилдейт. Бүгүнкүгө келсек, баарыбыз түбүндө бириккен, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Туусу кызыл түстө. Желектин бир түстүү кызылдыгы эрдик, тайманбастыктын символу, жаркыраган алтын күн бейкуттукту жана байлыкты чагылдырат, ал эми түндүк-үй кутунун символу, аалам катары дүйнөнү алда канча кеңири түшүнүүдө бир айлампага бириктирилген кырк нур, байыркы кырк уруунун бирдиктүү Кыргызстанга бириккендигин билдирет.
Касиети бийик Калпактын кадыры да жогору жана ар дайым жогору бойдон калат. Аны муундан-муунга сактап, кыргыз жигиттери башынан түшүрбөй кийип жүрүшү керек. Тилибиз барда-улут бар, маданиятыбыз барда-келечек бар ал эми ак калпак барда-Кыргыз бар. Урматтуу мекендештер!
Кыргызстандын, улутубуздун символдорубузду унутпай даңктайлы. Бүткүл дүйнөгө даңазалайлы!》-, деп куттуктоо сөздөрүн шаар мэри айтты.