ЖАРЫЯ

2021-жылдын 24-августунда саат 15-00-до, 2022-жылга бюджет долбоору боюнча коомдук угуулар өтөт.

Дареги: Кара-Балта шаары В.И. Ленин атындагы маданят сарайы, Ленин көчөсү №2, чоӊ көрүү залында өтөт.

Өткөрүү убактысы: саат 15-00.

Катышуучуларды каттоо: саат 14-30.

Бардык каалоочулар чакырылат:

  • Бюджет тууралу маалымат аласыз;
  • ЖӨБ органдары чечиши керек болгон артыкчылыктуу көйгөйлөр тууралу пикириңизди айта аласыз;
  • Сунуштарды жана эскертүүлөрдү бере аласыз;
  • Кызыктырган суроолорду берүү.

Материалдар менен төмөнкү дарек бооюнча  таанышсаӊыздар болот: Кара-Балта шаары Т. Кожобердиев  көчөсү 14 мааламатык стендтен, www.kara-balta.kg web –сайттынан жана социалдык барачаларынан таанышсаӊыз болот. Ошондой эле, https://gb.minfin.kg/view.php?lang=ru, ссылка аркылуу.

Материалдарды баскычты басып жүктөсөө болот — 2022-жыл ДОЛБООРУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

24.08.2021 года в 15-00 часов состоятся общественные слушания по проекту бюджета на 2022 год.

 

Место проведения: г. Кара-Балта, ГДК имени В. И. Ленина ул. Ленина 2, большой зрительный зал.

Время проведения: 15-00 часов

Регистрация участников: 14-30 часов

Приглашаются все желающие:

— получить информацию о бюджете;

— высказать свое мнение о приоритетных проблемах, которые должны    быть решены органами МСУ;

—  дать предложения и замечания;

—  задать интересующие вопросы.

Материалами можно ознакомиться: информационный стенд возле здания мэрии г.Кара-Балта, на сайте http: www.kara-balta.kg, и стр. соц. сетей. А также по ссылке: https://gb.minfin.kg/view.php?lang=ru

Материалы можно скачать по кнопке — ПРОЕКТ бюджета на 2022 год