Кара-Балта шаарынын мэриясы эскертет, 2008, 2009, 2010-жылдагы жарандардан келип түшкөн арыздардын ээлери тийиштүү документтерди жаныртып алып келгенден кийин жер бөлүштүрүү комиссия кароосуна чыгарылат. Эгерде документтери толук болсо жер берилет, бирок жер жетпей калса шаардын жаны Генералдык планы кабыл алынгандан кийин берилет. Өтүнүч, 2008, 2009, 2010-жылдагы жарандардан келип түшкөн арыздардын ээлери, таблицада (таблицадан таанышасыздар) аты чыккан болсо арызынын копиясын же тийиштүү документтерди жаныртып алып келип жер алып кетүүсүн Кара-Балта шаарынын мэриясы суранат.

Мэрия города Кара-Балта напоминает, что только после обновления соответствующих документов заявления граждан от 2008, 2009, 2010 годов будут рассмотрены земельной комиссией по распределению участков. Участки будут выдаваться при наличии полного перечня документов, но при нехватке земель участки будут выдаваться после принятия нового Генплана города. Мэрия города Кара-Балта убедительно просит граждан-заявителей на получение участков от 2008, 2009, 2010 годов при наличии их фамилий в таблице (ознакомиться по таблице ) принести копию заявления или обновленные документы и получить участок.

1 Эржанов Н.П. 14.01.08 вх №45 Кара-Балта шаары
2 Суранаевой М.С. 28.01.08. вх №91 Кара-Балта шаары
3 Сыдыков Т.Т. 30.01.08. вх №98 Кара-Балта шаары
4 Черикбаев С.Т. 30.01.08 вх №103 Кара-Балта шаары
5 Черикбаева З. Т. 30.01.08. вх №104 Кара-Балта шаары
6 Черикбаев Р. Т. 30.01.08. вх №105 Кара-Балта шаары
7 Давлетбаков К.К 31.01.08. вх №106 Кара-Балта шаары
8 Аманбаев  А.Т. 01.02.08. вх №118 Кара-Балта шаары
9 Качкынтаева С. М. 01.02.08 вх №119 Кара-Балта шаары
10 Абдыкеримова М. Н. 12.02.08 вх №145 Кара-Балта шаары
11 Шабданалиева Г. Т. 13.02.08 вх №146 Кара-Балта шаары
12 Бегалиева А. И. 13.02.08 вх №148 Кара-Балта шаары
13 Байбосунова А. Э. 14.02.08 вх №155 Кара-Балта шаары
14 Абдылдабеков А.А. 14.02.08 вх №157 Кара-Балта шаары
15 Эралиев Э. 19.02.08 вх №171 Кара-Балта шаары
16 Орозбаев Б. М. 20.02.08 вх №178 Кара-Балта шаары
17 Мурзакматов А. Д. 24.02.08 вх №192 Кара-Балта шаары
18 Жоробеков С. 26.02.08 вх №198 Кара-Балта шаары
19 Шейшебекова А.Ш. 26.02.08 вх №199 Кара-Балта шаары
20 Саадакова Н. 28.02.08 вх №203 Кара-Балта шаары
21 Орозабаева Ж 28.02.08. вх №202 Кара-Балта шаары
22 Айткулуева Э. М. 28.02.08 вх №204 Кара-Балта шаары
23 Закиров Э.Д. 1.03.08 вх №218/1 Кара-Балта шаары
24 Закиров Д.А 3.03.08 вх №219/1 Кара-Балта шаары
25 Абдыкапарова А. 04.03.08 вх №228 Кара-Балта шаары
26 Алмазбеков Н.А 04.03.08. вх №229 Кара-Балта шаары
27 Байбутаев А. Т. 07.03.08 вх №239 Кара-Балта шаары
28 Ибраимова И. 07.03.08 вх №249 Кара-Балта шаары
29 Омуралиев У. Д. 07.03.08 вх №248/1 Кара-Балта шаары
30 Ногойбаев Н. 07.07.08. вх №250 Кара-Балта шаары
31 Макишов Р. 07.03.08 вх №252 Кара-Балта шаары
32 Имилова А. 07.03.08 вх №254 Кара-Балта шаары
33 Имилова У. 11.07.08 вх №261 Кара-Балта шаары
34 Мамбеталиева А.С. 11.03.08.вх №267/1 Кара-Балта шаары
35 Байышбаев С. Б. 11.03.08 вх № 274 Кара-Балта шаары
36 Сайпидин у А. 11.03.08 вх №275/1 Кара-Балта шаары
37 Байышбаев А. С. 11.03.08 вх №276/1 Кара-Балта шаары
38 Сатыбалдиев Т. М. 17.03.08 вх №279/1 Кара-Балта шаары
39 Аманбаевой А.Т. 18.03.08 . вх №288 Кара-Балта шаары
40 Сулайманова 18.03.08 вх №293 Кара-Балта шаары
41 Каныбеков И. 18.03.08 вх №298 Кара-Балта шаары
42 Кожобекова А.С. 18.03.08. вх №301 Кара-Балта шаары
43 Болтрушева Н.С. 20.03.08. вх№323 Кара-Балта шаары
44 Маргенко Н.А. 20.03.08. вх №324 Кара-Балта шаары
45 Беседина Э.С. 20.03.08. вх№325 Кара-Балта шаары
46 Плутицкой К.С. 20.03.08.вх.№326 Кара-Балта шаары
47 Радченко Л.С. 20.03.08. вх. №327 Кара-Балта шаары
48 Эралиев У. Т. 25.03.08 вх №330 Кара-Балта шаары
49 Эралиев Б.Т. 25.03.08 вх №332 Кара-Балта шаары
50 Ниязбекова С.Н. 26.03.08. вх.  №347 Кара-Балта шаары
51 Отонбиева Н. А. 27.03.08 вх №365 Кара-Балта шаары
52 Умеркуловой М.А. 28.03.08. вх. №383 Кара-Балта шаары
53 Аманова Р. 01.04.08. вх №395 Кара-Балта шаары
54 Дуйтогуловой Г.М. 03.04.08. вх №407 Кара-Балта шаары
55 Алымходжаевой А.М. 03.04.08. вх. №408 Кара-Балта шаары
56 Чотонбаева  Н.К. 04.04.08. вх. №411 Кара-Балта шаары
57 Абакиров С.М. 04.04.08 вх №415 Кара-Балта шаары
58 Махмудова А.Н. 07.04.08. вх. №423 Кара-Балта шаары
59 Насирова К.О 07.04.08 вх. №424 Кара-Балта шаары
60 Нурдин у. Д. 07.04.08. вх. №425 Кара-Балта шаары
61 Молдогазиев А. И. 07.04.08 вх №426 Кара-Балта шаары
62 Назарбекова М. У. 07.04.08. вх №427 Кара-Балта шаары
63 Жакыпбекова Н. Д. 08.04.08 вх №432 Кара-Балта шаары
64 Жолдошбаев У. С. 08.04.08. вх №433 Кара-Балта шаары
65 Беккулова 08.04.08. вх. №435 Кара-Балта шаары
66 Айыпова Ж. А. 10.04.08 вх №443 Кара-Балта шаары
67 Акеева Э. К. 11.04.08. вх №455 Кара-Балта шаары
68 Кочекова Г.С. 11.04.08. вх. №459 Кара-Балта шаары
Чырмашев У.Д. 11.04.08. вх.№458 Кара-Балта шаары
69 Токтосуновой  С.С. 11.04.08. вх. №460 Кара-Балта шаары
70 Сыдыков С. Н. 14.04.08 вх №463 Кара-Балта шаары
71 Кадыралиева К. Ж 14.04.08 вх №479/1 Кара-Балта шаары
72 Молдоканова А. Т. 15.04.08 вх №484 Кара-Балта шаары
73 Маймоева А. О. 16.04.08 вх №491 Кара-Балта шаары
74 Мирошниченко Г. А. 16.04.08 вх №492 Кара-Балта шаары
75 Аргинбаев З. Б 17.04.08 вх №498 Кара-Балта шаары
76 Камалов Э.А. 17.04.08. вх. №499 Кара-Балта шаары
Сейталиева Д.Б. 21.04.08. вх. №510 Кара-Балта шаары
77 Мамбеталиева М.М 21.04.08. вх. №511 Кара-Балта шаары
78 Дуйшенова А.К 21.04.08 вх №516 Кара-Балта шаары
79 Мухтарбек у К. 21.04.08 вх №519 Кара-Балта шаары
80 Конурбаев Э. М. 21.04.08 вх №523 Кара-Балта шаары
81 Шорукова К. А. 21.04.08 вх №525 Кара-Балта шаары
82 Орозбекова Д.Р 21.04.08. вх №526 Кара-Балта шаары
83 Абдыкулов Д.У. 21.04.08. вх. №528 Кара-Балта шаары
84 Абдыбачанова Б.Д. 21.04.08. вх.№529 Кара-Балта шаары
Чакчегаевой А.Д. 21.04.08. вх. №530 Кара-Балта шаары
85 Турсуналиева М. К. 22.04.08 вх №535 Кара-Балта шаары
86 Эралиева М.А. 22.04.08. вх. №537 Кара-Балта шаары
Ерошкина К.А. 22.04.08. вх. №538 Кара-Балта шаары
Таиров А.А. 24.04.08. №551 Кара-Балта шаары
87 Карашев В. 22.04.08 вх №542 Кара-Балта шаары
88 Бекишов Э. Т. 24.04.08 вх №545 Кара-Балта шаары
89 Абдыкеримова А. 24.04.08 вх №555 Кара-Балта шаары
90 Джумабековой  К.Т. 25.04.08. вх №556 Кара-Балта шаары
91 Мирошниченко Г. А. 25.04.08 вх №562 Кара-Балта шаары
92 Абдраимов К. С. 29.04.08 вх №564 Кара-Балта шаары
93 Сыдыковой К. 29.04.08. №571 Кара-Балта шаары
94 Аблабеков А.М. 02.05.08. вх. №599 Кара-Балта шаары
95 Бокубаева А.А 06.05.08. вх. №593 Кара-Балта шаары
96 Белова А.К. 06.05.08. вх.№594 Кара-Балта шаары
97 Абирчороева М.Ж. 06.05.08 вх.№595 Кара-Балта шаары
98 Жоробеков С. К 12.05.08 вх №609 Кара-Балта шаары
99 Мырзабекова Б. 12.05.08 вх. № 614 Кара-Балта шаары
100 Осмоналиева Р.Э. 13.05.08. вх №618 Кара-Балта шаары
101 Мамыралиев Э. Б. 13.05.08 вх. №624 Кара-Балта шаары
102 Назарбекова М. У. 13.05.08 вх. №626 Кара-Балта шаары
103 Виничина О. В. 13.05.08 вх №627 Кара-Балта шаары
104 Пономарева А.А. 15.05.08 вх №638 Кара-Балта шаары
105 Пономарева Е.А. 15.05.08. вх №639 Кара-Балта шаары
106 Орозалиева Г. 15.05.08 вх №640 Кара-Балта шаары
107 Боронова С. Н. 15.05.08 вх №645 Кара-Балта шаары
Амантаева Н.Р. 15.05.08. вх №642 Кара-Балта шаары
Туленова Р.Э. 15.05.08. вх. №646 Кара-Балта шаары
108 Каримкулов Н. Т. 15.05.08 вх №647 Кара-Балта шаары
109 Раимкуловой Ж.М. 19.05.08. вх. №650 Кара-Балта шаары
110 Абакирова  С.М. 20.05.08. вх. №663 Кара-Балта шаары
111 Гриценко Н.В. 20.05.08. вх. №664 Кара-Балта шаары
112 Джуматаева У.С. 21.05.08. вх№670 Кара-Балта шаары
113 Алтаева К.Б. 21.05.08 вх №671 Кара-Балта шаары
114 Кадыралиев Р. У. 21.05.08 вх №672 Кара-Балта шаары
115 Каримбердиев А. Ж. 21.05.08 вх №675 Кара-Балта шаары
116 Марат кызы А. 21.05.08. вх. №676 Кара-Балта шаары
117 Марат уулу З. 21.05.08. вх №677 Кара-Балта шаары
118 Марат уулу Д. 21.05.08 вх №678 Кара-Балта шаары
119 Ахметовой З.Т. 22.05.08. вх №684 Кара-Балта шаары
120 Эсенгулова А. А. 22.05.08 вх №686 Кара-Балта шаары
121 Султаналиева А.И. 28.05.08. вх №711 Кара-Балта шаары
Шамурзаева Н.А. 29.05.08. вх №714 Кара-Балта шаары
122 Кадыркулов С. К. 29.05.08 вх №716 Кара-Балта шаары
123 Тен Г. С 29.05.08 вх №717 Кара-Балта шаары
124 Ризаев Р.Ж 20.05.08. вх. №718 Кара-Балта шаары
125 Туленалиев Б. Б. 30.05.08 вх №719 Кара-Балта шаары
126 Тен В. В. 02.06.08 вх №725 Кара-Балта шаары
127 Тен В. С. 02.06.08 вх №726 Кара-Балта шаары
128 Кадырова Р.А. 03.06.08. вх. № 728 Кара-Балта шаары
129 Абдрамановой З.К. 05.06.08. вх. №741 Кара-Балта шаары
130 Медербековой Д.С. 05.06.08. вх. №742 Кара-Балта шаары
131 Рыскулов И.О. 05.06.08 вх №743 Кара-Балта шаары
132 Шералиевой К.Д. 05.06.08. вх. №744 Кара-Балта шаары
133 Козубекова Т.М. 05.06.08. вх. №745 Кара-Балта шаары
134 Сейитбекова М.Ш. 06.06.08. вх. №750 Кара-Балта шаары
135 Темиркулова С.Т. 10.06.08. вх. №765 Кара-Балта шаары
136 Бегалиева А.Т. 10.06.08. вх. №766 Кара-Балта шаары
137 Алиев А. К. 10.06.08 вх №767 Кара-Балта шаары
138 Акматов А. А. 10.06.08 вх №777 Кара-Балта шаары
139 Рзаева А.М. 10.06.08. вх. №778 Кара-Балта шаары
140 Рзаевой Ф.М. 10.06.08. вх№779 Кара-Балта шаары
141 Ибраимов И. И. 10.06.08 вх №780 Кара-Балта шаары
142 Мырзалиев А.К. 11.06.08. вх. 784 Кара-Балта шаары
143 Салибаев М. Ш. 11.06.08 вх №788 Кара-Балта шаары
144 Жолдошбаев Д.Д 11.06.08 вх №789 Кара-Балта шаары
145 Торогуловой Г.К. 11.06.08. вх. №791 Кара-Балта шаары
146 Атабеков Т. 11.06.08 вх №794 Кара-Балта шаары
147 Байбосуновой А. 13.06.08. вх. №807 Кара-Балта шаары
148 Чекиров Ж.К 13.06.08 вх №809 Кара-Балта шаары
149 Бердибаева А.Р 16.06.08. вх.№814 Кара-Балта шаары
150 Исаков А. А. 16.06.08 вх №815 Кара-Балта шаары
151 Назаров А. Х. 16.06.08 вх №817 Кара-Балта шаары
152 Эралиев Б.А. 19.06.08. вх.№825 Кара-Балта шаары
153 Ашымов Т. А. 19.06.08 вх №826 Кара-Балта шаары
154 Джусупбеков У. У 19.06.08 вх  №827 Кара-Балта шаары
155 Тойчиев Н. М. 19.06.08 вх №828 Кара-Балта шаары
Чалова У.Ж. 19.06.08. вх.№830 Кара-Балта шаары
156 Уланов У.Ш 19.06.08. вх.№829 Кара-Балта шаары
158 Эсеналиева Н. А. 23.06.08. вх.№848 Кара-Балта шаары
159 Атабеков Т. 23.06.08 вх №849 Кара-Балта шаары
160 Шабданалиевой Ж. 24.06.08. вх. №850 Кара-Балта шаары
161 Бообековой Б. 24.06.08. вх.№ 851 Кара-Балта шаары
162 Урманбетов Б. М 24.06.08 вх №852 Кара-Балта шаары
163 Сейталиева З. М. 24.06.08. вх.№ 853 Кара-Балта шаары
164 Закиров Д. 25.06.08. вх. №856 Кара-Балта шаары
165 Смаилов Т. Т 25.06.08 вх №858 Кара-Балта шаары
166 Исмаилов А. 25.06.08 вх №859 Кара-Балта шаары
167 Абдырасулова И. Т 25.06.08 вх №860 Кара-Балта шаары
168 Касымбекова С. Т. 30.06.08 вх №875 Кара-Балта шаары
169 Конурбаев Э. М 30.06.08 вх №876 Кара-Балта шаары
170 Ким. Л.Ю. 30.06.08. вх. № 876/1 Кара-Балта шаары
171 Самудинов С. К. 30.06.08 вх №880 Кара-Балта шаары
172 Карагулов Т. 02.07.08 вх. №888/1 Кара-Балта шаары
173 Касымбеков Т. К. Кара-Балта шаары
180 Джекшеналиев О. 04.07.08. вх.№893 Кара-Балта шаары
181 Кожомкулов А. Кара-Балта шаары
182 Досебаева С. К. 07.07.08 вх №908 Кара-Балта шаары
183 Акпанова К.Э 07.07.08. вх. №909 Кара-Балта шаары
184 Телекматова М.Э. 08.07.08. вх. №913 Кара-Балта шаары
185 Абдыкеримов М. И. 08.07.08 вх №915 Кара-Балта шаары
186 Иманалиева В. Дж 08.07.08 вх №917 Кара-Балта шаары
187 Абдрахманова К.К. 08.07.08. вх. №920 Кара-Балта шаары
188 Исаков А. А. 11.07.08 вх №935 Кара-Балта шаары
189 Болотбекова Р.А. 11.07.08. вх. №937 Кара-Балта шаары
190 Закирова М. Д. 11. 07.08 вх №938 Кара-Балта шаары
191 Боронбаева С. Н. 14.07.08 вх №942 Кара-Балта шаары
192 Чоде у Э 14.07.08 вх №944 Кара-Балта шаары
193 Осмоналиева Н.Н. 14.07.08. вх. №947 Кара-Балта шаары
194 Сыдыков А. 15.07.08 вх №963 Кара-Балта шаары
195 Джаманкулова Т. 15.07.08 вх №964 Кара-Балта шаары
196 Жумадиновой Н.А. 16.07.08. вх. №968 Кара-Балта шаары
197 Валиев Ж. 17.07.08. вх №971 Кара-Балта шаары
198 Матифинова Х 17.07.08 вх №972 Кара-Балта шаары
199 Наримаева Н.А 17.07.08 вх №973 Кара-Балта шаары
200 Кыдыралиев А.С. 17.07.08. вх. №974 Кара-Балта шаары
201 Асылбековой Г.А, 18.07.08 вх. №979 Кара-Балта шаары
202 Конурбаева Э. М. 21.07.08 вх №982 Кара-Балта шаары
203 Рыболова В. 21.07.08 вх №984 Кара-Балта шаары
204 Исаков Э. Ж. 22.07.08. вх №987 Кара-Балта шаары
205 Осмоналиева А. С 22.07.08 вх №992 Кара-Балта шаары
206 Намазбеков Б. И. 22.07.08 вх №995 Кара-Балта шаары
207 Гафировой Т.А. 23.07.08. вх. №999 Кара-Балта шаары
208 Гафирова И.А. 23.07.08 вх. №1000 Кара-Балта шаары
209 Абдыкадыров З. А. 24.07.08 вх №1002 Кара-Балта шаары
210 Раимкулов М. Б. 24.07.08 вх №1003 Кара-Балта шаары
211 Мухамаджан А. 30.07.08 вх №1016 Кара-Балта шаары
212 Карабаев М. Т. 30.07.08 вх №1018 Кара-Балта шаары
213 Дуйшеева А. Б. 04.08.08. вх №1023 Кара-Балта шаары
214 Андагулова Д. Ш 04.08.08. вх №1035 Кара-Балта шаары
215 Ахметова Ж.Т. 11.08.08.вх. №1038 Кара-Балта шаары
216 Абдыжалалов О. О 14.08.08 вх №1045 Кара-Балта шаары
217 Тыныбекова М.Дж 14.08.08 вх. №1048 Кара-Балта шаары
218 Исаков А. А. 15.08.08 вх №1049 Кара-Балта шаары
219 Абдылдаева П.З. 15.08.08. вх. № 1050 Кара-Балта шаары
220 Сатымбаева У.А. 17.10.08. вх №1248 Кара-Балта шаары
221 Черкибаева Ш. А. 19.08.08 вх №1053 Кара-Балта шаары
222 Каримбердиева Ш. Дж 19.08.08 вх №1058 Кара-Балта шаары
223 Тумукееву Т.Б. 20.08.08. вх. №1066 Кара-Балта шаары
224 Беркмаматова С. Ж. 20.08.08 вх №1068 Кара-Балта шаары
225 Мехманова А. И 20.08.08 вх №1076 Кара-Балта шаары
226 Исаков Т.Т. 27.08.08 вх №1088 Кара-Балта шаары
227 Джумабаева В. Ш 27.08.08 вх №1090 Кара-Балта шаары
228 Абдырахманова Н.К 28.08.08. вх. № 1091 Кара-Балта шаары
229 Асатулаевой С.А. 02.09.08. вх. № 1096 Кара-Балта шаары
230 Мамбетова М. К. 02.09.08 вх №1095 Кара-Балта шаары
231 Султанкулова А. А. 03.09.08 вх №1099 Кара-Балта шаары
232 Сманкулов Т. А. 03.09.08 вх №1101 Кара-Балта шаары
233 Адигинеев Б.Н. 03.09.08. вх. №1103 Кара-Балта шаары
234 Маралиева К 04.09.08. вх. №1110 Кара-Балта шаары
235 Аманкулова М.К. 05.09.08. вх.№1112 Кара-Балта шаары
236 Абдыкаимов А. О. 05.09.08 вх №1114 Кара-Балта шаары
237 Ахматова М.А. 09.09.08. вх. №1125 Кара-Балта шаары
238 Абдыкеримов Ж. 09.09.08 вх №1129 Кара-Балта шаары
239 Акеева  Т.А 12.09.08. вх №1140 Кара-Балта шаары
240 Эралиева Э. Ж. 12.09.08 вх №1142 Кара-Балта шаары
241 Сакеева М.Д. 18.09.08.вх. №1158 Кара-Балта шаары
242 Шальнова Л. О 18.09.08 вх №1162 Кара-Балта шаары
243 Абилиева С. О. 19.09.08 вх №1169 Кара-Балта шаары
244 Ажиматов А. Т 19.09.08 вх №1170 Кара-Балта шаары
245 Маралиева К. С. 19.09.08 вх №1171 Кара-Балта шаары
246 Козина Ю. Н. 19.09.08 вх №1172 Кара-Балта шаары
247 Орозбеков А. О. 22.09.08 вх №1174 Кара-Балта шаары
248 Турменовой Н.Р 22.09.08. вх. №1178 Кара-Балта шаары
249 Сидорова 22.09.08. вх №1180 Кара-Балта шаары
250 Мураталиева В. 24.09.08 вх №1185 Кара-Балта шаары
251 Султаналиева Б. 24.09.08 вх №1187 Кара-Балта шаары
252 Райимберди К. С. 24.09.08 вх №1190 Кара-Балта шаары
253 Эсенбеков А. А. 02.10.08 вх №1204 Кара-Балта шаары
254 Осмонкулова Э.К. 03.10.08. вх №1205 Кара-Балта шаары
255 Сыдыкова Р. А. 03.10.08 вх №1206 Кара-Балта шаары
256 Ахматбекова М. 03.10.08. вх №1207 Кара-Балта шаары
257 Мамасеитова К. Т. 03.10.08 вх №1209 Кара-Балта шаары
258 Закирову Т.С. 08.10.08. вх. №1214 Кара-Балта шаары
259 Тиллабаева А.Б. 07.010.08. вх. №1212 Кара-Балта шаары
260 Назарбекова М. 08.10.08 вх. №1219 Кара-Балта шаары
261 Кадырова Х.Ю. 13.10.08  вх.№ 1227 Кара-Балта шаары
262 Кадыровой А.Ю. 13.10.08. вх. № 1228 Кара-Балта шаары
263 Абирчороевой Н.К 14.10.08. вх. №1235 Кара-Балта шаары
264 Сопиев Б. С. 15.10.08 вх №1238 Кара-Балта шаары
265 Орозбаева Д. Н 15.10.08 вх №1243 Кара-Балта шаары
266 Сатимбаева У. А 17.10.08 вх №1248 Кара-Балта шаары
267 Абдыалиев З. Т. 20.10.08. вх. №1251 Кара-Балта шаары
268 Асанбаева Ж 20.10.08 вх №1252 Кара-Балта шаары
269 Шамурзаев Н.Т. 21.10.08. вх №1253 Кара-Балта шаары
270 Айырова М. Ж. 29.10.08 вх №1269 Кара-Балта шаары
271 Аманов М. 30.10.08. вх №1278/1 Кара-Балта шаары
272 Эралиеву  А. 30.10.08. вх № 1280 Кара-Балта шаары
273 Сартбаев К.А. 31.10.08. вх. № 1281 Кара-Балта шаары
274 Сулайманова А.А. 31. 10. 08. вх.№1282 Кара-Балта шаары
275 Раймкулова Г. С. 05.11.08. вх. №1294 Кара-Балта шаары
276 Шабданова Г. А 06.11.08 вх №1295 Кара-Балта шаары
277 Аширбаев И. О. 06.11.08 вх №1296 Кара-Балта шаары
278 Айдарова А. Т. 06.11.08 вх №1298 Кара-Балта шаары
279 Какеева Г.А. 10.11.08 вх №1303 Кара-Балта шаары
280 Абылкасымов К. Т. 10.11.08 вх №1305 Кара-Балта шаары
281 Колдеев Т. Т. 11.11.08 вх №1306 Кара-Балта шаары
282 Идирисов А. А. 13.11.08 вх №1313 Кара-Балта шаары
283 Орозалиева 13.11.08 вх №1315 Кара-Балта шаары
284 Конурбаева В. 17.11.08 вх №1325 Кара-Балта шаары
285 Дубанаев Р.Ш. 18.11. 08. вх №1327 Кара-Балта шаары
286 Майманова Ж 28.11.08 вх №1359 Кара-Балта шаары
287 Сайдинова Н. Т. 02.12.08 вх №1366 Кара-Балта шаары
288 Гапаров Н 04.02.08 вх №1380 Кара-Балта шаары
289 Осмонова А. Ф 11.12.08 вх №1398 Кара-Балта шаары
290 Ажиматов А. Т. 11.12.08 вх №1399 Кара-Балта шаары
291 Муканов А. С. 16.12.08 вх №1418 Кара-Балта шаары
292 Рыскулов Б. У. 17.12.08. вх№1419 Кара-Балта шаары
293 Абдрахманова А. 17.12.08 вх №1424 Кара-Балта шаары
294 Абдыкеримову А.Б. 18.12.08. вх.№1428 Кара-Балта шаары
295 Бопаева А А 19.12.08 вх №1432 Кара-Балта шаары
296 Алымкуловой Р.Б, 19.12.08. вх.  №1434 Кара-Балта шаары
297 Алиева М.М. 22.12.08. вх.№ 1436 Кара-Балта шаары
298 Айылчиев К. К 30.12.08 вх №1458 Кара-Балта шаары
299 Трукмен у. Т. 30.12.08. вх №1459 Кара-Балта шаары
300 Насыркулова Г 30.12.08 вх №1461 Кара-Балта шаары
1 Эшалиев.К 14.01.09.вх№27 Кара-Балта шаары
Кара-Балта шаары
2 Абирчоруева А.Ж 17.01.09.вх№45 Кара-Балта шаары
3 Именова З. Х 17.01.09.вх№45 Кара-Балта шаары
3 Чотонова.Ж.С 21.01.09.вх№95 Кара-Балта шаары
4 Аттокуров.Р.А 21.01.09.вх№96 Кара-Балта шаары
5 Мурзакаримов.А.Э 21.01.09.вх№97 Кара-Балта шаары
6 Шадыканова.Д.Т 21.01.09вх№98 Кара-Балта шаары
7 Шадыканов.Э.Т 21.01.09.вх№99 Кара-Балта шаары
8 Макышов.Н.М 21.01.09 вх№100 Кара-Балта шаары
9 Кендирбаев Н. М. 21.01.09 вх №  101 Кара-Балта шаары
10 Токторова. М.И 21.01.09 вх № 102 Кара-Балта шаары
 

11

Аманбаева Т.Б 21.01.09 вх №103 Кара-Балта шаары
Асылбек у Т. 21.01.09 вх №105 Кара-Балта шаары
12 Сагынбаев.Б.А 21.01.09 вх  №104 Кара-Балта шаары
13 Жоробеков.К.Ж 21.01.09 вх №107 Кара-Балта шаары
14

 

Темирбаев.Т 21.01.09 вх № 108 Кара-Балта шаары
Ибраимова А. 21.01.09 вх № 109 Кара-Балта шаары
15 Элекбаев.Р.М 22.01.09 вх№117 Кара-Балта шаары
16 Мырзабекова Б. 23.01.09 вх № 119 Кара-Балта шаары
Абдыжапаров У. 26.02.09 вх № 127 Кара-Балта шаары
Джеенбекова.А.Т 26.01.09 вх № 90 Кара-Балта шаары
Чотонова Ж 21.01.09 Кара-Балта шаары
17 Жуматаев.М.Б 26.01.09 вх №131 Кара-Балта шаары
18 Карасартова.А.Б 27.01.09 вх №136 Кара-Балта шаары
Исакова Э.К. 27.01.09 вх №139 Кара-Балта шаары
19 Джунушалиева. А. 04.02.09 вх № 191 Кара-Балта шаары
20 Бегалиев.У.К 09.02.09 вх №209 Кара-Балта шаары
Акматов Н.Т. 09.02.09 вх №211 Кара-Балта шаары
Айдаралиева С.А 10.02.09 вх №215 Кара-Балта шаары
Ильясова Х.С. 10.02.09 вх №218 Кара-Балта шаары
Ильясова Р.И. 10.02.09 вх №219 Кара-Балта шаары
Маджитов Ш. Дж. 10.02.09 вх №221 Кара-Балта шаары
Ибраимова А.Р. 11.02.09 вх №226 Кара-Балта шаары
Ибраимов Т. 11.02.09. вх №229 Кара-Балта шаары
Алымбеков А.А. 15.02.09. вх №236 Кара-Балта шаары
Орозалиева Г.А. 15.02.09. вх №238 Кара-Балта шаары
21 Аманов.Н 18.02.09 вх №241 Кара-Балта шаары
Мырзакулова Ч.Э. 18.02.09 вх №242 Кара-Балта шаары
22 Тойчубекова 06.03.09 вх №249 Кара-Балта шаары
23 Токурова Г.Т. 06.03.09 вх № 255 Кара-Балта шаары
Аманбаева Г. 20.02.09 вх № 253 Кара-Балта шаары
24 Байышбаев А.С. 06.03.09 вх № 256 Кара-Балта шаары
Каримкулова Б.Т. 06.03.09 вх № 257 Кара-Балта шаары
Султаналиева И 05.03.09 вх №294 Кара-Балта шаары
Сабырбеков А.С. 13.03.09 вх № 328 Кара-Балта шаары
25 Седалиева Д.А. 12.03.09 вх № 317 Кара-Балта шаары
27 Акматалиева.А.М 13.03.09 вх №329 Кара-Балта шаары
28 Токтосунов.Ж.К 16.03.09 вх №331 Кара-Балта шаары
29 Уметалиев С. 16.03.09 вх 333 Кара-Балта шаары
30 Ильясов М.З. 16.03.09 вх №334 Кара-Балта шаары
31 Алиев Л.М. 16.03.09 вх №342 Кара-Балта шаары
32 Рустам к. М. 17.03.09 вх №343 Кара-Балта шаары
33 Джуманова У. 18.03.09 вх№ 347 Кара-Балта шаары
Хафизова Т.С. 18.03.09 вх № 348
Дуйшенбаев И.К. 20.03.09 вх № 351 Кара-Балта шаары
Сайпидин у. А. 20.03.09 вх № 352 Кара-Балта шаары
Равшанова Б.Ф. 20.03.09 вх № 356 Кара-Балта шаары
Мызабекова Б. 26.03.09 вх № 362 Кара-Балта шаары
Маматисламов А.С. 27.03.09 вх № 377 Кара-Балта шаары
Каримкулов К.Т. 27.03.09 вх № 378 Кара-Балта шаары
Акбутаева К.Дж. 30.03.09 вх № 389 Кара-Балта шаары
Тудуева Ш.А. 30.03.09 вх № 392 Кара-Балта шаары
Дыйканбаева Б.Дж. 01.04.09 вх № 410 Кара-Балта шаары
Тойчиев А.С. 01.04.09 вх № 411 Кара-Балта шаары
Турдыев С.С. 01.04.09 вх № 415 Кара-Балта шаары
Мурсатаева Н.К. 08.04.09 вх № 421 Кара-Балта шаары
Кабирова А.Э. 20.04.09 вх № 454 Кара-Балта шаары
34 Оморов И. 20.04.09 вх № 453 Кара-Балта шаары
Ажимудинова А.Д. 20.04.09 вх № 460 Кара-Балта шаары
Топосов А.К. 25.04.09 вх № 488 Кара-Балта шаары
Жалилова Т.Ж. 25.04.09 вх № 489 Кара-Балта шаары
Мырсакулова Ч.Э. 26.04.09 вх № 499 Кара-Балта шаары
Ибраимова А.К. 26.04.09 вх № 504 Кара-Балта шаары
Иманалиев М.. 11.05.09 вх № 512 Кара-Балта шаары
Русланбекова А.. 11.05.09 вх № 514 Кара-Балта шаары
Шерикбекова И.А. 01.06.09 вх № 576 Кара-Балта шаары
Боронбаева С.Н. 01.06.09 вх № 580 Кара-Балта шаары
Асанбекова А.Н. 02.06.09 вх № 585 Кара-Балта шаары
Жижелева А.Г. 02.06.09 вх № 586 Кара-Балта шаары
35 Куламудинов.Ж.Б 04.06.09 вх №592 Кара-Балта шаары
36 Айдаралиев.Р.М 08.06.09 вх № 599 Кара-Балта шаары
Ибраимова М.Ж. 08.06.09 вх № 600 Кара-Балта шаары
38 Тукинова.Г.С 10.06.09 вх № 615 Кара-Балта шаары
Гарифулинова З.М. 15.06.09 вх № 617 Кара-Балта шаары
Дотер О.А. 16.06.09 вх № 624 Кара-Балта шаары
Хромцова М.В. 15.06.09 вх № 626 Кара-Балта шаары
Алымкулова А.К. 19.06.09 вх № 637 Кара-Балта шаары
Элебаев.Р.М 22.06.09 вх № 639 Кара-Балта шаары
Айталиев Э.А. 22.06.09 вх № 641 Кара-Балта шаары
40 Цой.Л.В 24.06.09 вх № 650 Кара-Балта шаары
41 Базылова Д.А 24.06.09 вх № 651 Кара-Балта шаары
43 Байбосунова.Н.Ж 26.06.09 вх № 662 Кара-Балта шаары
44 Байбосунова.Д 26.06.09 вх № 660 Кара-Балта шаары
45 Каримбердиев А.Ж. 26.06.09 вх №664 Кара-Балта шаары
46 Алдаярова .А.С 06.07.09 вх № 690 Кара-Балта шаары
47 Асаналиев С.Н. 06.07.09 вх №691 Кара-Балта шаары
48 Мамырбаев.М.Ж 06.07.09 вх № 693 Кара-Балта шаары
49 Белов.О.А 15.07.09 вх № 719 Кара-Балта шаары
Ашимов Т.А. 15.07.09 вх № 720 Кара-Балта шаары
50 Ырсалиева Р 30.07.09 вх №759 Кара-Балта шаары
Айталиева Ч.Э. 30.07.09 вх №768 Кара-Балта шаары
Гриценко Н.А. 30.07.09 вх №769 Кара-Балта шаары
51 Исраилов.М.М 06.08.09 вх №779 Кара-Балта шаары
Хромцова Т.В. 26.08.09 вх №796 Кара-Балта шаары
Бообекова И.Ш. 26.08.09 вх №797 Кара-Балта шаары
Айталиева Ч.Э. 26.08.09 вх № Кара-Балта шаары
54 Елебесов Ш.К 25.08.09 вх № 807 Кара-Балта шаары
55 Джангельдиева.Э.Р 25.08.09 вх № 808 Кара-Балта шаары
Турдиев С.С. 27.08.09 вх № 832 Кара-Балта шаары
Тураров К. И. 27.08.09 вх № 832 Кара-Балта шаары
Алымкулов У.Б. 14.08.09 вх №794 Кара-Балта шаары
Жыргалбаева А.Ж. 17.08.09 вх №799 Кара-Балта шаары
Халикова С.А. 18.08.09 вх № 808 Кара-Балта шаары
Джумабаева А.А 18.08.09 вх № 809 Кара-Балта шаары
58 Оторбаева.Г.Б 07.10.09 вх № 909 Кара-Балта шаары
59 Аманова.Н.А 07.10.09 вх №910 Кара-Балта шаары
57 Карпушиной.Т.С 18.09.09 вх №883 Кара-Балта шаары
Акбарова Х.З. 16.10.09 вх №921 Кара-Балта шаары
Маманиязова Б.А. 16.10.09 вх №922 Кара-Балта шаары
Ибраимова А.Р. 16.10.09 вх №926 Кара-Балта шаары
61 Джаилова.Ш.Ж 03.11.09 вх № 977 Кара-Балта шаары
Акбутаев А.Дж. 10.11.09 вх № 989 Кара-Балта шаары
Маматумарова Д.Т. 10.11.09 вх № 992 Кара-Балта шаары
Надырбек у. Ж. 10.11.09 вх № 993 Кара-Балта шаары
62 Ибралиева З.И. 03.12.09 вх № 1057 Кара-Балта шаары
Сулайманов А.Ч. 03.12.09 вх № 1059 Кара-Балта шаары
Тойчиев А.С. 04.12.09 вх № 1064 Кара-Балта шаары
Именов А.А. 04.12.09 вх № 1066 Кара-Балта шаары
Сыдыкова К.К. 07.12.09 вх № 1073 Кара-Балта шаары
Тойчуева Ж.Ы 07.12.09 вх № 1078 Кара-Балта шаары
Маматумаров М.Т. 08.12.09 вх № 1079 Кара-Балта шаары
Акимбекова А.А 08.12.09 вх № 1083 Кара-Балта шаары
64 Осонов.Т.У 09.12.09 вх №1091 Кара-Балта шаары
Раимберди у. К. 09.12.09 вх №1093 Кара-Балта шаары
Садирбек кызы Б. 11.12.09 вх №1099 Кара-Балта шаары
Айдарбаев И.Б. 11.12.09 вх №1102 Кара-Балта шаары
65 Сулайманов А.Ж 18.12.09 вх №1113 Кара-Балта шаары
Уразова М. И. 24.12.09 вх №1131 Кара-Балта шаары
Белошапкина М.Е. 24.12.09 вх №1132 Кара-Балта шаары
Сатимкулова С.А. 24.12.09 вх №1136 Кара-Балта шаары
Мурадылов 25.12.09 вх №1141 Кара-Балта шаары
Харыбекова А 25.12.09 вх №1142 Кара-Балта шаары
Розиева С.К. 21.12.09 вх №1124 Кара-Балта шаары
Гыясова Л.Т. 21.12.09 вх №1126 Кара-Балта шаары
Исаков М.Т. 23.12.09 вх №1131 Кара-Балта шаары
Кудушева З.К. 23.12.09 вх №1132 Кара-Балта шаары
Исланов Э.М. 23.12.09 вх №1134 Кара-Балта шаары
Кара-Балта шаары
1 Исаков.К.К 15.01.10 вх№24 Кара-Балта шаары
2 Карыпбеков.К.К 11.01.2010.вх№2 Кара-Балта шаары
3 Шамырова С.К. 16.01.10.вх№25 Кара-Балта шаары
4 Гриценко Н.В 21.01.10вх№60 Кара-Балта шаары
5 Дуйшенбаева Г.К. 25.01.10.вх№70 Кара-Балта шаары
6 Чекирова.Н.К 26.01.10вх№ 84 Кара-Балта шаары
7 Джеенбекова А.Т. 26.01.2010. №90 Кара-Балта шаары
8 Гриценко О.К 01.02.10вх№117 Кара-Балта шаары
9 Филипченко.Т.В 04.02.10 вх №144 Кара-Балта шаары
10 Борбиев.Б.К 03.02.10вх№132 Кара-Балта шаары
11 Эрматова А.Л. 06.02.10.вх№146 Кара-Балта шаары
12 Умарова.З.М 08.02.10 вх № 156 Кара-Балта шаары
13 Тиленчиева.С.У 11.02.10вх№177 Кара-Балта шаары
14 Биймырзаева.Г.С 12.02.10вх № 181 Кара-Балта шаары
15 Чекилов Т.К. 16.02.10.вх№183 Кара-Балта шаары
16 Шевченко.В.А 15.02.10 вх № 184 Кара-Балта шаары
17 Саидова.С.С 19.02.10вх№205 Кара-Балта шаары
18 Иманбекова.А 19.02.10вх№206 Кара-Балта шаары
19 Эмильбекова Г.Ш 20.02.10 вх № 209 Кара-Балта шаары
20 Есенкулова А.А 03.03.10 вх№236 Кара-Балта шаары
21 Черикчиев Н.А 03.03.10 вх№238 Кара-Балта шаары
22 Алиев Д.Д 04.03.10 вх №241 Кара-Балта шаары
23 Ибраимова Г.А 18.03.10 вх №283 Кара-Балта шаары
24 Кумалаев М.К. 15.03.10.вх№255 Кара-Балта шаары
25 Токторова А.А. 15.03.10.вх№254 Кара-Балта шаары
26 Карабекова Ч.Д 11.03.10 вх № 256 Кара-Балта шаары
27 Абдылдаева Ч.К. 29.03.10.вх№318 Кара-Балта шаары
28 Дейдиева Г.К 01.04.10вх№343 Кара-Балта шаары
29 Беримкулова М.Т 01.04.10 вх № 344 Кара-Балта шаары
30 Эсенкулова Г.Д. 05.04.10.вх№349 Кара-Балта шаары
31 Аширбаева.А.К 05.04.10 вх №353 Кара-Балта шаары
32 Садыкова.С 27.04.10 вх №423 Кара-Балта шаары
33 Насырова А.М 03.05.10вх№438 Кара-Балта шаары
34 Сатыбалдиев А.Р 06.05.10вх№444 Кара-Балта шаары
35 Мырзакматова Ж.М 11.05.10вх№450 Кара-Балта шаары
36 Досматова Т.Д 17.05.10вх№463 Кара-Балта шаары
37 Кунтубаева М.Э. 18.05.10.вх№464 Кара-Балта шаары
38 Осмонова К.М 18.05.10 вх №470 Кара-Балта шаары
39 Боконбаев Э.Н 20.05.10.вх№471 Кара-Балта шаары
40 Абдыкулова Ж.Н. 20.05.10.вх№475 Кара-Балта шаары
41 Бейшембаева А 07.06.10 вх №509 Кара-Балта шаары
42 Сулайманова.Ч.Д 16.06.10вх №547 Кара-Балта шаары
43 Курниязов.У.С 17.06.10вх№550 Кара-Балта шаары
44 Адиев Т.Ж 11.06.10вх531 Кара-Балта шаары
45 Абдрашитов  Ч.Т 13.07.10 вх№624 Кара-Балта шаары
46 Абдрашитова  Г.Т 14.07.10.вх№629 Кара-Балта шаары
47 Елебесов.Ш.К 20.07.10вх№637 Кара-Балта шаары
48 Муканбетова.Н.У 20.07.10вх№638 Кара-Балта шаары
49 Женишбекова Д.О. 23.07.10.вх№650 Кара-Балта шаары
50 Биримкулова.Н.К 23.07.10вх№656 Кара-Балта шаары
51 Суеркулов К.Р. 26.07.10.вх№659 Кара-Балта шаары
52 Суеркулов А.Б. 09.08.10.вх№708 Кара-Балта шаары
54 Салтынбаев А.К 06.08.10вх№710 Кара-Балта шаары
55 Абдыбеков М.Д 11.08.10вх№718 Кара-Балта шаары
56 Кумариев А.Н. 28.08.10вх№750 Кара-Балта шаары
57 Садырбаева С.А 28.08.10вх№751 Кара-Балта шаары
58 Карыпбаев Р.А 29.09.10вх№837 Кара-Балта шаары
59 Исраилова А.К 06.10.10вх№855 Кара-Балта шаары
60 Кожонтаев Д.К. 03.11.10.вх№927 Кара-Балта шаары
61 Эшембекова.А.А 03.11.10вх№929 Кара-Балта шаары
62 Бердалиев.А.У 22.10.10вх№974 Кара-Балта шаары
63 Абдылдаев.Н.Т 22.10.10вх №975 Кара-Балта шаары
Карабаев М.Т 30.11.10вх№991 Кара-Балта шаары
Назаров .С 30.11.10вх№992 Кара-Балта шаары
Айткулуева Э.Н. 01.12.10вх№998 Кара-Балта шаары
Кожомкулова А.А. 01.12.10.вх№999 Кара-Балта шаары
Гуланова С.А 09.12.10вх№ 1022 Кара-Балта шаары
Кожонтаева К.И. 13.12.10.вх№1030 Кара-Балта шаары
Карымшакова Т 13.12.10вх№ 1032 Кара-Балта шаары
Исманкулова П.К 15.12.10вх№ 1053 Кара-Балта шаары
Эркегулов.Т.А 27.12.10вх№ 1073 Кара-Балта шаары
Смаилов А.У 31.12.10вх№ 1081 Кара-Балта шаары
Смаилов Э.У 31.12.10вх№ 1082 Кара-Балта шаары
Саркулова.А.Б 06.08.10вх№708 Кара-Балта шаары
Мелисбек уулу Эдилбек 04.02.10 вх №142 Кара-Балта шаары
Беделбаев.К.Н 10.12.10вх№ 1024 Кара-Балта шаары
Бакалбаев Э.Н 18.05.10вх№471 Кара-Балта шаары
Шадыканов С.К 11.11.10вх№945 Кара-Балта шаары
Конушбаева.Н.Е 02.02.10вх№123 Кара-Балта шаары
Джолдошбаев.Р.О 22.07.10вх№650 Кара-Балта шаары
Нурсеитов.Э.К 24.11.10вх№984 Кара-Балта шаары
Конушбаева.А.А 02.02.10вх№122 Кара-Балта шаары
1 Жамакеева А.К. 12.01.2011 № 18 Кара-Балта шаары
2 Абдиев  К. А. 14.01.2011 вх. № 25 Кара-Балта шаары
3 Рыскулов А. 25.01.2011 вх. № 58 Кара-Балта шаары
4 Казыгулова Ч.М. 07.02.2011 вх. № 96 Кара-Балта шаары
5 Керимжанова Э.Э. 07.02.2011 вх. № 99 Кара-Балта шаары
6 Уметалиев М.Р. 09.02.2011 вх. № 114 Кара-Балта шаары
7 Иванов А.М. 09.02.2011 вх. № 115 Кара-Балта шаары
8 Асылбекова Г.А. 09.02.2011 вх. № 116 Кара-Балта шаары
 

9

 

Токторов Б.Б.

 

16.02.2011 вх. № 150

Кара-Балта шаары
10 Жакыбекова Н.Д. 17.02.2011 вх №154 Кара-Балта шаары
11 Мураталиев С.Ж. 24.02.2011 вх. № 173 Кара-Балта шаары
12 Серенов Ж.К. 25.03.2011 вх. № 242/1 Кара-Балта шаары
13 Абдылдаев М.Т. 30.03.2011 вх. № 255 Кара-Балта шаары
 

14

 

Сайдалиев С.А.

 

08.04.2011 вх. № 289

Кара-Балта шаары
15 Садыбакасова А.К. 13.04.2011 вх. № 303 Кара-Балта шаары
16 Усон кызы Мээрзат 18.04.2011 вх. №312 Кара-Балта шаары
17 Ибраимова З.В. 18.04.2011 вх. №313 Кара-Балта шаары
18 Керимбаева А.Р. 18.04.2011 вх. №314 Кара-Балта шаары
19 Шувалова Т.В. 13.05.2011 вх. №378 Кара-Балта шаары
20 Суходубова К.В. 17.05.2011 вх. №391 Кара-Балта шаары
21 Жайлобекова 18.05.2011 вх. № 396 Кара-Балта шаары
22 Дуйшенбаев М.К. 18.05.2011 вх. № 397 Кара-Балта шаары
23 Дуйшеева М.О. 31.05.2011 вх.№ 439 Кара-Балта шаары
24 Акматова Ж. 29.04.2011 вх. № 363 Кара-Балта шаары
25 Макишов И. 01.06.2011 вх.№446 Кара-Балта шаары
26 Эркебаев Т. 06.06.2011 вх. №461 Кара-Балта шаары
27 Тельтаева А.Э. 07.06.2011 вх. № 465 Кара-Балта шаары
28 Эсеналиев Н.С. 07.06.2011 вх. № 468 Кара-Балта шаары
29 Дё Д.Ф. 09.06.2011 вх. №481 Кара-Балта шаары
30 Темирбеков А.А. 21.06.2011 вх. №530 Кара-Балта шаары
31 Курмантаев Р.А. 06.09.2011 вх № 761 Кара-Балта шаары
32 Кайкыев А.Р. 29.06.2011 вх. № 574 Кара-Балта шаары
33 Абдиева Г.М. 08.07.2011 вх. № 601 Кара-Балта шаары
34 Байбулатов А.М. 12.07.2011 вх.№603 Кара-Балта шаары
35 Байбулатов  М.М. 12.07.2011 вх № 604 Кара-Балта шаары
36 Албарсова А.К. 19.07.2011 вх. № 620 Кара-Балта шаары
37 Базарбек уулу Азат 19.07.2011 вх. № 622 Кара-Балта шаары
38 Ибраимова Э.Д. 26.07.2011 вх. № 649 Кара-Балта шаары
39 Закиров С.Т. 25.07.2011 вх. №634 Кара-Балта шаары
40 Жалиев О.А. 27.07.2011 вх. № 653 Кара-Балта шаары
41 Усупбаева Л.Р. 01.08.2011 вх. № 670 Кара-Балта шаары
42 Абдыкадырова Г.А. 05.08.2011 вх.№ 682 Кара-Балта шаары
43 Эгизбаева Ж. 08.08.2011 вх. №683 Кара-Балта шаары
44 Азиз уулу Айбек 24.08.2011 вх № 735 Кара-Балта шаары
 

45

 

Агожоев А.К.

 

24.08.2011 вх № 736

Кара-Балта шаары
46 Байготонов Ж.И. 15.09.2011 вх. № 788 Кара-Балта шаары
47 Алыбаева Э.Т. 15.09.2011 вх. № 789 Кара-Балта шаары
48 Сулайманов М.Б. 11.10.2011 вх.№ 851 Кара-Балта шаары
49 Сулайманова А.Б. 11.10.2011 вх.№ 852 Кара-Балта шаары
50 Сулайманов А.Б. 11.10.2011 вх.№ 853 Кара-Балта шаары
51 Карабаева А.А. 12.10.2011 вх. №859 Кара-Балта шаары
52 Эралиева Т.Ш 20.10.2011 вх №886 Кара-Балта шаары
53 Дуйшеева М. Б. 25.11.2011 вх №944 Кара-Балта шаары
54 Сатыбалдиев А.Р 12.12.2011 вх №969 Кара-Балта шаары
55 Исаевой А А 14.12.2011 вх №978 Кара-Балта шаары
56 Дмитриеева Н 19.12.2011 ВХ №980 Кара-Балта шаары
57 Алимова Н.С. 29.12.2011 вх №1003 Кара-Балта шаары
58 Сыдыков.Т.Т 16.01.12вх№20 Кара-Балта шаары
59 Жээнбекова К.Ж 23.01.12вх№47 Кара-Балта шаары
60 Шайыкова Г.А 31.01.12вх№66 Кара-Балта шаары
61 Эркегулов Т.А 24.01.12вх№49 Кара-Балта шаары
62 Усубалиев.А.А 03.02.12вх№88 Кара-Балта шаары
63 Усубалиева.П.А 06.02.12вх№89 Кара-Балта шаары
64 Таирова.Г.С 16.02.12вх№   109 Кара-Балта шаары
65 Жекшенбай кызы  Д. 02.06.2012вх №115 Кара-Балта шаары
66 Кулсариев.А.М 12.03.12вх№  172 Кара-Балта шаары
67 Султаналиев.М 15.03.12вх№  186 Кара-Балта шаары
68

 

Джангельдиев. Р.К 30.03.12вх№   244 Кара-Балта шаары
69

 

Мудинов.Н.Т 02.04.12вх№   249 Кара-Балта шаары
70

 

Саитов.А.С 10.04.12вх№   295 Кара-Балта шаары
71 Абдраимова.А    .О 13.04.12вх№  308 Кара-Балта шаары
72

 

Беделбекова.Р. К 16.04.12вх№  316 Кара-Балта шаары
73

 

Амантаева .Б.Д 24.03.12вх№372 Кара-Балта шаары
74 Джангельдиев  К.А 24.03.12вх№373 Кара-Балта шаары
75 Такирова.А.Е 30.04.12вх№385 Кара-Балта шаары
76 Оросулбаев.Б.А 03.05.12вх№396 Кара-Балта шаары
77 Бектурганова.Г. М. 11.05.12вх№428 Кара-Балта шаары
78 Канаева.У.Ж 18.05.12вх№462 Кара-Балта шаары
79 Абдымуратова  Н.Е 18.05.12вх№463 Кара-Балта шаары
80 Каракеев А.,Мангиева Н. 22.05.12вх№481 Кара-Балта шаары
81 Соронбаев.Н.С 25.05.12вх№497 Кара-Балта шаары
82 Канаева.Р.Д 25.05.12вх№499 Кара-Балта шаары
83 Бейшекеева.М. А 31.05.12вх№530 Кара-Балта шаары
84 Адисбекова Н.А 31.05.12вх№531 Кара-Балта шаары
85 Жекшенбай кызы Динар 02.06.12вх№115 Кара-Балта шаары
86 Кадыров Т.Д 15.06.12вх№608 Кара-Балта шаары
87 Кадыров Ж.Т 15.06.12вх№609 Кара-Балта шаары
88 Абдрахманова А.М 28.06.12вх№668 Кара-Балта шаары
89 Чекирова А.С 04.07.12вх№682 Кара-Балта шаары
90 Конурбаева А.И 06.07.12вх№694 Кара-Балта шаары
91 Каликулова.Т.У 06.07.12вх№695 Кара-Балта шаары
92 Оросулбаева Э.М 17.08.12вх№787 Кара-Балта шаары
93 Осмонова Р.Т 07.09.12вх№839 Кара-Балта шаары
94 Кылычбаев З.  Б 11.09.12вх№849 Кара-Балта шаары
95 Кылычбаева  З.Б 11.09.12вх№847 Кара-Балта шаары
96 Кылычбаева М. Б 11.04.12вх№848 Кара-Балта шаары
97 Абдрасулов Ж.А 25.04.12вх№913 Кара-Балта шаары
98 Карымшакова Э.О 02.10.12вх№935 Кара-Балта шаары
99 Жуматаев М.Б 03.10.12вх№953 Кара-Балта шаары
100 Ткаченко А.А 23.10.12вх№   1033 Кара-Балта шаары
101 Асаналиева А. М. 24.10.2012вх

№1038

Кара-Балта шаары
102 Мамытов Э.У 13.12.12вх№   1195 Кара-Балта шаары
103 Ибраимов И.А 25.12.12вх№   1225 Кара-Балта шаары
104 Калманов М.Б 09.01.13вх№+7 Кара-Балта шаары
105

 

Шутеева М.А 16.01.13вх№23 Кара-Балта шаары
106

 

Калманова.   М.О 18.01.13вх№38 Кара-Балта шаары
107

 

Осмоналиева  Ч.А 21.01.13вх№51 Кара-Балта шаары
108

 

Суюнбаев Т.К 21.01.13вх№52 Кара-Балта шаары
109

 

Маратов.А 22.01.13вх№67 Кара-Балта шаары
110

 

Маратов.А 22.01.13вх№68 Кара-Балта шаары
111

 

Исакова Э.Ж 24.01.13вх№77 Кара-Балта шаары
112

 

Забойкина.  Ю.Б 24.01.13вх№80 Кара-Балта шаары
113 Харьков К.Ю 24.01.13вх№81 Кара-Балта шаары
114 Козуб Л.Б 24.01.13вх№82 Кара-Балта шаары
115 Харьков Ю.И 24.01.13вх№83 Кара-Балта шаары
116 Калгожоев   М.Б 24.01.13вх№84 Кара-Балта шаары
117 Жунусбаева Э.Р 24.01.13вх№85 Кара-Балта шаары
118 Алыкулова И.А 4.02.13вх№119 Кара-Балта шаары
119 Болотбекова Н.Д 5.02.13вх№122 Кара-Балта шаары
120 Керимбекова   Ш.Д 5.02.13вх№128 Кара-Балта шаары
121 Алиев .А.Х 12.02.13вх№     156 Кара-Балта шаары
122 Мадимаров А 21.02.13вх№200 Кара-Балта шаары
123 Мусаева.Р.Г 05.03.13вх№241 Кара-Балта шаары
124 Кубатов М.Ш 05.03.13вх№242 Кара-Балта шаары
125 Оморалиева М.А 05.03.13вх№243 Кара-Балта шаары
126 Кадырбекова М.К 25.03.13вх№302 Кара-Балта шаары
127 НусуповаМ.Дж 25.03.13вх№305 Кара-Балта шаары
128 Иминова Л.

 

29.03.13вх№339 Кара-Балта шаары
129 Айбашев М.Е 01.04.13вх№351 Кара-Балта шаары
130

 

 

Джумагулов   М 02.04.13вх№357 Кара-Балта шаары
131 Карпушкина  Т. С 10.04.13вх№381 Кара-Балта шаары
132 Мамбетовой

Н.Т

19.04.13вх№434 Кара-Балта шаары
133 Федулова Н.Н 24.04.13вх№466 Кара-Балта шаары
134 Пальцев В.А 25.04.13вх№470 Кара-Балта шаары
135 Раимбаева Б. 30.04.13вх№496 Кара-Балта шаары
136 Озубекова Э.Р 07.05.13вх№519 Кара-Балта шаары
137 Кулубекова А. 08.05.13вх№526 Кара-Балта шаары
138 Сагатбеков А.Н 21.05.13вх№581 Кара-Балта шаары
139

 

Сырдыбаев М.Д 21.05.13вх№582 Кара-Балта шаары
140 Айбашова Е 22.05.2013 №590 Кара-Балта шаары
141

 

Урманбетов Б.М 23.05.13вх№597 Кара-Балта шаары
142 Берекибаева  Н.Т 27.05.13вх№603 Кара-Балта шаары
143 Керимбаева А 30.05.13вх№630 Кара-Балта шаары
144

 

Нусупова Н.М 30.05.13вх№632 Кара-Балта шаары
145 Макишов И 30.05.13вх№635 Кара-Балта шаары
146 Тыналиев Т.Б 31.05.13вх№638 Кара-Балта шаары
147 Тыныбеков М.Д 31.05.13вх№639 Кара-Балта шаары
148

 

Саманчиева А.М 04.06.13вх№654 Кара-Балта шаары
149 Кулетов А.К 07.06.13 вх№677 Кара-Балта шаары
150 Шералиев К.Дж 10.06.13вх№687 Кара-Балта шаары
151 Жакыпбеков Н.Д 13.06.13вх№705 Кара-Балта шаары
152 Турсунов С.Д 13.06.13вх№706 Кара-Балта шаары
153 Крохмоленко Е.А 13.06.13вх№713 Кара-Балта шаары
154 Осмонбаева А.Ж 17.06.13вх№721 Кара-Балта шаары
155 Юлдашев Б.М 17.06.13вх№722 Кара-Балта шаары
156 ТурдалиеваР 17.06.13вх№781 Кара-Балта шаары
157 Турдалиева Т.Б 27.06.13вх№782 Кара-Балта шаары
158 Исакова Н.А 28.06.13вх№786 Кара-Балта шаары
159 Саркулова А.Б 08.07.13вх№822 Кара-Балта шаары
160 Туйтеева Ч.Н 10.07.13вх№839 Кара-Балта шаары
161 Кулалиева А.С 10.07.13вх№845 Кара-Балта шаары
162 Канаева Ж 10.07.13вх№848 Кара-Балта шаары
163 Бобоназарова  А.Р 12.07.13вх№859 Кара-Балта шаары
164 Ахметова А.К 12.07.13вх№864 Кара-Балта шаары
165 Рыскулбеков А.И 17.07.13вх№881 Кара-Балта шаары
166 Ахматбек к.Майрамкул 18.07.13вх№887 Кара-Балта шаары
167 Абирчороев Н.К 19.07.2013 №890 Кара-Балта шаары
168 Дуйшегулова Г.М 22.07.13вх№895 Кара-Балта шаары
169 Сурков А.А 23.07.13вх№913 Кара-Балта шаары
170

 

Ершовой М.С 23.07.13вх№915 Кара-Балта шаары
171 Ибраимов Х 26.07.2013 №939 Кара-Балта шаары
172 Алымходжаева  А 26.07.2013 №932 Кара-Балта шаары
173 Досманбетовой С. Д 26.07.2013 №933 Кара-Балта шаары
174 Исаковой М.К 05.08.2013 №968 Кара-Балта шаары
175 Омуркулов Ч.А 05.08.2013 №974 Кара-Балта шаары
176 Калманов Р. Б 19.08.2013 №984 Кара-Балта шаары
177 Калманов Б. Б 19.08.2013 №988 Кара-Балта шаары
178 Болотбек уулу А 19.08.13 №1004 Кара-Балта шаары
179 Калыгуловой С. Д 19.08.2013 №1005 Кара-Балта шаары
180 Шамыровой С. Ж 20.08.2013 №1007 Кара-Балта шаары
181 Бугуев А. Ж 21.08.2013 №1011 Кара-Балта шаары
182 Ибраимов У. 21.08.2013 №1015 Кара-Балта шаары
183 17.09.2013 №1016 Кара-Балта шаары
184 Сыдыков А. 26.08.2013 №1023 Кара-Балта шаары
185 Волчкова В.В 26.08.2013 №1029 Кара-Балта шаары
186 Аалиевой З.У 04.09.2013 №1053 Кара-Балта шаары
187 Сыдыков С. А 05.09.2013 №1060 Кара-Балта шаары
188 Сегизбаевой Н.Н 06.09.2013 №1064 Кара-Балта шаары
189 Кармышакова Г 17.09.2013 №1116 Кара-Балта шаары
190 Руренко Е.А 17.09.2013 №1117 Кара-Балта шаары
191 Токтоналиев Т.Д 18.09.2013 №1124 Кара-Балта шаары
192 Данышманов А. К 25.09.2013 №1141 Кара-Балта шаары
193 Жолдошбаев Ж. Б 26.09.2013 №1147 Кара-Балта шаары
194 Дуйшеналиевой Т. О 26.09.2013 №1151 Кара-Балта шаары
195 Султаналиев А.Н 04.11.2013 №1202 Кара-Балта шаары
196 Абдраимов А 04.11.2013 №1205 Кара-Балта шаары
197 Аманов М М 05.11.2013 №1208 Кара-Балта шаары
198 Орозбековой Б. А 06.11.2013 №1211 Кара-Балта шаары
199 Джандралиевой М.С 12.11.2013 №1224 Кара-Балта шаары
200 Кнатовой Г.М 13.11.2013 №1228 Кара-Балта шаары
201 Батыркулов А 19.11.2013 №1239 Кара-Балта шаары
202 Токон уулу А 25.11.2013 №1245 Кара-Балта шаары
203 Токон уулу К 25.11.2013 №1246 Кара-Балта шаары
204 Ибаковой С. Э 04.12.2013 №1281 Кара-Балта шаары
205 Кожомкуловой Г. А. 05.12.2013 №1292 Кара-Балта шаары
206 Садыкулов Б 11.12.2013 №1307 Кара-Балта шаары
207 Ажыгуловой Э.Р 13.12.2013 №1312 Кара-Балта шаары
208 Мырсалиевой А.Д 18.12.2013 №1325 Кара-Балта шаары
209 Качкынтаевой С 18.12.2013 №1326 Кара-Балта шаары
210 Алмасбек уулу К 18.12.2013 №1327 Кара-Балта шаары
211 Турусовой Н.Ж 19.12.2013 №1328 Кара-Балта шаары
212 Ибрагимовой Ж.М 20.12.2013 №1330 Кара-Балта шаары
213 Жижеловой В.А 24.12.2013 №1334 Кара-Балта шаары
214 Гафиров Д.Г 30,12.2013 №1341 Кара-Балта шаары
215 Гусеиновой Р 30.12.2013 №1342 Кара-Балта шаары
216 Есенкуловой А 30.12.2013 №1344 Кара-Балта шаары
217 Ниязбаевой В.С 30.12.2013 №1345 Кара-Балта шаары
218 Сыдыкова Т.Т. 13.01.2014 вх. № 8 Кара-Балта шаары
219 Нусупова Н. 13.01.2014вх. № 9 Кара-Балта шаары
220 Султанбековой Н. 16.01.2014вх. № 22 Кара-Балта шаары
221 Джангельдиева Э. 20.01.2014вх. № 25 Кара-Балта шаары
222 Абдырахманова А. 20.01.2014вх. № 27 Кара-Балта шаары
223 Абдырахманова К.. 20.01.2014вх. № 28 Кара-Балта шаары
224 Калгожоева М.Б. 23.01.2014вх. № 47 Кара-Балта шаары
225 Осмоналиева К.К. 24.01.2014вх. № 48 Кара-Балта шаары
226 Алымкулова А.Д. 27.01.2014вх. № 52 Кара-Балта шаары
227 Базарбекуулу А. 28.01.2014вх. № 61 Кара-Балта шаары
228 Раимбаева Б. 31.01.2014 вх. № 71 Кара-Балта шаары
229 Джумагулова Ж. 31.01.2014вх. № 72 Кара-Балта шаары
230 Алиев С. 04.02.2014вх. № 80 Кара-Балта шаары
231 Айбашев Е.И. 04.02.2014вх. № 81 Кара-Балта шаары
232 Асанов С.. 05.02.2014вх. № 83 Кара-Балта шаары
233 Билялов Б.Э. 06.02.2014вх. № 88 Кара-Балта шаары
234 Абдырахманова Ж.К. 06.02.2014вх. № 89 Кара-Балта шаары
235 Абдырахманова К. 13.02.2014вх. № 102 Кара-Балта шаары
236 Жаныбекуулу А. 14.02.2014вх. № 107 Кара-Балта шаары
237 Айбазова А.Е. 17.02.2014вх. № 110 Кара-Балта шаары
238 Арунов К. Т. 17.02.2014 вх. № 111 Кара-Балта шаары
239 Айбашев М.Е. 17.02.2014вх. № 112 Кара-Балта шаары
240 Маданбекуулу М. 18.02.2014вх. № 116 Кара-Балта шаары
241 Туйтеев Ч.Н. 25.02.2014вх. № 124 Кара-Балта шаары
242 Закирова Р.Т. 27.02.2014вх. № 132 Кара-Балта шаары
243 Сайдалиев Ш.С. 28.02.2014вх. № 133 Кара-Балта шаары
244 Рябко А.С. 03.03.2014вх. № 137 Кара-Балта шаары
245 Кырбашев М.К. 03.03.2014 вх. № 140 Кара-Балта шаары
246 Бактыбеков И.Б. 07.03.2014вх. № 147 Кара-Балта шаары
247 Джуматаев С.П. 07.03.2014вх. № 149 Кара-Балта шаары
248 Осмонова М.Ж. 07.03.2014вх. № 150 Кара-Балта шаары
249 Душенбаев А.Т. 07.03.2014вх. № 151 Кара-Балта шаары
250 Байбосунова Г.О. 11.03.2014вх. № 153 Кара-Балта шаары
251 Исакова Г.Ю. 25.03.2014вх. № 174 Кара-Балта шаары
252 Рысбекова А.А. 26.03.2014 вх. № 183 Кара-Балта шаары
253 Умаров И.А. 27.03.2014вх. № 186 Кара-Балта шаары
254 Бегалиев А.Т. 01.04.2014вх. № 194 Кара-Балта шаары
255 Такирова А.Е. 01.04.2014вх. № 195 Кара-Балта шаары
256 Болотбекуулу А. 01.04.2014вх. № 197 Кара-Балта шаары
257 Сейиткызы Б. 03.04.2014вх. № 210 Кара-Балта шаары
258 Карымшакова Т. 04.04.2014вх. № 216 Кара-Балта шаары
259 Тоокеева Э.О. 07.04.2014 вх. № 223 Кара-Балта шаары
260 Оросулбаев Б.А. 07.04.2014вх. № 227 Кара-Балта шаары
261 Асанбаева Э.Б. 11.04.2014вх. № 244 Кара-Балта шаары
262 Рысбеков А.А. 11.04.2014вх. № 245 Кара-Балта шаары
263 Джангельдиева Э.Р. 16.04.2014вх. № 251 Кара-Балта шаары
264 Шабданалиев А.Д. 03.03.2014вх. № 137 Кара-Балта шаары
265 Керимбаев У.Р, 03.03.2014 вх. № 140 Кара-Балта шаары
266 Калманов Б.Б.

 

 

17.04.2014. вх. №260 Кара-Балта шаары
267 Сыдыков М.Э. 17.04.2014 вх. №261 Кара-Балта шаары
268 Дроговоловский В. 17.04.2014 вх №267 Кара-Балта шаары
269 Калин Р.В. 21.04.2014 вх. 268 Кара-Балта шаары
270 Масиров У.К. 28.04.14 вх. №299 Кара-Балта шаары
271 Сабырбекова Ч.Т. 29.04.2014 вх. №305 Кара-Балта шаары
272 Куренкеев Т.Т. 29.04.2014. вх.№306

 

 

Кара-Балта шаары
273 Жакыпов Т.С. 02.05.2014 вх. №312

 

 

Кара-Балта шаары
274 Самидинов О.С. 02.05.2014 вх. №313 Кара-Балта шаары
275 Эгизбаева А.К. 06.05.2014 вх.№315 Кара-Балта шаары
276 Кулжобаева Э.С.

 

06.05.2014 вх.№319 Кара-Балта шаары
277 Карасартова Э.С. 07.05.2014 вх.№321 Кара-Балта шаары
278 Сейитбеков М.Ш. 07.05.2014 вх.№324 Кара-Балта шаары
279 Сейитбеков Т.С. 13.05.2014 вх. №327 Кара-Балта шаары
280 Абдулдаев Б.Б. 13.05.2014 вх. №328 Кара-Балта шаары
281 Сагатбеков А.Н. 14.05.2014. вх.№ 330 Кара-Балта шаары
282 Прокудин В.Е. 15.05.2014. вх №334

 

 

Кара-Балта шаары
283 Табалдиева  М.Н. 15.05.2014. вх. №335 Кара-Балта шаары
284 Уметалиев С.Д.

 

 

15.05.2014 вх. № 336 Кара-Балта шаары
285 Игнатенко М.Г. 20.05.2014 вх. №343 Кара-Балта шаары
286 Мироненко Р.С. 21.05.2014 вх. №352 Кара-Балта шаары
287 Ибраимова С.К. 22.05.2014 вх.№ 354 Кара-Балта шаары
288 Мангиева И.С. 22.05.2014 вх.№357 Кара-Балта шаары
289 Рустамова У.Т. 26.05.2014. вх. № 368 Кара-Балта шаары
290 Асатуллоева Л.А. 25.05.2014 вх. №371 Кара-Балта шаары
291 Асатуллаева Г.А. 26.05.2014 вх. №372 Кара-Балта шаары
292 Ажыгулов И.Ж. 27.05.2014 вх. №375 Кара-Балта шаары
293 Мамытов Н.Т. 28.05.2014 вх.№378 Кара-Балта шаары
294 Турдиев Т.С. 28.05.2014 вх. №379 Кара-Балта шаары
295 Джаркеев Р.Н. 28.05.2014 вх. №382 Кара-Балта шаары
296 Сариева Д.К. 29.05.2014 вх.№386 Кара-Балта шаары
297 Толошбеково Э.Т. 29.05.2014 вх.№387 Кара-Балта шаары
298 Абырбекова А.А. 02.06.2014 вх.№402 Кара-Балта шаары
299 Эсенгулов М.У. 03.06.2014 вх.№406 Кара-Балта шаары
300 Курманалиева А.Э. 03.06.2014 вх.№408 Кара-Балта шаары
301 Кадыркулова К.А. 04.06.2014 вх. №416 Кара-Балта шаары
302 Калыйжанов А.Р. 05.06.2014 вх.№417 Кара-Балта шаары
303 Хандамбаев З.М.

 

 

05.06.2014 вх.№418 Кара-Балта шаары
304 Уметалиева Б.Ш.

 

 

05.06.2014 вх.№421 Кара-Балта шаары
305

 

 

Нишанбаев С.Т. 06.06.2014 вх.№423 Кара-Балта шаары
306 Нишанбаев Ш.Т, 06.06.2014 вх. №424 Кара-Балта шаары
307 Бактыбекуулу Ж. 09.06.2014 вх.№426 Кара-Балта шаары
308 Эралиева Г.Б.

 

 

09.06.2014 вх.№427 Кара-Балта шаары
309

 

Руслан уулу М. 09.06.2014 вх. №428 Кара-Балта шаары
310 Оторов М.Д. 12.06.2014 вх.№435 Кара-Балта шаары
311 Джумагулова Ж.Д. 13.06.2014 вх.№437 Кара-Балта шаары
312 Таирова Б.С. 13.06.2014 вх.№439 Кара-Балта шаары
313 Джорупбекова Э.М. 19.06.2014 вх.№459 Кара-Балта шаары
314 Чолпонкулов Т.А. 19.06.2014 вх.№463 Кара-Балта шаары
315 Кадыркулов Ш.Ш. 19.06.2014 вх.№464 Кара-Балта шаары
316 Бегалиев Р.Ш. 20.06.2014 вх. №472 Кара-Балта шаары
317 Кадыркулов А.Ш. 25.06.2014 вх.№486 Кара-Балта шаары
318 Мамырбаева Ж.Н. 25.06.2014 вх. №488 Кара-Балта шаары
319 Мыскалбек у. У. 27.06.2014 вх. №504 Кара-Балта шаары
320 Кудайбергенов С.Ш. 10.07.2014 вх. №512 Кара-Балта шаары
321 Чолпонкулова Д.А. 30.06.2014 вх. №514 Кара-Балта шаары
322 Базарбекова К.Б. 10.07.2014 вх. №515 Кара-Балта шаары
323 Жаныбек У.К. 10.07.2014 вх. №518 Кара-Балта шаары
324 Ладожинская О.Э. 01.07.2014вх. №519

 

 

Кара-Балта шаары
325 Сандыбаева З.Н. 01.07.2014 вх. №523 Кара-Балта шаары
326 Сандыбаева Л.Н. 02.07.2014 вх. №530 Кара-Балта шаары
327 Джаныбеков Э.Д.

 

 

20.07.2014вх.№ 544 Кара-Балта шаары
328 Абелдеева В.Н.

 

 

03.07.2014 вх. №545 Кара-Балта шаары
329 Ткаченко А.А.

 

 

03.07.2014 вх. №546 Кара-Балта шаары
330 Айткожоев М.Х. 07.07.2014 вх. №553 Кара-Балта шаары
331 Рыскулбеков А.И. 10.07.2014 вх. №556 Кара-Балта шаары
332 Ниязова А. 13.08.2014 вх. №558 Кара-Балта шаары
333 Молтоева С.М.

 

 

23.07.2014 вх. №569 Кара-Балта шаары
334 Алиева Д.Д.

 

 

23.07.2014 вх. №576 Кара-Балта шаары
335 Турдиева Т.И, 15.07.2014 вх. №581 Кара-Балта шаары
336 Гладышев А. 13.08.2014 вх. №603

 

 

Кара-Балта шаары
337 Асанбекова Г. 18.08.2014 вх. №607 Кара-Балта шаары
338 Тилекеев С. 30.07.2014 вх. №650 Кара-Балта шаары
339 Касымбеков А.

 

 

13.08.2014 вх. №655 Кара-Балта шаары
340 Джангельдиев Ж.

 

 

13.08.2014 вх  №681 Кара-Балта шаары
341 Молтоева Г.М.

 

 

12.08.2014 вх. №697 Кара-Балта шаары
342 Турумбеков А.Т. 27.08.2014 вх. №700 Кара-Балта шаары
343 Ким Р.Г. 18.08.2014 вх. №705 Кара-Балта шаары
344 Нуржанова Г. 27.08.2014 вх. №706 Кара-Балта шаары
345 Мирланов Ч.М. 19.08.2014 вх. №711 Кара-Балта шаары
346 Жангазиева А.Ж.

 

 

27.08.2014 вх. №719 Кара-Балта шаары
347 Токтосун у. А.

 

 

27.08.2014 вх. №722 Кара-Балта шаары
348 Абдуразакова А.Т.

 

 

27.08.2014 вх. №723 Кара-Балта шаары
349 Алик у. А.

 

 

27.08.2014 вх. №727 Кара-Балта шаары
350 Кадралиева К.Ж. 27.08.2014 вх. №730 Кара-Балта шаары
351 Крылова Е.Н. 08.09.2014 вх. №733 Кара-Балта шаары
352 Рузиева Ф.А. 08.09.2014 вх. №742 Кара-Балта шаары
353 Дадаханов Ф.Ю. 08.09.2014 вх. №744 Кара-Балта шаары
354 Дадаханов А.Ю. 08.09.2014 вх. №745 Кара-Балта шаары
355 Молдобекова Н.К. 10.09.2014 вх. №754 Кара-Балта шаары
356 Абдымамбетова А.Н. 10.09.2014 вх. №778 Кара-Балта шаары
357 Кумарбаев М.Ж. 30.09.2014 вх. №779 Кара-Балта шаары
358 Момунбекова Н.К. 30.09.2014 вх. №783 Кара-Балта шаары
359 Мамбеталиева М.И. 11.09.2014 вх. №784 Кара-Балта шаары
360 Токсобаев А.С. 12.09.2014 вх. №786 Кара-Балта шаары
361 Улукбек у. И. 30.09.2014 вх.№787 Кара-Балта шаары
362 Мамаева К. 30.09.2014 вх. №788 Кара-Балта шаары
363 Жекшен у. Т. 30.09.2014 вх. №795 Кара-Балта шаары
364 Орозбаев Р.М. 30.09.2014 вх. №799 Кара-Балта шаары
365 Кузнецова А.И. 30.09.2014 вх.  №808 Кара-Балта шаары
366 Мырсабек у Э. 30.09.2014 вх. №809 Кара-Балта шаары
367 Хусанова К.Д. 22.09.2014 вх. №810 Кара-Балта шаары
368 Ильязова Б.И. 22.09.2014 вх. №811 Кара-Балта шаары
369 Кожоналиев Ж.К. 22.09.2014 вх. №812 Кара-Балта шаары
370 Джукеева Н.К. 30.09.2014 вх. №816 Кара-Балта шаары
371 Усубалиев А.Э. 30.09.2014 вх. №818 Кара-Балта шаары
372 Тыныбеков Р.С. 02.10.2014 вх. № 844 Кара-Балта шаары
373 Шералиев С.Т. 10.10.2014 вх. №862 Кара-Балта шаары
374 Суранбаева А.Т. 14.10.2014 вх. №874 Кара-Балта шаары
375 Жанатбеков А.Ж 05.11.2014 вх. №943 Кара-Балта шаары
376 Сарбагышева Б.О. 12.11.2014 вх. №942 Кара-Балта шаары
377 Гриценко Н.В. 12.11.2014 вх. №946 Кара-Балта шаары
378 Тажибаева М.М. 14.11.2014  вх. №958 Кара-Балта шаары
379 Кылычбекова А.К 21.11.2014вх №978 Кара-Балта шаары
380

 

Орозбакова О.А 24.11.2014вх №982 Кара-Балта шаары
381

 

Кан З.Т 24.11.2014вх №983 Кара-Балта шаары
382 Алыбаев Н.А 26.11.2014  вх №996 Кара-Балта шаары
383

 

Джапарова А.К 05.12.2014вх №1008 Кара-Балта шаары
384

 

 

Эшенкуну.Э 15.12.2014вх №1035 Кара-Балта шаары
385

 

Турдубаева А.С 15.12.2014  вх№1037 Кара-Балта шаары
386

 

 

Максимова Ш.Б 25.12.2014вх №1076 Кара-Балта шаары
387

 

 

Жаркынбаева А.Ж 29.12.2014  вх №1078 Кара-Балта шаары
388 Марат кызы.Н 29.12.2014  вх №1079 Кара-Балта шаары
389 Сыдыков А.Б 19.01.2015 вх №37 Кара-Балта шаары
390 Садырова А.М 20.01.2015 вх №41 Кара-Балта шаары
391 Мельников А.Л 21.01.2015 вх №46 Кара-Балта шаары
392 Маратова С.М 25.01.2015 вх №53 Кара-Балта шаары
393 Дмитриева Н.А 26.01.2015 вх №56 Кара-Балта шаары
394 Солтокенова С.А 28.01.2015 вх №65 Кара-Балта шаары
395 Савыралиев А.С 02.02.2015 вх№77 Кара-Балта шаары
396 Акылбекова Н.А 02.02.2015 вх №78 Кара-Балта шаары
397 Асылбек кызы.М 02.02.2015 вх №79 Кара-Балта шаары
398 Шабданалиева А.С 05.02.2015 вх №92 Кара-Балта шаары
399 Джумабекова К.Т 05.02.2015 вх №98 Кара-Балта шаары
400 Турушбакова А 05.02.2915 вх №99 Кара-Балта шаары
401 Арыкова Э.А 06.02.2015 вх №102 Кара-Балта шаары
402 Масянова Д.К 09.02.2015 вх №105 Кара-Балта шаары
403 Уланбекова Н.Х 09.02.2015 вх №111 Кара-Балта шаары
404 Сыдыкова А Б 10.02.2015вх № 112 Кара-Балта шаары
405 Жумабаев Р.И 11.02.2015 вх №116 Кара-Балта шаары
406 Чоюбеков В.И 11.02.2015 вх №120 Кара-Балта шаары
407 Эрматова С.А 13.02.2015 вх №128 Кара-Балта шаары
408 Шарипова Г.Г 13.02.2015 вх №129 Кара-Балта шаары
409 Каримкулов А.Т 13.02.2015 вх №130 Кара-Балта шаары
410 Эргешов Б.К 13.02.2015 вх №131 Кара-Балта шаары
411 Жалилов Р.Н 13.02.2015 вх №132 Кара-Балта шаары
412 Исаева Г.Н 13.02.2015 вх №133 Кара-Балта шаары
413 Каримкулов К.Т 13.02.2015 вх №134 Кара-Балта шаары
414 Асаналиева.К.Б 16.02.2015 вх №140 Кара-Балта шаары
415 Закиров Д.А 16.02.2015 вх №141 Кара-Балта шаары
416 Алиева В.Н 18.02.2015 вх №153 Кара-Балта шаары
417 Алыбаев А 18.02.2015 вх №158 Кара-Балта шаары
418 Рашев А.М 20.02.2015 вх №170 Кара-Балта шаары
419 Мамытов А.У 03.03.2015 вх №194 Кара-Балта шаары
420 Мамытов Э.У 03.03.2015 вх №195 Кара-Балта шаары
421 Нишанов С 03.03.2015 вх №196 Кара-Балта шаары
422 Исакова К.К 04.03.2015 вх № 207 Кара-Балта шаары
423 Ибраимов А.А 04.03.2015 вх №212 Кара-Балта шаары
424 Карагулова Н.А 11.03.2015 вх №225 Кара-Балта шаары
425 Абдиева Н.Ш 11.03.2015 вх №226 Кара-Балта шаары
426 Сагымбаева А.В 12.03.2015 вх №242 Кара-Балта шаары
427 Жамгырчиева А.О 12.03.2015 вх №243 Кара-Балта шаары
428 Мамадиса К.Э 17.03.2015 вх №255 Кара-Балта шаары
429 Асаналиев Б.А 17.03.2015 вх №258 Кара-Балта шаары
430 Усеналиева М.С 18.03.2015 вх №261 Кара-Балта шаары
431 Курмановой  Ч. Дж 19.03.2015 вх №266 Кара-Балта шаары
432 Танабаева А.Т 27.03.2015 вх №302 Кара-Балта шаары
433 Низамова Б.А 06.04.2015 вх №333 Кара-Балта шаары
434 Болгомбаева В.С 21.04.2015 вх №408 Кара-Балта шаары
435 Когайбеков Н.Б 22.04.2015 вх №414 Кара-Балта шаары
436 Темирканова Ч.Т 23.04.2015 вх №422 Кара-Балта шаары
437 Кадыркулова Ф.К 23.04.2015 вх №426 Кара-Балта шаары
438 Тагайназаров К. А 24.04.2015 вх №429 Кара-Балта шаары
439 Татыбекова  Г.А 24.04.2015 вх №432 Кара-Балта шаары
440 Турдубаева А. Т 27.04.2015 вх №435 Кара-Балта шаары
441 Бегалиева К. А 27.04.2015 вх №436 Кара-Балта шаары
442 Абилова Г. А 28.04.2015 вх №437 Кара-Балта шаары
443 Адылбекова А.Б 07.04.2015 вх №338 Кара-Балта шаары
444 Токтогазиева К.Б 28.04.2015 вх №444 Кара-Балта шаары
445 Токтогазиева Ж.Б 28.04.2015 вх №445 Кара-Балта шаары
446 Маметова А.Э 29.04.2015 вх №462 Кара-Балта шаары
447 Борбиев Б. Ж 29.04.2015 вх №463 Кара-Балта шаары
448 Карагулов Т. К 29.04.2015 вх №463 Кара-Балта шаары
449 Борбиев Ж. Ж 29.04.2015 вх №464 Кара-Балта шаары
450 Джолдошбаев О. Д 30.04.2015 вх №469 Кара-Балта шаары
451 Раимкулова М.У 30.04.2015 вх №472 Кара-Балта шаары
452 Корпобаев А.А 30.04.2015 вх №473 Кара-Балта шаары
453 Мамекова Ч. Т 30.04.2015 вх №475 Кара-Балта шаары
454 Эркинбекова Ы.К 30.04.2015 вх №476 Кара-Балта шаары
455 Усупбаева Л.Р 30.04.2015 вх №477 Кара-Балта шаары
456 Амантаев У.А 30.04.2015 вх №478 Кара-Балта шаары
457 Медербекова А.М 30.05.2015 вх №483 Кара-Балта шаары
458 Ибраимовой К.Х 13.05.2015 вх №И-93 Кара-Балта шаары